CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, November 6, 2013

AKO "STIAHNUŤ" BOŽIE RIEŠENIE PRE MOJU SITUÁCIU (29.10.13)

Vypálkovali sme na chválach jeden starý song, ale mal obrovskú silu! Je dobré uvedomiť si, že:

"Keby si dnes mal aspoň takú malú vieru, hory by si prenášal ..povedal by si tomuto vrchu presuň sa a vrch by sa presunul..v menej Pána Ježiša.." AJ VRCH BY SA PRESUNUL!!!


..a dnes to bude AJ o VIERE : )

Nadpis by mohol byť: Ako v praxi "stiahnuť" Božie riešenie/zázrak pre svoju situáciu

Existuje jeden príbeh, ktorý by sme mohli nazvať Cesta k veľkému víťazstvu/zázraku.
Je to príbeh napísaný v Marekovi  5 – príbeh Jairosa, ktorý mal dcéru, ktorá mu zomrela a bola vzkriesená.......

Ježiš chodil z mesta do mesta a v tej dobe nebolo až tak ľahké nájsť ho, nevedel si, v ktorom meste aktuálne je. To znamená, že Jairos možno hľadal Ježiša aj niekoľko dní, kým ho našiel...

PRE TEBA: Chceš ísť za Ježišom? Niečo ťa to bude stáť, vyžaduje si to nejaké úsilie. Nasledovať ho nie je vždy americký sen : )


O Jairosovi vieme, že bol predstavený synagógy, čo bola vysoká funkcia. Nemohol si dovoliť len tak hovoriť s Ježišom - rebelom. Mohlo ho to veľa stáť.

PRE TEBA: Hľadanie Ježiša ťa vždy niečo bude stáť.  Cesta za Ježišom je niekedy zdĺhavá a niekedy ťažká. Sú obdobia, kedy dlho nevieš Ježiša nájsť..ale vždy ho nakoniec nájdeš
A On hovorí - „Hľadajte ma a nájdete ma.“ Nič nedostaneme len tak, bez snahy a úsilia. Hľadajte – a nájdete. Klopte – a bude otvorené. Vyviň úsilie!

Jairos riskoval. Ježiš bol pre farizejov a zákonníkov nepohodlný. Ježiš ich provokoval.  
Jairos musel vyvinúť úsilie, riskovať, hľadať Ježiša.  Jeho dcéra je po celý ten čas chorá a umiera. Strávil nejaký čas tým, že hľadal Ježiša a konečne ho našiel. No do toho Ježiša „zdržuje“ žena, ktorá si od Ježiša pýtala uzdravenie a bola na mieste zázračne uzdravená. A v tomto zázračnom okamihu Jairusovi oznamujú, že jeho dcéra zomrela. ...Studená sprcha...

Predstav si to: Modlíš sa za niečo, vyvíja sa to dobre, máš nádej, že bude dobre. A odrazu príde nejaká studená sprcha. Jairos asi zostal zamrazený, neschopný slova, neschopný pohybu.
A v tom Ježiš hovorí: Neboj sa, len ver. Tieto slová majú hĺbku.

Jairos počul o Ježišovi a prišiel za ním s obrovskou vierou. Mal nádej a vieru, no zrazu sa udialo niečo, čo ho odzbrojilo. Ježiš mu ale hovorí aby sa nebál a veril.
Správa o tom, čo sa stalo doma zaútočila na jeho vieru. Jairos tu stráca vieru.

PRE TEBA: To, čo útočí na tvoju vieru je strach.


Ježiš ale svojim slovom útočí na Jairov strach: neboj sa, len ver!

PRE TEBA: Nikdy nenechaj strach, aby ťa obral o vieru. Nenechaj ho šíriť sa v tvojej mysli.

Žalm 112, verš 1 a 7 hovorí:
"Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina  a v jeho príkazoch má veľkú záľubu.
Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina."

Toto nie je stav, ktorý si vieme vynútiť, či vymodliť – je to následok života s Bohom a kráčaní v Jeho Duchu.

PRE TEBA: Tvoje srdce musí byť pevné v období mieru. Lebo keď príde boj, už je neskoro.
Ak si nebol vytrénovaný v čase mieru, tvoje srdce nebude pevné akonáhle sa dostaneš do kritickej situácie.
SRDCE  má byť pevné a utvrdené.
Natankuj svoje srdce Božím slovom! 


Viera ti otvára dvere do Božieho kráľovstva. 
Strach otvára dvere iného kráľovstva. 
Nikdy sa neboj. 
Neboj sa, len ver.

Pokračujme v príbehu - Ježiš išiel ďalej. Správa o smrti ho nezastavila.

PRE TEBA: Tvoje problémy na tvojej ceste za Ježišom nezastavia Ježiša v jeho ceste za tebou! Ježiš prichádza do Jairovho domu: „Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa aj tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: Talitha kum! Čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň!“ (Marek 5, 39-40)

PRE TEBA: Máš v živote niečo, čo je mŕtve, čo chradne? Zober do toho Ježiša. 

Máš niekedy tendenciu v ťažkej situácii vysmiať Božie slovo a zázraky?
Ježiš prišiel do Jairovho domu, aby oživil, čo zomrelo - a tak urobil. Tým, čo ho vysmiali však nedovolil, aby tento zázrak videli, vyhnal ich von. Ježiš pred nimi tento zázrak skryl.

PRE TEBA: Nikdy nespochybňuj Božie slovo, lebo sa ti môže zastrieť duchovný zrak a minieš sa zázraku, ktorý mal v tvojom živote byť!

Jairova viera bola na úrovni, ktorú vyslovil takto: DOTKNI sa jej a bude žiť. Ježiš sa jej DOTKOL a ona ožila. Ježiš odpovedal na takej úrovni, na akej bola Jairova viera.Boh vždy spolupracuje. Maj reálnu vieru, nastav svojej viere nejakú latku. Nech Božie slovo vyformuje vieru v tvojom srdci. A nikdy už latku nepodlez. Božie slovo funguje vždy.

Otázka pre teba:
KDE JE DNES TVOJA VIERA?
Určite máš konkrétne veci vo svojom živote, kde ti nestačí len všeobecná viera, ale kde sa musíš postaviť na Božie slovo a prehlásiť ho do tej situácie.
Viera nie je produkt ľudskej túžby, je výsledkom práce Božieho slova v tvojom srdci
Viera je výsledok Božieho slova – plň sa ním, čítaj ho a ver. Tvoja viera bude rásť a budeš ju vedieť aplikovať.

Ver v Božie slovo ako v Božie slovo, pretože to je Božie slovo! :)

Nikdy sa nevzdávaj, ničoho sa neboj, len ver!