CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, November 9, 2011

Mozaika Unplugged (8.11.2011)

Po 2 týždňoch sme sa konečne opäť stretli v utorkovej unpluggedovej nálade v Lipe!
Boh počas predchádzajúcich týždňov úžasne konal v našom meste, na Exit tour aj na koncerte CITY WORSHIP JEWISH. Veríme však, že ani náš "klasický" Unplugged pre nás nie je rutinou, ale miestom a časom pre Božiu prítomnosť a Boží dotyk, pre vzdávanie chvály, úcty a vďaky a tiež pre naše načerpanie a občerstvenie.

Veríme, že náš Boh je mocný, veľký a nie je ako nikto iný..hodný je chvály!

..a Peťo Drago hovoril o tom, akú má Božie Slovo moc....

Cesta za zasľúbením, cesta k cieľu

Zasľúbenie = keď ti niekto niečo sľúbi
Cieľ = méta, ktorú si určíš a ideš za ňou; myslíš si, že keď to dosiahneš, budeš šťastný. Ale ja si myslím, že skvelá je tá CESTA ku šťastiu.
Je však rozdiel tešiť sa a očakávať na niečo, čo ti sľúbil človek a na to, čo ti sľúbil Boh.

Keď ti sľúbi niečo Boh, tak je to sto percentne splnené. To, čo Boh povie, čo zasľúbi, to splní. A hovorí skrze svoje Slovo...

Skutočné kresťanstvo je vzťah s Bohom, vzťah ku Kristovi. To, aký máš vzťah ku Kristovi, to nikto nevidí. Ale sú určite prejavy, na ktorých môžeš otestovať sám seba. Aký máš vzťah ku Kristovi je vidieť aj na tvojom vzťahu k Slovu.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. (Ján 1, 1)
Aký máš vzťah k Slovu Božiemu, taký máš vzťah ku Kristovi. Božie slovo mení naše životy a dáva poznanie. Keď spoznáš, kto si v Kristovi, vtedy zistíš, aká je Jeho vôľa pre tvoj život.
Moc Božia môže meniť tvoj život, charakter, poznanie, čokoľvek, všetko.
Ak si nič iné nezapamätáš, zapamätaj si toto:


Koľkí veríte v nemožné? Koľkí máte radi bezradné situácie?

Existoval človek, ktorý nemal nádej. Nemal ani predpoklady, aby túto nádej dostal. Abrahám.
V liste Rimanom 4, 17-22 sa o ňom píše:
“..ako je na¬písané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, po¬voláva, ako by bolo. Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo - veď mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. O za¬sľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal za-sľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Pre¬to sa mu to počítalo za spravodlivosť.”

Ako začína viera?
Veru nie len tak ranným zobudením. Viera je úzko spojená so Slovom Božím. Vzniká z Božieho Slova. Viera, ktorá dokáže nemožné je zo Slova.

Ako ho prijmeš do svojho života?
Tak, že ho budeš považovať za svoje.
Abrahám sa začal považovať za otca národov.
Bez prijatého slova viera nikdy nepovstane. Božie slovo vie vzbudiť vieru aj v beznádejných situáciách. Abrahám v beznádejnej situácii uveril nádeji. Tam, kde nebolo nádeje Abrahám v nádeji uveril.

Jeho situácia bola beznádejná. Starý a bez detí.
Ako reagujeme, keď sme v beznádeji a Boh nám do toho dá svoje slovo...čo urobíš, keď ťa Boh vyzve svojim slovom?
Ak sa ho chytíš, príde nádej do tvojho srdca. A čo hovorí Božie slovo, to sa stane, neriadi sa prirodzenou realitou, my kresťania máme žiť nohami na zemi, ale zároveň v nadprirodzenej realite. Najprv potrebujeme zažiť zmenu sami v sebe, až potom príde zmena navonok. Najprv Boh hovorí do tvojho vnútra, mení postoje, myšlienky, charakter..Najprv je zmena vo vnútri, potom sa bude prejavovať navonok.
Viera a moc viery porazila prirodzené zákony. Peter chodil po vode!

Bacha, Biblia /Božie slovo je nebezpečná, môže ti dať vieru! :))))

Čo znamená nádej? Vidieť možnosť zmeny. Sme si vedomí, že zmena je možná. Beznádej je hriech. Pretože beznádej nepočíta s tým, že Boh je Bohom. Beznádej je bezbožnosť. Nádej ctí Boha, beznádej je hriech.

Okay, takže Abrahám mal Slovo a mal nádej.
Ale - syna hneď na druhý deň nemal.
Prijal slovo, mal nádej a mal vieru. Avšak potom prišlo obdobie skúšania viery. Čakanie.
Nebolo by škoda stratiť vieru?
Máš nádej, máš vieru, máš slovo..a nič sa nemení..aj také obdobia bývajú..čo vtedy?
Vtedy má viera tendenciu slabnúť.
Keď príde slovo, slovo ti dá nové okuliare, máš nádej, s radosťou skáčeš. V tvojom srdci vznikla nádej na základe zjavenia a tvoje viera je zaktivizovaná.
Nádej a viera sú ako také dvojičky.

Čo ale spraviť aby viera nezoslabla?
Pripomínať si slovo.
Verš 19: A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo - veď mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. Ty sa môžeš kľudne pozerať priamo do očí svojej beznádeji, (odumreté telo) keď máš v srdci Slovo a nádej.
Verše 20-21 Abrahám: O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Pochybnosti sú útok. Abrahám sa utvrdil vo viere tým, že vzdával Bohu chválu.
Ak ti dochádza dych, potrebuješ utvrdiť svoju vieru, vzdávaj chválu Bohu, skrze ďakovanie rastie naša viera. Keď viera začína klesať, potrebuješ ísť viacej k Bohu.

Ako si udržať vieru?
Tam, kde si, na mieste, na ktorom stojíš, nezostaň v depresii. Pozdvihni svoje oči k nebu. Abrahám bol vo svojom stane, s nenaplneným zasľúbením, frustrovaný a v depresii. A do toho prišiel Boží impulz. Vyviedol Abraháma zo stanu von a hovorí: pozri sa na hviezdy. Abrahám sa musel pozrieť na nebo a vidieť, čo vidí Boh a čo Boh chce aby videl Abrahám.
Potrebujeme sa upevňovať vo viere, aj keď okolnosti sú beznádejné.Boh ctí tvoju vieru. Tvoja nádej ctí Boha. Tvoja viera ctí Boha. Beznádej je hriech. Viera dokáže poraziť beznádej.

Viera nezapiera realitu. Keď si chorý, si chorý. Ale viera znamená, že realitu písma považuje za silnejšiu ako okolnosti a momentálny stav.
Viera ďakuje v čase, keď sa ešte nič nezmenilo. Vidí víťazstvo tam, kde realita vidí porážku.


Jeremiáš 23, 29
Či nie je moje slovo ako oheň - hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu?

Kladivo je pracovný nástroj, s kladivom musíš pracovať. S Božím slovom musíš pracovať.
Skala sa ti bude smiať, keď ťa zbadá, ako jej ideš čeliť, no udrieš do nej kladivom viac krát a bude z nej prach. Okolnosti sa ti môžu smiať do tváre, ale ty máš kladivo. To, čo ťa dnes desí, zajtra bude prach, lebo ty použiješ kladivo. Použiješ Slovo.

Ži s vierou každý deň. Nech ti beznádej nehovorí scenár, ale nech diktuje scenár tvoja viera!

0 komentárov: