CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, March 27, 2012

Mozaika Unplugged (20.03.2012)

Drago začal veľmi zaujímavou a asi každým z nás už preberanou otázkou -
Prečo končí prebudenie, prečo končí Božia moc, prečo uniká Božie požehnanie?

V Zjavení 3, 11 je napísané:
„Čoskoro prídem, drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec.“

1.DRŽ – to, čo máš. Niektorí ľudia nariekajú, že majú málo (talentu, služby, priateľov, peňazí..). Avšak nejde o to, koľko máš, ale či to, čo máš – držíš! Buď verný v mále. Drž to, čo máš!

VIERA je boj. Od prvej knihy v Biblii až po poslednú – všade je boj. Zápas viery sa tiahne celým Písmom. Bojoval napríklad Pavol – ktorý zabíjal kresťanov a potom budoval cirkvi; Zacheus – podliak, ktorý zažil radikálne obrátenie, keď sa stretol s Ježišom; colník Matúš – zlodej, ktorý zdieral ľudí a potom nasledoval Krista; alebo sú v Biblii spomínaní aj tí, ktorí nedobojovali boj viery - Démas, ktorý Ježiša opustil, lebo si zamiloval svet; Samson, na ktorom bolo obrovské pomazanie, no podľahol hriechu; kráľ Saul, či kráľ Šalamún, ktorý sa klaňal modlám.

Ako je možné, že ľudia, ktorí zažívali Božiu moc a rozumeli veciam, odpadli od viery a nedobojovali boj viery? Prídeme na odpoveď o chvíľu. (čítaj nižšie:)

Aj v našom živote prídu boje, skúšky a my musíme obstáť. Nechceme byť ako neslávni hrdinovia, ale ako hrdinovia viery.
Prídu zlyhania, prídu pády, možno sa v živote dostaneme na rôzne miesta a do rôzne zlých vecí..ale zostaňme pri Bohu, dobojujme boj viery.

Túto vetu si zapamätaj: málo kvasu nakvasí celé cesto. Povedz si ju vždy, keď zvažuješ, či urobíš kompromis.


Pavol píše Timotejovi: Bojuj dobrý boj viery.
Viera sa bojuje. Nerob si ťažkú hlavu zo svojich zlyhaní, ale postav sa, čiň pokánie, choď ďalej, bojuj boj viery.


Často po tom, ako zažijeme úžasné veci s Bohom, príde nejaký útok.
To isté zažili aj v meste Efeze - ktoré sa začalo obracať k Bohu a napredovať. No odrazu ochladlo.. /Viac si o tom môžete prečítať v Skutkoch apoštolov./
Možno si to zažil. Úžasné veci s Bohom, dary ducha, napredovanie v tvojom živote..a potom pomaly prišlo ochladnutie a po čase, po rokoch si v stave, kedy sa musíš dokopať, aby si si vôbec prečítal Jeho Slovo..

Sľúbená odpoveď na otázku: Ako je možné, že ľudia, ktorí zažívali Božiu moc a rozumeli veciam, odpadli od viery a nedobojovali boj viery - je nasledovná: stratou zanietenia, stratou vášne pre Božie veci, stratou prvej lásky. Takto je ľahké padnúť do klamstiev a falošných učení. Začneš kľučkovať medzi tým, čo hovorí Boh a čo je hriešne a rýchlo sa stratíš. Takto sa ľahko a rýchlo dostaneš mimo Božej vôle.

Zjavenie Jána 2, 2-5 hovorí:
Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta - ak nebudeš robiť pokánie.“

Verš 5 je úderný: spamätaj sa..spomeň si, odkiaľ si odišiel...choď v mysli späť tam, kde si to začal strácať..a potom čiň pokánie.. A to nie je „Bože, prepáč.“, nie sú to ani slzy ľútosti. Pokánie často obsahuje slzy a ľútosť, ale to nie je pokánie. Pokánie je ZMENA.

To, že máš svedectvá z minulosti neznamená, že máš oheň dnes.
Ale Boží oheň je nezastaviteľný. Prebudenie zastaví iba chlad v srdci. Vieru ti vezme len to, ak začne tvoje srdce chladnúť. Príslovie 4, 23: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.

Keď strácaš vášeň pre Ježiša - najprv to zasiahne tvoju myseľ. Zrazu Božie kráľovstvo nie je priorita-deje sa to, že vieš, že hrešíš, ale už to neriešiš. Ešte si prečítaš Božie slovo a pomodlíš sa, ale už žiješ mimo Božej vôle, už žiješ vo svete a pre svet.
Zjavenie 3, 1 hovorí: „Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom.“

Keď si zamilovaný, neriešiš, že by si mal na milovaného človeka myslieť, lebo už je čas.
Keď si zamilovaný do Božieho kráľovstva, nemusíš sa nútiť čítať Bibliu. Keď ťa to baví, proste to robíš.
Keď ťa niečo baví, na niečom ti záleží, niečo miluješ, nenútiš sa k tomu, je ti to úplne prirodzené.

V proces chladnutia a odpadnutia ti chýba sila, ťažko sa ti modlí, Písmo zostáva nemé, nevieš sa dostať do Božej blízkosti – človek je v kruhu, dostáva sa do stagnácie, ochladne a odpadne.

Do tejto situácie ale EXISTUJE SLOVO:
Zjavenie 3, 3 a 5:
Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Existuje cesta späť:
Pripomeň si, čo si prijal, zachovávaj to a kajaj sa.
Liek na chladnutie tvojho srdca, tvojho ducha: Rozhorli sa a kajaj sa.
Zavri sa do svojej izby a modli sa, kým nepríde Boží oheň. A keď príde, modli sa ďalej.

Nečakaj, kým sa tvoje srdce zatvrdí tak, že už nebude cesty späť, nemiň svoju šancu ako Ezav.


Čo teda robiť vtedy, keď stagnuješ a nevieš sa pohnúť z miesta?
Rozhorli sa a kajaj sa.
Povedz Bohu, že sa ti nepáči, kde si a chceš sa pohnúť.
Modli sa. Daj Bohu celé svoje srdce a rozhorli sa.


Jakub 1, 22
"A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba."

Nikto už nie je za vodou, viera je boj. Musíme horliť, nesmieme chladnúť.

Wednesday, March 7, 2012

Mozaika Unplugged (6.3.2012)


Je skvelé, keď vieme prehlasovať a spievať Haleluja, v mojom živote vládne Pán!
Miro spravil niečo ako reklamu na Božiu prítomnosť.
To, že spievame, chválime – to je ak prípravka – pre to, čo budeme robiť v nebi, celú večnosť. Nebo je o tom, celá večnosť je o tom. Obľúbme si to už teraz!
Teraz poznáme len odlesk Božej prítomnosti, ale v nebi to bude úplná žiara a budeme ho mať blízko pri sebe a budeme ho túžiť chváliť.
V našej chvále majú byť zapojené všetky tri zložky nášho trojdimenzionálneho človeka – telo, duša aj duch.
Naše hlasivky, ruky, kolená, svaly..naše pocity, emócie, myšlienky, celá sila, celá bytosť, celé naše srdce.
Niekedy sa necítime na chválu, máme pocit, akoby sme chválili do prázdna a nič sa nedialo. Je to ako so starou studňou, stále pumpuješ, ale nejde žiadna voda. Vidíš iba hrdzu a diery. No ak pumpuješ ďalej, vytryskne silný prúd vody. Občas to tak je aj v uctievaní, chváliš, no nič necítiš a nevnímaš, no nevzdávaj sa, pumpuj ďalej, nakoniec tá voda, čo v tebe buble vyjde z teba von a zaplaví ťa čerstvý prúd.


Nechaj sa odviazať pri chvále, zažívaj Jeho prítomnosť, nechaj sa ňou viesť. Uži si utorkové chvály na Unplugged, dovoľ Bohu aby si ich vďaka tebe užil. :)

Miro hovoril o mladom mužovi spred niekoľkých storočí. Aká charakterová chyba sa dá nájsť, takú mal. Boh však zmenil jeho identitu, zmenil mu meno a tým sa skončil jeden príbeh a začal sa druhý.
Tento chalan pokazil všetko, čo sa dalo. Už pred narodením, v matkinom brušku sa snažil predbehnúť svojho brata a narodiť sa skôr a tak ho držal za nohu. Odvtedy stále chcel dobehnúť svojho brata a chcel byť požehnaný.
Ezav, jeho brat, bral výsadu požehnania, ktoré mal ako prvorodený syn, ako samozrejmosť.
Aj my akoby sme brali veci od Ježiša, Jeho milosť, lásku, požehnanie, ako samozrejmosť a neuvedomujeme si, že sme to nedostali lacno. Ježiš za ne draho platil.

Prečítajte si celý príbeh o Jákobovi. Podviedol otca, oklamal brata, aby získal požehnanie. Dostal sa do konfliktu za vlastné chyby a musel utiecť.
Chyby ťa dobehnú. Niekedy sa ale zastavíme až po desiatich rokoch chýb, aj keby bolo lepšie sa zastaviť hneď na začiatku, čo najskôr.

Jákob sa po dvoch desaťročiach vracia domov. Navzdory jeho chybám ho Boh požehnal, mal ženy, deti, statok, majetok. Vracal sa ale domov a musel sa stretnúť s bratom. Ezav mal so sebou stovky mužov s kopijami.

Sú situácie, kedy ťa tvoja minulosť dobehne. A musíš sa s ňou vysporiadať. Sú chvíle, keď musíš čeliť svojej minulosti a postaviť sa tvárou v tvár chybám, ktoré si urobil.

Jákob posiela svoju rodinu preč, aby sa ukryla a zostal sám. Mal jednu noc na to, aby to s Bohom vyriešil. Začal s Bohom bojovať. Nie proti nemu, ale s ním. Vedel, že musí prísť riešenie. TERAZ alebo NIKDY. Každý máme svoj boj, o ktorom vieme, že musíme vybojovať – teraz alebo nikdy.

Genesis 32, 23-32
"Jákob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prebrodil sa cez Jabbok. Vzal ich a prebrodil sa cez potom so všetkým, čo mal. Jákob zostal sám a tu s ním ktosi zápasil, kým nevyšli zore. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový kĺb. Vtedy sa pri zápase Jákobovi vykĺbil bedrový kĺb. Povedal: Pusť ma, lebo už vychádzajú zore. Jákob odpovedal: Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Ten sa ho spýtal: Ako sa voláš? Odpovedal: Jákob. Ten povedal: Už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Jákob sa ho potom spýtal: Prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal: Prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jákob nazval to miesto Pení-El, lebo povedal: Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Keď zašiel za Penú-El, vyšlo slnko a on kríval na bedrový kĺb."

Tri charakteristiky zápasu:
1.SVäTÁ HÚŽEVNATOSŤ – „..keď videl, že ho nepremôže..
Anjel videl, že Jákob to berie tak vážne, boj na život a na smrť, že sa nevzdá. Jákob vedel, že toto je jeho boj, roky utekal a toto je jeho zápas života. Niekde v tom zápase Jákob pochopil, že ide o viac. Že musí bojovať a že sa niečo musí stať – teraz alebo nikdy a vedel, že sa nevzdá.
TÚŽBA PO BOŽOM DOTYKU JE NEVYHNUTNÁ.
Nemôže byť plytká, nemôže sa po týždni zdanlivého neúspechu vzdať. Mnohí dobre začnú, ale nie všetci dokončia.
Jákob sa nezastavil, kým nebol požehnaný.

Svätá húževnatosť je niečo, čo ti nedovolí nepostaviť sa z kolien, kým to nepremodliš, je to drive, ktorý ťa ženie vopred, kým nedostaneš požehnanie.
Keď Boh v tebe zažne iskru a ty sa nevzdáš, je v tebe niečo neuhasiteľné, čo ťa nepustí. Motor, ktorý ťa poháňa. Máš to?!

Svätá húževnatosť držala Ježiša na kríži.
Držala Mojžiša 40 dní na vrchu.
Zmenila Pavla na toho, ktorý napísal niekoľko kníh a založil množstvo cirkví.
Svätá húževnatosť je niečo, čo môže teba držať pri Bohu celý čas, aj keď ostatní sprava aj zľava odídu.


2.MIERNY DOTYK
..poranil mu bedrový kĺb ..
Rúca to „romantiku“ Božieho dotyku. Boh nielen hladí a objíma, v tomto príbehu to bol brutálny a mierený dotyk, pri ktorom Jákob nepovedal haleluja, ale AU!
Už si niekedy povedal pri Božom dotyku AU?
Človek je ako para, stačí jedna konfrontácia s Bohom a je po nás. Božia moc, ak je uvoľnená ako hnev – likviduje. Ak je však uvoľnená ako nástroj lásky – vykoná v nás hlbokú prácu, to je to, čo urobil Boh s Jákobovým kĺbom. Boh netriafa, nemieri náhodne.
Bedrový kĺb dáva nohy do pohybu. Čo robil Jákob? Dve desaťročia utekal – od svojich zranení, chýb, podvodov. Utekal od Ezava, Lábana, utekal so svojou rodinou. Naháňal požehnanie. Preto sa Boh dotkol jeho kĺbu. Boh má tendenciu dotýkať sa našich slabín. Tam, kde je tvoje zraniteľné miesto, tam má Boh tendenciu sa ťa dotknúť.

V akej oblasti máš ty svoje slabé miesto?
Povaha, city, agresia, myšlienky, hnev, klamstvo, závislosti, ...
Boh sa ťa chce dotknúť práve tam.
Skôr, než Boh môže niečo urobiť cezo mňa, musí to najskôr urobiť vo mne.

3.VYVEDENIE Z MIERY
Vtedy sa pri zápase Jákobovi vykĺbil bedrový kĺb.
Boží dotyk Jákoba úplne zmenil, úplne ho vyviedol z koľají, normálu; už nikdy nebol ten istý.
KEĎ SA ŤA BOH DOTKNE, NEZOSTANEŠ NEZMENENÝ.
Ak ťa nezmenil, ešte si nezažil jeho dotyk.

Po tomto zápase nasledovali tri veci:
1.) svitol nový deň – nová kapitola jeho života, už viac nebude utekať. Takýto Boží dotyk uvoľní pre teba novú budúcnosť, jeden Boží dotyk znamená a urobí viac ako desať sedení u psychológa. Možno keď už sa ti zdá, že v niečom u teba proste nastala konečná, koniec; dovoľ Bohu sa ťa dotknúť – nastane NOVÝ DEŇ.

2.) Jákob dostal novú chôdzu – síce odvtedy kríval, ale každý krok mu pripomenul Boží dotyk a to, že Boh zmenil jeho život. Každý krok mu pripomína jeho závislosť na Bohu.

3.) Prijal nové meno – z Jákoba klamára, toho, kto chce nelegitímne požehnanie sa stal Izrael – vydobil si požehnanie legitímne.

Povedz Bohu BOŽE, DOTKNI SA MA.
Ale nehovor to lacno. Povedz to len ak to chceš. Možno to nebude romantické, ale bude to bolieť. Možno sa dotkne tvojej depresie, duševných pút, ktoré u teba nemajú byť, neodpustenia, okultizmu, agresie, závislostí, nedôvery, sexuálnej nečistoty, klamstiev, nevery... Boh CHCE upratať veci v našom živote, ktoré tam nemajú byť, aby nás mohol očistiť, požehnať a použiť.