CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, November 23, 2011

Mozaika Unplugged (22.11.2011)

Mali sme unplugged chvály!!!! Dve gitarky a flauta…jajaaaaaj : ))))))) Príjemná zmena..predtým nás ešte Ivo namotivoval tým, že sme BOŽÍ ĽUD a tak sme Ho ako Boží ľud išli aj chváliť :)
Peťo si vybral tému hriechu a žiadostivosti. Čo s nimi?!

Odpichneme sa od 1. Mojžišovej 4, 6 – 7
"Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?"

Boh Kainovi povedal, že má OVLÁDAŤ HRIECH, PANOVAŤ NAD NÍM! Väčšinou je to naopak, nechávame hriech, aby nás zotročoval. Nemá to tak byť! Kain bol prvý vrah na svete a Boh mu hovorí – ovládaj svoju žiadostivosť. Čo platí pre Kaina, to platí aj pre mňa. Boh to hovorí aj nám, a keď nám to hovorí, znamená to, že je to možné!

Hriech číha neustále pri našich dverách..
Žiadostivosť zbavuje človeka dôstojnosti a zatemní mu myseľ. Boh hovoril ku Kainovi, no Kain aj tak šiel a zabil svojho brata Ábela. Mal zatemnenú myseľ.
Žiadostivosť rozkladá všetko, čo ovláda.
Vo svete je porušenosť – kvôli žiadostivosti.
Máme v sebe „háčik“, na ktorý sa žiadostivosť vie zavesiť – naša stará prirodzenosť. Ak dá kresťan voľný priebeh žiadostivosti, môže robiť ešte horšie veci ako nejaký iný pohan.
Môžeme to povedať aj prísloviami: „Umyté prasa do kaluže blata.“ „Vrátil sa pes ku svojim vývratkom.“
Veľký pozor, aby sme nedávali priechod žiadostivosti! Staneme sa tak ľuďmi, ktorých ani nepoznáme. Sami sa budeme vedieť spoznať.
Žiadostivosť aj z hrdinu urobí nedôstojný úbožiaka.

SAMSON bol zasvätenec Boží. Jeho sila nebola vo vlasoch, ale v jeho zasvätení sa Bohu. Vlasy boli iba znak tejto sily. Bol odmalička zasvätený Bohu a obdarovaný nadprirodzenou silou. Bol Boží nástroj k tomu, aby súdil Filištínsky národ, ktorý stál proti Izraelu.

S veľkou silou ide veľká zodpovednosť – mal zodpovednosť za to, ako žije on sám, zodpovednosť voči národu /ako sudca/ a zodpovednosť voči Bohu.
Samson sa ale nechal zviesť svojou žiadostivosťou.
V knihe Sudcov 14, 3 sa píše:
"Ale otec a matka mu povedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných Filištíncov? Samson povedal otcovi: Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči."
Ako Izraelita mal zakázané brať si cudzozemku. Avšak len pretože sa mu páčila, rozhodol sa porušiť tento príkaz a vzal si ju. Neposlúchol Boha. Bol SVOJVOĽNÝ.

Nie sme niekedy svojvoľní? Nevykladáme si slovo podľa seba tak, aby nám vyhovovalo? Neupravujeme si pravdu podľa seba a dúfame, že nám to prejde?

Samson, aj keď mal trhlinu v charaktere: bol svojvoľný – bol Bohom používaný.
Môžeme sa dostať na scestie, Boh nás napriek tomu môže používať.

Ďalším Samsonovým prešľapom bolo, že vošiel k neviestke a strávil s ňou noc. Znovu bol svojvoľný, myslel si, že keď ho Boh používal, tak si môže aj teraz robiť čo chce. Boh ho však znovu použil, jeho silu, aj napriek ďalšiemu zlyhaniu.

Najskôr Samson zhrešil, lebo sa mu PÁČILA žena, potom bol ŽIADOSTIVÝ po neviestke a nakoniec ho dostali EMÓCIE z lásky:

Tretím prešľapom bolo, že sa zaľúbil do Dalily, ktorá však bola zaplatená, aby ho zradila. Samsonova duša panovala nad jeho duchom. Jeho ego vládlo v jeho srdci. Dalile sa podarilo zistiť, v čom je Samsonova sila, sám jej to na jej naliehanie nakoniec prezradil.
V knihe Sudcov 16, 17 čítame:
"..otvoril jej celé srdce a povedal: Britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvätencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila. oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia."

Z ČOHO PRAMENÍ NAŠA SILA A VITALITA? ZO ZASVäTENIA SA BOHU.
Otázkou teda je: Je naše zasvätenie radikálne, silné?Povedzme si niečo o Eve.
Poďme do 1. Mojžišovej 3, 6:
"Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol."

Žiadosť po niečom, čo nemáš mať. – spoločná chyba Samsona aj Evy.
Vo chvíli pokušenia obaja pripustili možnosť zhrešiť. Čakali, či sa bude niečo diať.
Samson hrešil, Boh ho stále používal, tak hrešil ďalej.
Keď pokračujeme v hriechu a zahrávame sa s ním – zničí nás.
Eva bola vyhnaná z raja a stratila úplne všetko – všetko, čo dovtedy žila a neskôr aj syna. Samson stratil svoju silu. Prečo? Lebo nebojovali so svojou žiadostivosťou.

Vráťme sa k Samsonovi.
Dalila ho x-krát skúšala a oklamala. On jej aj napriek tomu prezradil svoje tajomstvo a ona ho v noci ostrihala. Ráno, keď na neho išla armáda, myslel si, že ich porazí tak ako vždy. Nevedel však, že Hospodin od neho odstúpil, ako to čítame v knihe Sudcov 16, 20:
"Vtom zvolala: Filištínci idú na teba, Samson! Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: Vyviaznem z toho ako dosiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho."
Všetko to začalo žiadostivosťou. Postupne sa zahrával s pokušením a hriechom stále viac, až od neho Hospodin odstúpil.

Ako teda ale môžeme panovať nad hriechom?

Máme tu vzor Ježiša. ROZHODNOSŤOU. Musíme byť rozhodní.
To Samoson ani Eva neboli. Ježiš, ešte skôr, ako pokušenie prišlo, odmietol ho. Nehral sa s ním.
Samson bol pripravený zhrešiť – sám šiel za neviestkou.
Ježiš ani nepripustil myšlienku na pokušenie. Bol radikálny a hriech odmietol.
Možno si myslíte, že Ježišov vzor je nedosiahnuteľný, lebo bol Boh. Ale to, čo robil Ježiš v ľudskom tele, môžeme robiť aj my. Do toho sme povolaní a uschopnení aj my.

Všetko to však začína ROZHODNOSŤOU. Odmietnutím hriechu ešte skôr ako nás začne pokúšať.


Moja rozhodnosť zatvára diablovi a hriechu dvere. On pri nich stojí, ale ty nimi treskni. Rozhodne ho odmietni.

Samson a Eva flirtovali s hriechom, neboli odolní, radikálni. Satan si ich dal na raňajky.

Musíš vopred vedieť, že hriech odmietneš!

Moja rozhodnosť uberá hriechu príťažlivosť!

Okrem ROZHODNOSTI je dôležitá SEBADISCIPLÍNA.
V 2. Timotejovi 1, 7 je napísané:
"Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania."
Keď chcú športovci uspieť, sú veci, ktoré proste nesmú robiť. Krasokorčuliarka jednoducho nebude jesť hamburger. Ak sa chceme v duchovnej oblasti niekam posunúť a niečo v nej dosiahnuť, niektoré veci jednoducho nemôžeme robiť, musíme odmietnuť „duchovný hamburger.“
Je potrebné mať cieľ pred očami, ako Pavol píše vo Filipanom 3, 14:
"..cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi."
Robíme to preto, aby bola na nás zjavená Božia sláva.

A nakoniec..môžeme mať aj rozhodnosť aj sebadisciplínu. Ale odkiaľ na to budeme mať SILU?

Pavol v Rimanom 8, 2 hovorí:
"Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti."

Takže tretia vec - ako ovládať hriech –je BYŤ POD VPLYVOM DUCHA ŽIVOTA– bez toho ti je rozhodnosť aj sebadisciplína zbytočná. Ak nemáš ducha života, nemáš silu.

Keď chodíme dušou, konáme podľa nej – konáme emočne.
Keď cítime hnev, konáme v hneve. Keď cítime lásku – ajajajaaaaj :)
Buď chodíme dušou – ktorá nedokáže korigovať do Božieho plánu, alebo chodíme duchom – ktorý koriguje našu myseľ, naše srdce a my ideme podľa Božieho plánu.
Ak nechceš vykonávať žiadosti tela, musíš mať vyšší zákon – musíš chodiť duchom.

Hriech je pri tvojich dverách, číha na teba žiadostivosť, ale ty vládni nad ním skrze rozhodnosť, sebadisciplínu a duchom života!


Nemôžeme však teraz ísť domov a zostať pasívni. Potrebujeme byť s Bohom sami. Našou najväčšou silou je náš čas s Bohom. V spoločenstve sa veľa naučíme, upevňujeme sa, ale hlavné ťažisko je v našej komôrke, kde sme sami s Bohom. On je našou silou.
Tak do toho! : )

Monday, November 21, 2011

Mozaika Unplugged (15.11.2011)

..pokračovanie príbehu o Abrahámovi..
Boh mu pozdvihol hlavu, aby videl hviezdy..a čo ďalej? Abrahám bol netrpezlivý, keď sa nenapĺňalo zasľúbenie a vzal veci do svojich rúk.

Keď sa dlho nenapĺňa Božie zasľúbenie, máme tendenciu prevziať veci do vlastných rúk. Keď však berieme veci do vlastných rúk, dostávame sa mimo Božej vôle. A keď sme mimo Božej vôle, hrešíme.

Abrahám si zobral slúžku a počal Izmaela. Neskôr mu však Sára porodila zasľúbeného Izraela. Sára vyhnala slúžku Hagar aj so synom Izmaelom a Abrahám to povolil.

Hagar v podstate za nič nemohla, Abrahám si ju vybral ako nástroj na porodenie syna. Prvá rana, ktorú dostala Hagar - Abrahám ju opustil. Druhá rana – keď boli vyhnaní na púšť so synom, minuli sa im zásoby. Hagar položila syna a odišla. Bola v depresii: „nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa“. Zomieralo jej dieťa, bola v slzách. Bod, v ktorom sa príbeh láme - chlapec plače. A Boh začul chlapcov hlas. CHLAPCOV hlas – aj napriek tomu, že plakala aj Hagar, Boh počul chlapcov hlas.
Prečo Boh nereagoval na Hagar, ale na chlapca ? Pretože Hagarin hlas bol hlasom beznádeje.

Boží hlas nie je naladený na frekvenciu beznádeje.


Ak kresťan podlieha zármutku, je mimo Božej vôle. Odchádza od neho Duch Svätý.
Beznádej je hriech, pretože beznádej nepočíta s tým, že Boh je Bohom.
Pohľad beznádeje nevidí, zakaľuje sa ti videnie. Pozdvihni svoje oči a viď!


Jedna zo zbraní, ktorá je v čase beznádeje účinná je vďačnosť. Vďačnosť za to, čo Boh urobil a urobí v tvojom živote. Boh má pre nás plnosť života. Boh má pre nás taký život, že pôjdeme so silou, ktorá bude pribúdať. Je jedno čo robíš, ak máš svetlo vo svojom vnútri – nádej.


To, že je tvoja situácia kritická, nie je dôvod upadať do beznádeje. Keď Boh zasľúbil, Boh splní. Čo vidíš keď zavrieš oči? Čo dokážeš vidieť? Vidíš radosť, ktorú pre teba Boh má? Vidíš to čo má Boh pre teba pripravené?

To čo žijeme my, má vplyv na tých čo budú žiť po nás. Tvoje skutky a tvoje pohľady majú vplyv na generáciu po tebe, preto máme povinnosť, žiť sväto. Svätosť je sila.

To, čo počuješ, si zapamätaj a cvič sa v tom. Cvičme sa v pobožnosti. Nech sami seba vidíme podľa Boha. Hriech je silnejší ako ľudská prirodzenosť, ale Božie Slovo rozmetá hriech na prach. Potrebujeme spolupracovať s Božím slovom, aby bola uvoľnená Božia moc v našom živote.


Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku, na pastvách zelených ma pasie..
Vyznávaj Božie slovo.
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou..
Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom..
Len dobré a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni do môjho života..

Začni Bohu ďakovať, Bože ďakujem, že si, že som to, čo o mne píšeš.
Božie Slovo bojuje za teba ak s ním spolupracuješ.


Hagar plakala a nebolo jej to nič platné. Poďme mať vieru, poďme mať nádej!

Wednesday, November 9, 2011

Mozaika Unplugged (8.11.2011)

Po 2 týždňoch sme sa konečne opäť stretli v utorkovej unpluggedovej nálade v Lipe!
Boh počas predchádzajúcich týždňov úžasne konal v našom meste, na Exit tour aj na koncerte CITY WORSHIP JEWISH. Veríme však, že ani náš "klasický" Unplugged pre nás nie je rutinou, ale miestom a časom pre Božiu prítomnosť a Boží dotyk, pre vzdávanie chvály, úcty a vďaky a tiež pre naše načerpanie a občerstvenie.

Veríme, že náš Boh je mocný, veľký a nie je ako nikto iný..hodný je chvály!

..a Peťo Drago hovoril o tom, akú má Božie Slovo moc....

Cesta za zasľúbením, cesta k cieľu

Zasľúbenie = keď ti niekto niečo sľúbi
Cieľ = méta, ktorú si určíš a ideš za ňou; myslíš si, že keď to dosiahneš, budeš šťastný. Ale ja si myslím, že skvelá je tá CESTA ku šťastiu.
Je však rozdiel tešiť sa a očakávať na niečo, čo ti sľúbil človek a na to, čo ti sľúbil Boh.

Keď ti sľúbi niečo Boh, tak je to sto percentne splnené. To, čo Boh povie, čo zasľúbi, to splní. A hovorí skrze svoje Slovo...

Skutočné kresťanstvo je vzťah s Bohom, vzťah ku Kristovi. To, aký máš vzťah ku Kristovi, to nikto nevidí. Ale sú určite prejavy, na ktorých môžeš otestovať sám seba. Aký máš vzťah ku Kristovi je vidieť aj na tvojom vzťahu k Slovu.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. (Ján 1, 1)
Aký máš vzťah k Slovu Božiemu, taký máš vzťah ku Kristovi. Božie slovo mení naše životy a dáva poznanie. Keď spoznáš, kto si v Kristovi, vtedy zistíš, aká je Jeho vôľa pre tvoj život.
Moc Božia môže meniť tvoj život, charakter, poznanie, čokoľvek, všetko.
Ak si nič iné nezapamätáš, zapamätaj si toto:


Koľkí veríte v nemožné? Koľkí máte radi bezradné situácie?

Existoval človek, ktorý nemal nádej. Nemal ani predpoklady, aby túto nádej dostal. Abrahám.
V liste Rimanom 4, 17-22 sa o ňom píše:
“..ako je na¬písané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, po¬voláva, ako by bolo. Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo - veď mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. O za¬sľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal za-sľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Pre¬to sa mu to počítalo za spravodlivosť.”

Ako začína viera?
Veru nie len tak ranným zobudením. Viera je úzko spojená so Slovom Božím. Vzniká z Božieho Slova. Viera, ktorá dokáže nemožné je zo Slova.

Ako ho prijmeš do svojho života?
Tak, že ho budeš považovať za svoje.
Abrahám sa začal považovať za otca národov.
Bez prijatého slova viera nikdy nepovstane. Božie slovo vie vzbudiť vieru aj v beznádejných situáciách. Abrahám v beznádejnej situácii uveril nádeji. Tam, kde nebolo nádeje Abrahám v nádeji uveril.

Jeho situácia bola beznádejná. Starý a bez detí.
Ako reagujeme, keď sme v beznádeji a Boh nám do toho dá svoje slovo...čo urobíš, keď ťa Boh vyzve svojim slovom?
Ak sa ho chytíš, príde nádej do tvojho srdca. A čo hovorí Božie slovo, to sa stane, neriadi sa prirodzenou realitou, my kresťania máme žiť nohami na zemi, ale zároveň v nadprirodzenej realite. Najprv potrebujeme zažiť zmenu sami v sebe, až potom príde zmena navonok. Najprv Boh hovorí do tvojho vnútra, mení postoje, myšlienky, charakter..Najprv je zmena vo vnútri, potom sa bude prejavovať navonok.
Viera a moc viery porazila prirodzené zákony. Peter chodil po vode!

Bacha, Biblia /Božie slovo je nebezpečná, môže ti dať vieru! :))))

Čo znamená nádej? Vidieť možnosť zmeny. Sme si vedomí, že zmena je možná. Beznádej je hriech. Pretože beznádej nepočíta s tým, že Boh je Bohom. Beznádej je bezbožnosť. Nádej ctí Boha, beznádej je hriech.

Okay, takže Abrahám mal Slovo a mal nádej.
Ale - syna hneď na druhý deň nemal.
Prijal slovo, mal nádej a mal vieru. Avšak potom prišlo obdobie skúšania viery. Čakanie.
Nebolo by škoda stratiť vieru?
Máš nádej, máš vieru, máš slovo..a nič sa nemení..aj také obdobia bývajú..čo vtedy?
Vtedy má viera tendenciu slabnúť.
Keď príde slovo, slovo ti dá nové okuliare, máš nádej, s radosťou skáčeš. V tvojom srdci vznikla nádej na základe zjavenia a tvoje viera je zaktivizovaná.
Nádej a viera sú ako také dvojičky.

Čo ale spraviť aby viera nezoslabla?
Pripomínať si slovo.
Verš 19: A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo - veď mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. Ty sa môžeš kľudne pozerať priamo do očí svojej beznádeji, (odumreté telo) keď máš v srdci Slovo a nádej.
Verše 20-21 Abrahám: O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Pochybnosti sú útok. Abrahám sa utvrdil vo viere tým, že vzdával Bohu chválu.
Ak ti dochádza dych, potrebuješ utvrdiť svoju vieru, vzdávaj chválu Bohu, skrze ďakovanie rastie naša viera. Keď viera začína klesať, potrebuješ ísť viacej k Bohu.

Ako si udržať vieru?
Tam, kde si, na mieste, na ktorom stojíš, nezostaň v depresii. Pozdvihni svoje oči k nebu. Abrahám bol vo svojom stane, s nenaplneným zasľúbením, frustrovaný a v depresii. A do toho prišiel Boží impulz. Vyviedol Abraháma zo stanu von a hovorí: pozri sa na hviezdy. Abrahám sa musel pozrieť na nebo a vidieť, čo vidí Boh a čo Boh chce aby videl Abrahám.
Potrebujeme sa upevňovať vo viere, aj keď okolnosti sú beznádejné.Boh ctí tvoju vieru. Tvoja nádej ctí Boha. Tvoja viera ctí Boha. Beznádej je hriech. Viera dokáže poraziť beznádej.

Viera nezapiera realitu. Keď si chorý, si chorý. Ale viera znamená, že realitu písma považuje za silnejšiu ako okolnosti a momentálny stav.
Viera ďakuje v čase, keď sa ešte nič nezmenilo. Vidí víťazstvo tam, kde realita vidí porážku.


Jeremiáš 23, 29
Či nie je moje slovo ako oheň - hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu?

Kladivo je pracovný nástroj, s kladivom musíš pracovať. S Božím slovom musíš pracovať.
Skala sa ti bude smiať, keď ťa zbadá, ako jej ideš čeliť, no udrieš do nej kladivom viac krát a bude z nej prach. Okolnosti sa ti môžu smiať do tváre, ale ty máš kladivo. To, čo ťa dnes desí, zajtra bude prach, lebo ty použiješ kladivo. Použiješ Slovo.

Ži s vierou každý deň. Nech ti beznádej nehovorí scenár, ale nech diktuje scenár tvoja viera!