CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, May 24, 2012

Mozaika Unplugged (22.5.2012)


MÁTE RADI ŽIVOT? Je dobré mať rád život. Ešte lepšie je mať život EŠTE RADŠEJ! : )

Vo vzťahu kresťan-svet, kresťan-život, kresťan-zábava – vždy sa hľadala zdravá miera. Zdravá vyváženosť. Je dobré a správne si v niektorých obdobiach odopierať, ale nie vždy musíme ísť do extrému a odoprieť si úplne všetko. Potrebujeme nájsť zdravú mieru – a tú nájdeme v Biblii : )
Peter 3, 10-12 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.“

Biblia hovorí o troch životoch:
O živote bios, o živote psyché – tým sa líšime od zvierat - duša, city; a o živote ZOE – duchovný život. Ježiš prišiel na to, aby sme mali život=ZOE v hojnosti a plnosť života – teda s ovocím ducha. (viac v liste Galatským)
Keď máš taký život, čokoľvek na teba príde – ty cítiš lásku, cítiš pokoj..to je pre teba prirodzené, keď chodíš duchom – a máš ovocie ducha.
Keď stlačíš pomaranč – vyjde pomarančová šťava. Keď stlačíš človeka – čo z neho vyjde? Keď máš ťažké situácie a si stlačený – čo z teba vyjde? Spoznávaš sa?  

Chceme naozaj žiť dobrý život, byť šťastní?

1.Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni – nech si zdržuje jazyk od zlého.
Jazyk je dôležitý. Jakub píše: život a smrť je v moci jazyka. Jazyk prirovnáva ku kormidlu lode – je malý, robí neviditeľné veci v živote, ale presne to, čo hovoríš ovplyvňuje tvoj život, tvoj jazyk určuje tvoj smer. To, čo vyznávaš ústami ťa nasmeruje do určitej línie.
Tvoj život dnes, je výsledok tvojho včerajšieho vyznania. 
Hovoríš: „Ja som slabý. Ja to nedokážem. Ja to neviem...“ alebo „všetko dokážem v Kristu, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje“ ?
Čo vyznávaš o sebe a akým smerom ťa to posúva? Nech je tvoje vyznanie v súlade s Božím slovom. Vtedy sa v tvojom živote môže naplniť Božia vôľa. Zdržovať si jazyk od zlého prospeje tebe samému, ovplyvní to tvoj život.

2.Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni – nech zdržuje ústa od ľstivých rečí.
Toto sa týka tvojho vzťahu k blížnym. Už sa ti stalo, že ti niekto ublížil slovami, ohováraním? Nehovor o nikom nič negatívne, zákerné. Kryštalizuj svoje vzťahy s inými, aj keď ťa nikto nevidí.

3. Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni - nech sa vyhýba zlu a robí dobre.
Ľudia sa SNAŽIA nehrešiť. Pre nás by predsa malo byť prirodzené nehrešiť.. Problém je, že sa neodkláňame od zlého/nevyhýbame sa zlému, nevykorenili sme hriech zo svojich sŕdc.
Odstrihneme len kvet hriechu, no nevytrhneme aj jeho koreň.“ Vytrhni koreň a nebudeš mať viac problémy. Posvätenie musí bolieť, pokiaľ nebolí, nie je to posvätenie.

4. Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni - nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Ako znásobiť pokoj: 2. Petra 1, 2 „Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána.“  
Čím viac Boha poznáš a čím viac s Ním žiješ, tým väčší pokoj máš.
Nemáš na to čas? Keď si hladný, stíhaš sa najesť. Keď si smädný, stíhaš na napiť. Stíhaš mať aj čas s Bohom. Nie je problém, že nemáš čas, ale že nemáš hlad po Bohu.
Keď si ďaleko od Boha – ako môžeš mať pokoj? Môžeš sa zrelaxovať na horách, ale to nie je pokoj. Keď spoznávaš Boha, vtedy rastie pokoj. Vtedy je ľahké vyznávať dobré veci a vyhýbať sa zlu. Vtedy si plný Ducha, Boží život je v tebe.  
Tvoj pokoj rastie poznaním Boha. Tvoja viera rastie poznaním Božieho slova. Celý tvoj život je o poznávaní Boha.
 2. Petra 1,3 „Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a zbožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou.


Chcem ťa inšpirovať – poď poznávať Boha. V ňom budeš mať pokoj. Všetko potrebné pre život máš v poznaní Boha.
Chceš mať radostný život? Poznaj Boha. Chceš mať ešte radostnejší život? Poznaj Boha viac! : )
A nezabúdaj – ČAS je v Bohu.


Boh nám vo svojej moci daroval všetko, čo je potrebné pre život.
Ak chceš milovať život: zdržiavaj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Vyhýbaj sa zlu a rob dobre, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

Poďme zažívať veci/život tak, ako Biblia hovorí, že ho môžeme zažívať!