CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, December 12, 2011

Mozaika Unplugged: XMAS PARTY

Mozaikáči, semester ukončíme perfektnou XMAS PARTY s punčom, kapustnicou a vianočným bingom!

Na party boli pozvané aj decká z evanjelizácií a POLUS dorast.

Budeme mať možnosť spoznať kopec ďalších ľudí, skvele sa zabaviť a hlavne hovoriť o tom, čo je pre nás vianočným Darom :)))

URČITE PRÍĎTE, VEĽMI SA NA TÚTO AKCIU TEŠÍME!

Wednesday, December 7, 2011

Mozaika Unplugged (6.12.2011)

Na poslednej klasickej Mozaike Unplugged v tomto roku a semestri zaznela hneď na začiatku výzva, aby sme sa zahĺbili a vkročili do Božej prítomnosti..

V Žalme 150 je zase výzva k chvále:
Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za jeho činy mohutné chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ako Betka povedala - v našej zostave bolo niekoľko nástrojov - my ho môžeme chváliť gitarou, môžeme ho chváliť klavírom, chváliť ho flautou a basgitarou..máme hlasy a máme ruky.. a náš Boh je hoden vziať chválu, česť i moc; naveky.
Drago reagoval na slová piesne a poznamenal, že Sláva Božia = to je Božia prirodzenosť. Kde sa zjavil Boh, tam sa vždy zjavila Jeho sláva.

V Matúšovi 11, 12 sa píše:
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
Iný preklad hovorí:
A odo dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho.
Sú dve odpovede na to, kto sú títo násilníci.
Jedna skupina ľudí hovorí, že ide o farizejov. Ale farizeji nič neuchvátili. V ich srdciach žiadna zmena nikdy neprebehla, Božie kráľovstvo nepreniklo do ich srdca. Sami do neho nekráčajú, ešte ho aj zatvárali pred inými.
Táto skupina hovorí zle.

Týmito „násilníkmi“ sme MY.
My, veriaci ľudia, ktorí majú „agresívnu vieru“, radikálnu vieru. Agresívna viera sa nikdy nevzdá. Viera, ktorá nemá prvok agresivity sa poddá nátlakom, ktoré prídu a vzdá sa. Agresívna viera sa nevzdá nikdy.

Otázka potom je, čo nám, veriacim, bráni uchvátiť Božie kráľovstvo?
Sú to dve prekážky:
1. útoky od diabla.
Niekde bol uverejnený nadpis: Diabol neexistuje. Podpis: Satan.
On sa nebije férovo, drie na slabé miesto a keď si k.o., dorazí ťa úplne, už ležíš na zemi, a vtedy ešte tvrdšie udiera. Útočí prešpekulovane a nefér.

Musíš sa brániť jeho útokom. Ako sa to dá? Modlitbou. Jeho útok tým nebude miernejší, ale ty budeš silnejší. Potrebujeme si obliecť štít viery (Efezským 6) – ktorý nás celých skryje.
Potrebujeme veľké štíty = veľkú vieru.
Ježiš povedal aj učeníkom, keď ho prosili, aby im dal vieru: MAJTE vieru Božiu. O vieru sa neprosí, viera je jednoducho zo Slova. Ak chceš mať silnú vieru, potrebuješ poznať Božie slovo. Čítať ho, rozmýšľať nad ním a nechať ho pôsobiť v tebe. Tvoja viera musí byť založená na Božom slove.

2. nesprávne postoje srdca.
-Voči Bohu. „Bože, idem za tebou, lebo ty ma žehnáš.“ Nasledujem Boha pre to, kým je, alebo preto, že nám môže niečo dať? Toto je náboženský egoizmus. My máme mať iný postoj: Boh mi stačí, nič iné mi netreba. Boh nie je automat ani bankomat.
-Voči ľuďom. Zlé postoje, odsudzovanie či neodpustenie. To zatvorí nebo nad tebou. Požehnanie na teba nebude prúdiť.
Stretli sme sa už ale s tým, že - niekedy len také obyčajné modlitby nezaberajú.
Bola jedna žena...


Lukáš 8, 43 - 48:
Ako šiel, tlačil sa naňho zástup. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať. Ježiš sa spýtal: "Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: "Učiteľ, veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!" Ale Ježiš povedal: "Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila." Žena, vidiac, že sa neutají, prišla s chvením, padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela. A on jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"

Kedy táto žena za Ježišom prišla? Keď o ňom počula. Viera vzniká z počutia slova. Počula o ňom a ona plná viery šla za ním.

Táto žena mala rôzne prekážky.
1. Už 12 rokov trpela a bola chorá. Žila 12 rokov v stereotype. Občas zažiarila nádej a znovu aj zhasla. Ľudia žijúci v takomto stereotype si naň zvyknú. Až nakoniec ani nie sú schopní prijať pomoc. Vyjsť z tejto komfortnej zóny, na ktorú si zvykli.
Boh tu dáva svoju výzvu: Ak chceš niečo zmeniť, niečo zmeň.


Musíš zmeniť cyklus, do ktorého si sa dostal. Vyjdi zo svojho stereotypu. Poď von.
Zvyk je železná košeľa – a železo sa dá zlomiť! (železo, keď je zamrznuté, zlomí sa)


2. Žila v sklamaní. Neustále bola jej nádej sklamaná. Minula majetok na rôznych lekárov. Krok vpred a dva kroky dozadu. Dva kroky pred a tri kroky dozadu. Takto niekedy žijeme. Mohla byť sklamaná a ztrpknutá, keď počula, že Ježiš je tam, mohla znechutene kývnuť rukou a odignorovať ho – v očakávaní sklamania. Ale jej viera bola agresívna. Predrala sa zástupom, čo nebolo vôbec ľahké. Prišla a dotkla sa Ježiša. Určite sa ho dotklo veľa ľudí, všetci sa na neho tlačili a chceli zázraky. Ale uzdravená bola IBA ONA. Dotkla sa ho S VIEROU.

Prekonala pre to dav ľudí. Ak chceš ísť za Ježišom, dav ľudí nesmie byť a nie je prekážkou. Nikto ťa neodradí, ak za Ježišom naozaj chceš ísť.

Žena získala svoj zázrak = násilník, ktorému patrí Božie kráľovstvo.

Skúmaj Boha. Jeho Slovo. Nechaj Jeho Slovo pôsobiť na teba a v tebe.
Boh je za nás; keď Boh je za nás, kto je proti nám?
JEDNODUCHÁ VIERA PREMÁHA SVET.

Friday, December 2, 2011

Pozvánka: Vianočný gospelový koncert


Pozývame vás na vianočný gospelový koncert v nitrianskej synagóge. Našim hosťom je bratislavská gospelová formácia The Hope Gospel Singers pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej (http://www.gospelsingers.sk/), asi jediné profesionálne gospelové teleso na Slovensku. Veríme, že tento večer bude inšpiratívny, plný skvelej vianočnej nálady a vianočného posolstva.

Nenechajte si ujsť túto skvelú predvianočnú príležitosť, prídite a pozvite svojich známych.

Predpredaj vstupeniek je na bohoslužbách a akciách Kresťanského centra, mailom na nitra@krestanskecentrum.sk, telefonicky 0905 476 382, alebo cez kanceláriu nitrianského infocentra NISYS na Štefánikovej ulici v Nitre.

Vstupné: dospelí 7€, študenti 4€, deti do 10 rokov zdarma

Mozaika Unplugged (29.11.)

Pod Lipou sa stretla prominentná spoločnosť! Ľudka Trenklerová viedla chvály, Majo Poljak hovoril slovo, boli sme tam my všetci a veľa z vás, ale hlavne tam bol Boh. A kde je Boh, tam je to vždy výnimočné, vždy prominentné. Boh má vždy túžbu sa s nami stretnúť a hovoriť k nám..vypočúvať naše modlitby a konať "Jeho" veci v našom živote..Majo čítal z 1. knihy Kronickej 4, 9-10:
Jabbéc bol vo väčšej úcte než jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabbéc so slovami: V bolesti som ho porodila. Jabbéc vyslovil Bohu Izraela želanie: Kiežby si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie! Boh jeho prosbu splnil.
Všetko, čo si Jabbéc žiadal, bolo okay. Nebolo to nič zlé, naopak. Proste sa modlil, aby mu dal Boh to, čo potrebuje. O čo viac sa môžeme modliť takúto modlitbu teraz, v tejto dobe, v novej zmluve!


Meno Jabbéc znamená syn bolesti. Celý život ho to meno sprevádzalo. „Hej, Bolesť! Ideš na párty?“ „Nejdem, Bolesť tam nechcú!“
Jabbéc patril do kmeňa Júdu. Meno Júda znamená chválu. Júda vždy chodil zo všetkých kmeňov prvý, keď išli do nejakého boja. To znamená, že aj my, v každej situácii, predtým, než sa vydáme na nepriateľské územie – máme najskôr chváliť. PRVÁ MÁ ÍSŤ CHVÁLA.
Chvála predchádza výstup z akejkoľvek situácie, z ktorej potrebuješ vyjsť. Kresťan musí CHVÁLIŤ.
Ak je kresťan niekde „zaseknutý“, problém je v osobnej chvále. Musíme ďakovať a chváliť Boha.

Ďakuj Bohu za uzdravenie skôr ako ho máš.
Ďakuj Bohu sa peniaze skôr ako ich dostaneš.
Ďakuj Bohu za záchranu tvojich blízkych, ktorí sú vo svete skôr ako sú zachránení.


Nie slepo, ale s VIEROU ďakuj.
Boh sa k tomu prizná a príde víťazstvo.
Musíš sa vo svojom živote stať CHVÁLIČOM. Chvál a ďakuj.

Chvála je mocná zbraň. Je to duchovný boj.
Keď budeš chváliť, chvála sa vráti tebe. Ty chváliš Boha, Boh bude chváliť a žehnať teba. Chvála príde na teba naspäť. Isto.
Chvála nie je spev, tanec, skákanie..je to duchovný boj – ničí démonov. Nie je to rutina ani mechanický návyk. My to reálne nevidíme, ale našou chválou sú démoni ničení a Boh oslávený.


Jabbéc – syn bolesti – bolo to ako jeho nálepka. Máš aj ty takú nálepku? Looser, trdlo, tučko, čokoľvek. Môže to mať dopad na tvoj život aj do budúcna. Ani pre Jabbéca to nebolo príjemné, niesol si stigmu. „Kiežby si ma požehnal..“ – Jabbéc postrádal požehnanie. Jabbéc ale pochopil, že BOH CHCE POŽEHNÁVAŤ. Chce vyliať svoje požehnanie na teba – vytiahnuť ťa z bahna, depky, strachu, beznádeje, ťažkostí, uzdraviť, potešiť, povzbudiť – ON CHCE.
Jabbéc išiel ešte ďalej..vypýtal si požehnane, no on dokonca chcel, aby požehnanie nikdy neprestalo. Ďakujem za úspechy, ale nechcem aby to skončilo, chcem to aj v budúcnosti.

My neslúžime Bohu, ktorý má zavretú päsť. Jeho dlaň je otvorená a chce žehnať.
Niekedy sa nič v modlitbe nedeje, pretože si nepýtame konkrétne. Aj dieťa, keď príde k rodičovi, povie presne, čo chce. Keď chce traktor, povie, že chce traktor. Aj my potrebujeme prísť k Bohu a KONKRÉTNE mu povedať, čo chceme.
Niekedy potrebujeme zmeniť svoju modlitbu, zamyslieť sa nad tým, kto je v jej centre a či nie je sebecká. Aj Anna dostala syna Samuela vtedy, keď trochu pozmenila svoju modlitbu a dodala, že keď jej Boh dá syna, dá ho Bohu, aby Mu slúžil.

Máme Boha, ktorý má otvorenú ruku, nie zavretú päsť.


Jabbéc sa modlil – zbav ma zlého – zlých ľudí, zlého vplyvu, zlých postojov, pýchy, ega, bolesti,... – lebo nechcel spôsobovať zármutok rodine, Bohu, ľuďom.. Sú určité miesta, na ktoré človek ako kresťan nepatrí. Jabbéc nemal byť Bolesťou a spôsobovať bolesť. Pýtal si iné a Boh mu to dal. Mal byť odpísaný, šíriť bolesť..ale on sa začal modliť a chváliť. To spôsobilo zmenu. A teraz je svedectvom aj nám.

Kdekoľvek si – ďakuj Bohu a chváľ Ho. Dostaneš sa do väčšieho požehnania.
Modli sa krátku a mocnú Jabbécovu modlitbu. Máš pred sebou väčšiu a lepšiu budúcnosť a požehnanie od Boha.


Wednesday, November 23, 2011

Mozaika Unplugged (22.11.2011)

Mali sme unplugged chvály!!!! Dve gitarky a flauta…jajaaaaaj : ))))))) Príjemná zmena..predtým nás ešte Ivo namotivoval tým, že sme BOŽÍ ĽUD a tak sme Ho ako Boží ľud išli aj chváliť :)
Peťo si vybral tému hriechu a žiadostivosti. Čo s nimi?!

Odpichneme sa od 1. Mojžišovej 4, 6 – 7
"Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?"

Boh Kainovi povedal, že má OVLÁDAŤ HRIECH, PANOVAŤ NAD NÍM! Väčšinou je to naopak, nechávame hriech, aby nás zotročoval. Nemá to tak byť! Kain bol prvý vrah na svete a Boh mu hovorí – ovládaj svoju žiadostivosť. Čo platí pre Kaina, to platí aj pre mňa. Boh to hovorí aj nám, a keď nám to hovorí, znamená to, že je to možné!

Hriech číha neustále pri našich dverách..
Žiadostivosť zbavuje človeka dôstojnosti a zatemní mu myseľ. Boh hovoril ku Kainovi, no Kain aj tak šiel a zabil svojho brata Ábela. Mal zatemnenú myseľ.
Žiadostivosť rozkladá všetko, čo ovláda.
Vo svete je porušenosť – kvôli žiadostivosti.
Máme v sebe „háčik“, na ktorý sa žiadostivosť vie zavesiť – naša stará prirodzenosť. Ak dá kresťan voľný priebeh žiadostivosti, môže robiť ešte horšie veci ako nejaký iný pohan.
Môžeme to povedať aj prísloviami: „Umyté prasa do kaluže blata.“ „Vrátil sa pes ku svojim vývratkom.“
Veľký pozor, aby sme nedávali priechod žiadostivosti! Staneme sa tak ľuďmi, ktorých ani nepoznáme. Sami sa budeme vedieť spoznať.
Žiadostivosť aj z hrdinu urobí nedôstojný úbožiaka.

SAMSON bol zasvätenec Boží. Jeho sila nebola vo vlasoch, ale v jeho zasvätení sa Bohu. Vlasy boli iba znak tejto sily. Bol odmalička zasvätený Bohu a obdarovaný nadprirodzenou silou. Bol Boží nástroj k tomu, aby súdil Filištínsky národ, ktorý stál proti Izraelu.

S veľkou silou ide veľká zodpovednosť – mal zodpovednosť za to, ako žije on sám, zodpovednosť voči národu /ako sudca/ a zodpovednosť voči Bohu.
Samson sa ale nechal zviesť svojou žiadostivosťou.
V knihe Sudcov 14, 3 sa píše:
"Ale otec a matka mu povedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných Filištíncov? Samson povedal otcovi: Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči."
Ako Izraelita mal zakázané brať si cudzozemku. Avšak len pretože sa mu páčila, rozhodol sa porušiť tento príkaz a vzal si ju. Neposlúchol Boha. Bol SVOJVOĽNÝ.

Nie sme niekedy svojvoľní? Nevykladáme si slovo podľa seba tak, aby nám vyhovovalo? Neupravujeme si pravdu podľa seba a dúfame, že nám to prejde?

Samson, aj keď mal trhlinu v charaktere: bol svojvoľný – bol Bohom používaný.
Môžeme sa dostať na scestie, Boh nás napriek tomu môže používať.

Ďalším Samsonovým prešľapom bolo, že vošiel k neviestke a strávil s ňou noc. Znovu bol svojvoľný, myslel si, že keď ho Boh používal, tak si môže aj teraz robiť čo chce. Boh ho však znovu použil, jeho silu, aj napriek ďalšiemu zlyhaniu.

Najskôr Samson zhrešil, lebo sa mu PÁČILA žena, potom bol ŽIADOSTIVÝ po neviestke a nakoniec ho dostali EMÓCIE z lásky:

Tretím prešľapom bolo, že sa zaľúbil do Dalily, ktorá však bola zaplatená, aby ho zradila. Samsonova duša panovala nad jeho duchom. Jeho ego vládlo v jeho srdci. Dalile sa podarilo zistiť, v čom je Samsonova sila, sám jej to na jej naliehanie nakoniec prezradil.
V knihe Sudcov 16, 17 čítame:
"..otvoril jej celé srdce a povedal: Britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvätencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila. oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia."

Z ČOHO PRAMENÍ NAŠA SILA A VITALITA? ZO ZASVäTENIA SA BOHU.
Otázkou teda je: Je naše zasvätenie radikálne, silné?Povedzme si niečo o Eve.
Poďme do 1. Mojžišovej 3, 6:
"Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol."

Žiadosť po niečom, čo nemáš mať. – spoločná chyba Samsona aj Evy.
Vo chvíli pokušenia obaja pripustili možnosť zhrešiť. Čakali, či sa bude niečo diať.
Samson hrešil, Boh ho stále používal, tak hrešil ďalej.
Keď pokračujeme v hriechu a zahrávame sa s ním – zničí nás.
Eva bola vyhnaná z raja a stratila úplne všetko – všetko, čo dovtedy žila a neskôr aj syna. Samson stratil svoju silu. Prečo? Lebo nebojovali so svojou žiadostivosťou.

Vráťme sa k Samsonovi.
Dalila ho x-krát skúšala a oklamala. On jej aj napriek tomu prezradil svoje tajomstvo a ona ho v noci ostrihala. Ráno, keď na neho išla armáda, myslel si, že ich porazí tak ako vždy. Nevedel však, že Hospodin od neho odstúpil, ako to čítame v knihe Sudcov 16, 20:
"Vtom zvolala: Filištínci idú na teba, Samson! Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: Vyviaznem z toho ako dosiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho."
Všetko to začalo žiadostivosťou. Postupne sa zahrával s pokušením a hriechom stále viac, až od neho Hospodin odstúpil.

Ako teda ale môžeme panovať nad hriechom?

Máme tu vzor Ježiša. ROZHODNOSŤOU. Musíme byť rozhodní.
To Samoson ani Eva neboli. Ježiš, ešte skôr, ako pokušenie prišlo, odmietol ho. Nehral sa s ním.
Samson bol pripravený zhrešiť – sám šiel za neviestkou.
Ježiš ani nepripustil myšlienku na pokušenie. Bol radikálny a hriech odmietol.
Možno si myslíte, že Ježišov vzor je nedosiahnuteľný, lebo bol Boh. Ale to, čo robil Ježiš v ľudskom tele, môžeme robiť aj my. Do toho sme povolaní a uschopnení aj my.

Všetko to však začína ROZHODNOSŤOU. Odmietnutím hriechu ešte skôr ako nás začne pokúšať.


Moja rozhodnosť zatvára diablovi a hriechu dvere. On pri nich stojí, ale ty nimi treskni. Rozhodne ho odmietni.

Samson a Eva flirtovali s hriechom, neboli odolní, radikálni. Satan si ich dal na raňajky.

Musíš vopred vedieť, že hriech odmietneš!

Moja rozhodnosť uberá hriechu príťažlivosť!

Okrem ROZHODNOSTI je dôležitá SEBADISCIPLÍNA.
V 2. Timotejovi 1, 7 je napísané:
"Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania."
Keď chcú športovci uspieť, sú veci, ktoré proste nesmú robiť. Krasokorčuliarka jednoducho nebude jesť hamburger. Ak sa chceme v duchovnej oblasti niekam posunúť a niečo v nej dosiahnuť, niektoré veci jednoducho nemôžeme robiť, musíme odmietnuť „duchovný hamburger.“
Je potrebné mať cieľ pred očami, ako Pavol píše vo Filipanom 3, 14:
"..cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi."
Robíme to preto, aby bola na nás zjavená Božia sláva.

A nakoniec..môžeme mať aj rozhodnosť aj sebadisciplínu. Ale odkiaľ na to budeme mať SILU?

Pavol v Rimanom 8, 2 hovorí:
"Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti."

Takže tretia vec - ako ovládať hriech –je BYŤ POD VPLYVOM DUCHA ŽIVOTA– bez toho ti je rozhodnosť aj sebadisciplína zbytočná. Ak nemáš ducha života, nemáš silu.

Keď chodíme dušou, konáme podľa nej – konáme emočne.
Keď cítime hnev, konáme v hneve. Keď cítime lásku – ajajajaaaaj :)
Buď chodíme dušou – ktorá nedokáže korigovať do Božieho plánu, alebo chodíme duchom – ktorý koriguje našu myseľ, naše srdce a my ideme podľa Božieho plánu.
Ak nechceš vykonávať žiadosti tela, musíš mať vyšší zákon – musíš chodiť duchom.

Hriech je pri tvojich dverách, číha na teba žiadostivosť, ale ty vládni nad ním skrze rozhodnosť, sebadisciplínu a duchom života!


Nemôžeme však teraz ísť domov a zostať pasívni. Potrebujeme byť s Bohom sami. Našou najväčšou silou je náš čas s Bohom. V spoločenstve sa veľa naučíme, upevňujeme sa, ale hlavné ťažisko je v našej komôrke, kde sme sami s Bohom. On je našou silou.
Tak do toho! : )

Monday, November 21, 2011

Mozaika Unplugged (15.11.2011)

..pokračovanie príbehu o Abrahámovi..
Boh mu pozdvihol hlavu, aby videl hviezdy..a čo ďalej? Abrahám bol netrpezlivý, keď sa nenapĺňalo zasľúbenie a vzal veci do svojich rúk.

Keď sa dlho nenapĺňa Božie zasľúbenie, máme tendenciu prevziať veci do vlastných rúk. Keď však berieme veci do vlastných rúk, dostávame sa mimo Božej vôle. A keď sme mimo Božej vôle, hrešíme.

Abrahám si zobral slúžku a počal Izmaela. Neskôr mu však Sára porodila zasľúbeného Izraela. Sára vyhnala slúžku Hagar aj so synom Izmaelom a Abrahám to povolil.

Hagar v podstate za nič nemohla, Abrahám si ju vybral ako nástroj na porodenie syna. Prvá rana, ktorú dostala Hagar - Abrahám ju opustil. Druhá rana – keď boli vyhnaní na púšť so synom, minuli sa im zásoby. Hagar položila syna a odišla. Bola v depresii: „nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa“. Zomieralo jej dieťa, bola v slzách. Bod, v ktorom sa príbeh láme - chlapec plače. A Boh začul chlapcov hlas. CHLAPCOV hlas – aj napriek tomu, že plakala aj Hagar, Boh počul chlapcov hlas.
Prečo Boh nereagoval na Hagar, ale na chlapca ? Pretože Hagarin hlas bol hlasom beznádeje.

Boží hlas nie je naladený na frekvenciu beznádeje.


Ak kresťan podlieha zármutku, je mimo Božej vôle. Odchádza od neho Duch Svätý.
Beznádej je hriech, pretože beznádej nepočíta s tým, že Boh je Bohom.
Pohľad beznádeje nevidí, zakaľuje sa ti videnie. Pozdvihni svoje oči a viď!


Jedna zo zbraní, ktorá je v čase beznádeje účinná je vďačnosť. Vďačnosť za to, čo Boh urobil a urobí v tvojom živote. Boh má pre nás plnosť života. Boh má pre nás taký život, že pôjdeme so silou, ktorá bude pribúdať. Je jedno čo robíš, ak máš svetlo vo svojom vnútri – nádej.


To, že je tvoja situácia kritická, nie je dôvod upadať do beznádeje. Keď Boh zasľúbil, Boh splní. Čo vidíš keď zavrieš oči? Čo dokážeš vidieť? Vidíš radosť, ktorú pre teba Boh má? Vidíš to čo má Boh pre teba pripravené?

To čo žijeme my, má vplyv na tých čo budú žiť po nás. Tvoje skutky a tvoje pohľady majú vplyv na generáciu po tebe, preto máme povinnosť, žiť sväto. Svätosť je sila.

To, čo počuješ, si zapamätaj a cvič sa v tom. Cvičme sa v pobožnosti. Nech sami seba vidíme podľa Boha. Hriech je silnejší ako ľudská prirodzenosť, ale Božie Slovo rozmetá hriech na prach. Potrebujeme spolupracovať s Božím slovom, aby bola uvoľnená Božia moc v našom živote.


Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku, na pastvách zelených ma pasie..
Vyznávaj Božie slovo.
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou..
Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom..
Len dobré a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni do môjho života..

Začni Bohu ďakovať, Bože ďakujem, že si, že som to, čo o mne píšeš.
Božie Slovo bojuje za teba ak s ním spolupracuješ.


Hagar plakala a nebolo jej to nič platné. Poďme mať vieru, poďme mať nádej!

Wednesday, November 9, 2011

Mozaika Unplugged (8.11.2011)

Po 2 týždňoch sme sa konečne opäť stretli v utorkovej unpluggedovej nálade v Lipe!
Boh počas predchádzajúcich týždňov úžasne konal v našom meste, na Exit tour aj na koncerte CITY WORSHIP JEWISH. Veríme však, že ani náš "klasický" Unplugged pre nás nie je rutinou, ale miestom a časom pre Božiu prítomnosť a Boží dotyk, pre vzdávanie chvály, úcty a vďaky a tiež pre naše načerpanie a občerstvenie.

Veríme, že náš Boh je mocný, veľký a nie je ako nikto iný..hodný je chvály!

..a Peťo Drago hovoril o tom, akú má Božie Slovo moc....

Cesta za zasľúbením, cesta k cieľu

Zasľúbenie = keď ti niekto niečo sľúbi
Cieľ = méta, ktorú si určíš a ideš za ňou; myslíš si, že keď to dosiahneš, budeš šťastný. Ale ja si myslím, že skvelá je tá CESTA ku šťastiu.
Je však rozdiel tešiť sa a očakávať na niečo, čo ti sľúbil človek a na to, čo ti sľúbil Boh.

Keď ti sľúbi niečo Boh, tak je to sto percentne splnené. To, čo Boh povie, čo zasľúbi, to splní. A hovorí skrze svoje Slovo...

Skutočné kresťanstvo je vzťah s Bohom, vzťah ku Kristovi. To, aký máš vzťah ku Kristovi, to nikto nevidí. Ale sú určite prejavy, na ktorých môžeš otestovať sám seba. Aký máš vzťah ku Kristovi je vidieť aj na tvojom vzťahu k Slovu.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. (Ján 1, 1)
Aký máš vzťah k Slovu Božiemu, taký máš vzťah ku Kristovi. Božie slovo mení naše životy a dáva poznanie. Keď spoznáš, kto si v Kristovi, vtedy zistíš, aká je Jeho vôľa pre tvoj život.
Moc Božia môže meniť tvoj život, charakter, poznanie, čokoľvek, všetko.
Ak si nič iné nezapamätáš, zapamätaj si toto:


Koľkí veríte v nemožné? Koľkí máte radi bezradné situácie?

Existoval človek, ktorý nemal nádej. Nemal ani predpoklady, aby túto nádej dostal. Abrahám.
V liste Rimanom 4, 17-22 sa o ňom píše:
“..ako je na¬písané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, po¬voláva, ako by bolo. Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo - veď mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. O za¬sľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal za-sľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Pre¬to sa mu to počítalo za spravodlivosť.”

Ako začína viera?
Veru nie len tak ranným zobudením. Viera je úzko spojená so Slovom Božím. Vzniká z Božieho Slova. Viera, ktorá dokáže nemožné je zo Slova.

Ako ho prijmeš do svojho života?
Tak, že ho budeš považovať za svoje.
Abrahám sa začal považovať za otca národov.
Bez prijatého slova viera nikdy nepovstane. Božie slovo vie vzbudiť vieru aj v beznádejných situáciách. Abrahám v beznádejnej situácii uveril nádeji. Tam, kde nebolo nádeje Abrahám v nádeji uveril.

Jeho situácia bola beznádejná. Starý a bez detí.
Ako reagujeme, keď sme v beznádeji a Boh nám do toho dá svoje slovo...čo urobíš, keď ťa Boh vyzve svojim slovom?
Ak sa ho chytíš, príde nádej do tvojho srdca. A čo hovorí Božie slovo, to sa stane, neriadi sa prirodzenou realitou, my kresťania máme žiť nohami na zemi, ale zároveň v nadprirodzenej realite. Najprv potrebujeme zažiť zmenu sami v sebe, až potom príde zmena navonok. Najprv Boh hovorí do tvojho vnútra, mení postoje, myšlienky, charakter..Najprv je zmena vo vnútri, potom sa bude prejavovať navonok.
Viera a moc viery porazila prirodzené zákony. Peter chodil po vode!

Bacha, Biblia /Božie slovo je nebezpečná, môže ti dať vieru! :))))

Čo znamená nádej? Vidieť možnosť zmeny. Sme si vedomí, že zmena je možná. Beznádej je hriech. Pretože beznádej nepočíta s tým, že Boh je Bohom. Beznádej je bezbožnosť. Nádej ctí Boha, beznádej je hriech.

Okay, takže Abrahám mal Slovo a mal nádej.
Ale - syna hneď na druhý deň nemal.
Prijal slovo, mal nádej a mal vieru. Avšak potom prišlo obdobie skúšania viery. Čakanie.
Nebolo by škoda stratiť vieru?
Máš nádej, máš vieru, máš slovo..a nič sa nemení..aj také obdobia bývajú..čo vtedy?
Vtedy má viera tendenciu slabnúť.
Keď príde slovo, slovo ti dá nové okuliare, máš nádej, s radosťou skáčeš. V tvojom srdci vznikla nádej na základe zjavenia a tvoje viera je zaktivizovaná.
Nádej a viera sú ako také dvojičky.

Čo ale spraviť aby viera nezoslabla?
Pripomínať si slovo.
Verš 19: A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo - veď mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. Ty sa môžeš kľudne pozerať priamo do očí svojej beznádeji, (odumreté telo) keď máš v srdci Slovo a nádej.
Verše 20-21 Abrahám: O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Pochybnosti sú útok. Abrahám sa utvrdil vo viere tým, že vzdával Bohu chválu.
Ak ti dochádza dych, potrebuješ utvrdiť svoju vieru, vzdávaj chválu Bohu, skrze ďakovanie rastie naša viera. Keď viera začína klesať, potrebuješ ísť viacej k Bohu.

Ako si udržať vieru?
Tam, kde si, na mieste, na ktorom stojíš, nezostaň v depresii. Pozdvihni svoje oči k nebu. Abrahám bol vo svojom stane, s nenaplneným zasľúbením, frustrovaný a v depresii. A do toho prišiel Boží impulz. Vyviedol Abraháma zo stanu von a hovorí: pozri sa na hviezdy. Abrahám sa musel pozrieť na nebo a vidieť, čo vidí Boh a čo Boh chce aby videl Abrahám.
Potrebujeme sa upevňovať vo viere, aj keď okolnosti sú beznádejné.Boh ctí tvoju vieru. Tvoja nádej ctí Boha. Tvoja viera ctí Boha. Beznádej je hriech. Viera dokáže poraziť beznádej.

Viera nezapiera realitu. Keď si chorý, si chorý. Ale viera znamená, že realitu písma považuje za silnejšiu ako okolnosti a momentálny stav.
Viera ďakuje v čase, keď sa ešte nič nezmenilo. Vidí víťazstvo tam, kde realita vidí porážku.


Jeremiáš 23, 29
Či nie je moje slovo ako oheň - hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu?

Kladivo je pracovný nástroj, s kladivom musíš pracovať. S Božím slovom musíš pracovať.
Skala sa ti bude smiať, keď ťa zbadá, ako jej ideš čeliť, no udrieš do nej kladivom viac krát a bude z nej prach. Okolnosti sa ti môžu smiať do tváre, ale ty máš kladivo. To, čo ťa dnes desí, zajtra bude prach, lebo ty použiješ kladivo. Použiješ Slovo.

Ži s vierou každý deň. Nech ti beznádej nehovorí scenár, ale nech diktuje scenár tvoja viera!

Monday, October 31, 2011

EXIT TOUR (25.10 - 28.10.2011)

Exit 316 je úžasná akcia, viac si o nej môžete prečítať na http://exit316.sk/.

V rámci tejto akcie sa koná po CZ a SVK Exit tour, cez ktorú môžu decká na stredných školách zažiť americkú rockovú kapelu DIZMAS, ktorá mala vo štvrtok aj koncert v Music Café, kde decká počuli celé evanjelium, dostali Biblie a mohli reagovať na výzvu.
Zažili tiež skvelé momenty so zaujímavými ľuďmi, ktorý vedú, alebo viedli ešte zaujímavejšie životy. Hovoria o svojich skúsenostiach v showbiznise (jedným z lektorov bola Adela Banášová), o prežití holokaustu, prednášajú o rodine a vzťahoch, AIDS, závislostiach na drogách, alkohole, porne..

Jedným z lektorov bol Tomáš Graumann, dieťa zachránené vo vlaku N. Wintona.
Viac o ňom napr. na http://www.medialnicentrum.eu/index.php/osobnost/327-toma-graumann-dvakrat-zachranne-dit.html.

Ďalšou lektorkou bola Sindy Gerhardt. Silný príbeh o tom, ako sa dostala z prostitúcie a závislosti na porne nájdete aj v slovenčine na http://www.pornojeloz.sk/sindy_unikla_pornu_a_prostitucii.htm

Mali sme tiež lektorov z našich radov - Peťo Slaný http://www.youtube.com/watch?v=vKe86AYPNZY a Noro Šarkozy hovorili o živote v drogách a závislostiach.

Decká na školách mali možnosť počuť, ako Boh zachránil ľudí z ťažkých životných situácií..mnohé mali ústa i oči otvorené dokorán a veríme, že Boh zasieval do ich sŕdc túžbu ho spoznať. Po programe na školách sme sa stretávali vo Fóre mladých, hrali hry a rozprávali sa s nimi, odpovedali im na ich otázky, svedčili o Bohu a modlili sa s nimi. Veríme, že Boh s nimi neskončil a celý tento týždeň bude mať pokračovanie v ich životoch!Monday, October 24, 2011

EXIT TOUR

POZOR ZMENA:

Koncert americkej kapely DIZMAS bude vo stvrtok (27.10.) v Music Cafe v nakupnom centre Nitra (N-centrum) o 18:00!!!EXIT TOUR bude chodit po skolach s perfektnym programom: kapela DIZMAS, velmi zaujimave SEMINARE so zaujimavymi TEMAMI a LUDMI s este zaujimavejsimi skusenostami ako napr. prezitie holocaustu ci vyslobodenie z prostitucie.

Nenechajte si ujst poobednajsie aktivity, ktore su ovorene pre vsetkych vo Fore Mladych, mega koncert kapely DIZMAS a nakoniec AFTER PARTY.

25. a 26. 10. od 16:00 - 18:00 vo Fore Mladych - UKAZ SA a FEEL FREE - voľný čas s hrami, turnajmi a rozhovormi

27. 10. Koncert americkej rockovej kapely DIZMAS - Music Cafe v nakupnom centre Nitra (N-centrum) o 18:00

28. 10. After party - Komunitné centrum na Nedbalovej - o 15:30Viac info o EXIT316 najdete na www.exit316.net

Wednesday, October 19, 2011

INFO

Mozaikáči, nasledujúce 2 týždne klasická Mozaika Unplugged nebude.

AVŠAK!!!!! :)))))

Budúci týždeň sa môžete tešiť na EXIT 316!


S teamom EXITu budeme chodiť po školách, hovoriť evanjelium, rozprávať s mladými ľuďmi, ale nielen to..čakajú nás aj poobedné aktivity, koncert a after party, na ktoré vás všetkých pozývame a radi vás tam uvidíme!

25. a 26. 10. od 16:00 - 18:00 budeme vo Fóre Mladých - voľný čas s hrami, rozhovormi a pod.

27. 10. Koncert americkej rockovej kapely DIZMAS - Cabajská 10 - Konzervatórium - 18:00

28. 10. After party - Komunitné centrum na Nedbalovej - o 15:30


Ďalší týždeň - 1. 11. - je sviatok. Unpluggedovať síce nebudeme, ale 3. 11. - vo štvrtok - si to vynahradíme CITY WORSHIPOM! :)
V sérii CITY WORSHIP koncertov pokračujeme aj tento semester.


Pozývame vás na špeciálny večer židovských chvál, spojený s modlitbou a inšpirovaný osudmi slovenských a nitrianských Židov. Našimi špeciálnymi hosťami bude ICEJ (International Christian Embassy of Jerusalem) a Chevra (kresťanská organizácia pomoci priateľská voči Židom). Nechajte sa inšpirovať príbehom Tomáša Graumanna, jedného z detí zachránených Nicolasom Wintonom (iba virtuálne, on bude s nami osobne v dňoch predchádzajúcich tejto akcii). Určite vami pohne príbeh Wernera Odera, syna nacistického zabijaka, ktorý po svojom obrátení označil svojho otca ako zločinca a stal pastorom podporujúcim Izrael. Veríme, že tento večer bude výnimočný a tešíme sa na vás v synagóge, o 19:00.

Mozaika Unplugged (18.10.2011)

V nových priestoroch, v novej sile, s novými očakávaniami, a s novými improvizáciami…tentokrát speváci boli “zamiešaní do davu”.. :):):)
Uctievanie a chvála sú veľmi dôležité. Nejde však len o hudbu a atmosféru. Ide aj o náš postoj a srdce..Nakoľko sa my otvoríme Bohu, natoľko nás môže požehnať.
Emócie z chvál a Unplugged môžu vyprchať, ale Božie slovo je to, na čom môžme stále stáť, nikdy nestratí na sile a Jeho moc nevyprchá. Tak poďme na to, čo hovoril Miro. Hneď úvodné slová vyzývali: Si stvorený pre veľké veci!

Niektorí ľudia majú komplex mravca. Sydróm červíka. “Ja som nikto.”
Niektorí ľudia majú zase syndróm slona. Pozor, ja som ten veľký človek, z cesty, ja idem.
Väčšina Slovákov má však komplex mravca. Vždy utláčaní. Vidíme to vo vzťahoch medzi mužmi a ženami alebo v škole, dokonca i našom národnom hokejovom teame.. Každý má v nejakej oblasti práve tento “sydróm červíka”.

Boh sa na teba ale nepozerá ako na mravca. Vidí ťa ako niekoho špeciálneho, unikátneho, na koho sa nikto nepodobá, kto má úžasnú hodnotu..

Povieme si dva príbehy, oba skutočné, jeden biblický:
Prvý je o malom dievčatku z Rumunska. Vyrastalo v doline uprostred hôr, vo veľmi chudobnom prostredí. Bola sirota, už keď sa narodila, nemala otca, jej mama bola slobodnou matkou. Jej mama zomrela keď mala iba cca 13 rokov. Už od svojho detstva musela pracovať, robila slúžku, dokonca úplne v cudzej krajine. Tam jej prišla správa od rodiny, že jej mama zomiera. Dievčatko sa vrátilo naspäť do Rumunska a jej mama krátko na to zomrela. Boli tak veľmi chudobní a ich situácia taká tragická, že ju ani nemali ako pochovať. Dievčatko chodilo prosiť ľudí, aby jej dali nejaké drevo, aby pozbíjali nejakú rakvu. Postupne zozbierali nejaké dosky, zbúchali ich dohromady a pochovali ju. O niekoľko rokov neskôr sa dievča zamilovalo a išlo sa vydávať. Tesne pred svadbou jej však ženích povedal, že sa zamiloval do niekoho iného, bohatšieho, kto má veno a stále žijúcich rodičov. Aby však nebola hanba v rodine, ženíchov mladší brat bol svojim otcom prinútený zobrať si dievča za ženu. A tak boli naraz dve svadby. V obývačke jedna, v kuchyni druhá. Dievča sa so svojím vynúteným manželom presťahovalo do cudzej krajiny. Teraz má cez 80 rokov. Má 7 detí a asi 50 vnúčat. Miro je prvým z nich. Vždy, keď sa stretnú na rodinnej oslave, toto dievča – teraz už babička, pozrie na svoju rodinu a ďakuje Bohu za to, aký je dobrý a za to, čo v živote má.


Druhý príbeh je napísaný v Genesis 15.
Boh dal Abrámovi sľub, že z neho vytvorí národ. Avšak Abrám bol už starý, mal 75 rokov a žiadne deti nemal. Tento sľub ho však povzbudil a veril mu celým srdcom. Prešiel však rok a nič..dva a nič..tri a nič...päť..desať..20 rokov – a žiaden syn.

Prečítajme si rozhovor Abráma s Hospodinom v Gen 15 1-5
"Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abrám povedal: Pán, Hospodin, čože mi dáš?! Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaskž Eiezer. Abrám ešte dodal: Veď si mi nedal potomka a môj sluha narodený v mojom dome má byť mojim dedičom? Hospodin mu však povedal: On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva."

Boh musel Abrámovi pripomenúť, že bol stvorený pre niečo veľké.
Tam, kde sa Abrámovi zdá, že už je to stratené, tam mu Boh hovorí o svojom zasľúbení zvnou.
Tam, kde sa ti zdá , že je slepá ulička, to je pre Boha len tunel k ďalšiemu miestu.
Tam, kde ty vidíš koniec, tam Boh ešte len začína!

Povedzme si o štyroch “novotách” pre Abráma:

1.Nové prostredie – Boh vyviedol Abráma von zo stanu a ukázal mu oblohu. Toto bolo kľúčové. Abrámova frustrácia spočívala v jeho stane. Práve tie plachty okolo, ten priestor, kde sa márne snažil boli miestom jeho frustrácie. Boh to vedel. Vedel, že ho musí vytiahnuť z tohto prostredia, z tejto zóny, kde Abrám vidí iba sklamanie a neúspech, vyviesť ho na vzduch a ukázať mu niečo iné, inú perspektívu. Vytiahol ho z jeho prostredia, kde prežíva svoju frustráciu a prestáva vidieť všetko iné.
Boh ťa niekedy musí zobrať do úplne iného priestoru, aby ti ukázal, že si stvorený pre lepšie veci. Môže to byť iná krajina, iné mesto, interntát, či Mozaika Unplugged..

2. Nový pohľad. Abrám pozeral smerom dole a videl tam iba svoju depresiu. Boh mu zdvihol pohľad hore k nebu a povedal – spočítaj hviezdy. Boh zdvihol Abrámovi strop. Dvihol jeho prízemný pohľad. Dvihol strop jeho viery.
Chcem vás vyzvať tento semester: Všetko nemožné, črtajúce sa pred vami leží len na ceste, ktorá vedie ďalej, ktorá vedie k tomu, že Boh chce zdvihnúť tvoj strop. Strop tvojich možností, strop tvojej viery.

3. Nový pokus. Boh hovorí – pozri sa na hviezdy..skús spočítať trofeje v mojej vitríne, nie tvoje prehry. Tebe sa niečo zdá nemožné? Pozri na moje trofeje! Skús vidieť moju moc a moju silu!

4. Nové potomstvo. Boh akoby svoju veľkosť vložil do Abráma a to čo z neho vyjde /potomstvo/ bude znova Božia veľkosť. Preto bude potomstva tak veľa, lebo je Božie. Boh si vyvolil Abráma a cez neho urobil niečo veľké.

Keď sa vrátime k príbehu o Mirovej babičke, uvedomíme si, že je to ten istý princíp.. chudobnú, bezvýznamnú sirotu musel Boh vziať z jej chudobného, tragického, smutného prostredia a preniesť ju niekde úplne inde. Až tam začne žiť svoj život a v retrospektíve môže povedať, že je Bohu vďačná za to, že jej zdvihol strop a daroval niečo nádherné – niekoľko nádherných hviezd na jeho nebi, trofejí v jeho vitríne – daroval jej rodinu.

Dajme si takéto otázky:
1.Ako vysoko sú tvoje hviezdy? Kam siaha tvoj strop, kam dovidíš, čo je tvoj sen?
2.Čo ťa obmedzuje? Čo ti bráni?
..veriť, že Boh má s tebou plán, že dokážeš veľké veci..že máš v sebe obdarovania, že máš pred sebou šťastnú budúcnosť, naplnenie zasľúbení, túžob, snov.. čo je tvoj stan, ktorý ťa obmedzuje?Priatelia, začnime myslieť vo väčšom! Zahĺbme sa do Božieho slova, hľadajme Božiu tvár, hovorme s ním o našich snoch, nechajme Ho vkladať do nás túžby verme Jeho zasľúbeniam. Vyjdime zo svojich stanov, viďme hviezdy, ktoré svedčia o Božej sláve a nasledujme svoje povolanie, verme Božiemu zasľúbeniu a snívajme väčšie sny! Boh má plno trofejí, ktoré nám ukazujú, že mu nie je nemožné nič a zároveň túži po tom, aby sa jeho vitrína vďaka nám zväčšovala a aby naše víťazstvá, zázraky, životy..tiež svedčili o Jeho sláve. Tak poďme aj my vo viere hviezdiť! :)))))

Wednesday, October 12, 2011

Mozaika Unplugged (11. 10. 2011)

Pred Bohom sme si všetci rovní! Tak Ho poďme spolu chváliť! Ivo nabudil atmosféru pred uctievaním a Ľudka dodala: dnes tu máme jediného diváka..a tomu poďme teraz venovať pozornosť a spievať Jemu na slávu.


Je možné nemožné!

Drago začal rozprávať o tom, čo bolo kedysi nemožné a v súčasnosti je to už prirodzená súčasť našich životov. Napríklad internet, mobilný telefón a pod. To, čo sme pred 10 rokmi pokladali za nereálne je teraz pre nás samozrejmé. Vtedy to bolo nemožné. A o pár rokov to možné je! Takže..čo je vlastne možné, či nemožné?!

Peťo hovoril o človeku, ktorý dokázal to, čo nikto iný pred ním ani po ňom.
Prenesme sa do r. 31. Existoval človek, ktorého ľudia tak dychtivo počúvali, keď rozprával, že aj zabudli, že dlho nejedli a sú hladní. Bol to Ježiš, ktorý nasýtil davy tým, že nadprirodzene rozmnožil jedlo. Po tomto zázraku poslal svojich učeníkov na druhú stranu rieky. Tí sa však dostali do veľmi nepríjemnej situácie. Matúš v 14. kapitole od 24 verša to popisuje takto:
Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: To je prízrak! A od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval: Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte sa! Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode! On povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi.


Ježiš niekam poslal svojich učeníkov – a dostali sa do problémov. Tak isto sa aj my dostávame do problémov. Učeníci, keď ich Ježiš povolal, zanechali všetko. Nasledovali ho, videli ho robiť úžasné zázraky, boli pri všetkých jeho predivných skutkoch. Aj napriek tomu sa však dostali do problémov – valili sa na nich vlny.
Stalo sa niekedy aj vám, že aj napriek tomu, že nasledujete Ježiša a milujete ho celým svojim srdcom, váš život sa vám začal vymykať z rúk, začali sa na vás valiť vlny?
Učeníci mali strach. Dôležité je, že Ježiš ide za nimi. Nezakýva im a nepovie aby prišli k nemu a budu v bezpečí. Ježiš prichádza do ich problémov, priamo do ich vĺn. Ježiš k nim kráča po vode. Hovorím im: Ja som. Nebojte sa.
Ty si nepotrebuješ myslieť, že Boh je s tebou. Ďalšou tvojou myšlienkou bude strach a znovu sa budeš báť. Ty potrebuješ veriť, že Boh je s tebou. Potrebuješ mať v srdci vyryté jeho slová: Ja som. Neboj sa.

Peter spoznal Ježiša. Potrebuješ poznať Boha, čítať jeho slovo a nechať sa ním naštartovať. Dostať novú nádej. Učeníci sa báli. No reakcia Petra bola iná. Peter vedel, že neporazí zákony prírody. Ale vedel, že Boh je väčší a pre neho nie je nemožné nič. Veril, že jeho slovo dokáže nemožné. Pýtal si od Ježiša slovo, on mu povedal “poď” a Peter chodil po vode.
Peter sa bál okolitých vĺn a chcel ich poraziť. Aj ty môžeš poraziť vlny okolo teba!

29. verš hovorí: On povedal: Poď!
Ak chcel chodiť po vode, tak musel vystúpiť z lode. To je prvý krok.A následne dôveroval Bohu.
Potrebuješ spraviť krok viery a potrebuješ dôverovať Slovu, ktoré ti Boh povedal!
Vykroč a dôveruj.

Musíme si uvedomiť, že Peter by sa nikdy neodvážil vystúpiť z lode, keby nepoznal Ježiša a nechodil s ním.
Potrebuješ:
poznať Ježiša
mať s ním obecenstvo
rozpoznať jeho hlas.

Niekedy chceme preskočiť tieto tri veci a hneď robiť veľké zázraky. Ale najskôr potrebujeme Ježiša poznať. A potom....
Až keď sa odhodláš vystúpiť, môže sa diať nemožné.
Až keď sa odhodláš zložiť ruky na chorého, môže byť uzdravený.
Nebude uzdravený vďaka tomu, že ty vieš že Boh uzdravuje a vie ho uzdraviť.
Poznaj Boha, maj s ním obecenstvo, rozpoznaj jeho hlas.....a potom vystúp z lode.

Viera má vždy iba jednu možnosť. Jednu odpoveď: ÁNO. Viera ti nedáva dve možnosti, nedáva ti alternatívu. Ak ideš vo viere, stane sa iba to, čo ti Boh povedal-aké slovo ti dal.
Keď zareaguješ na Božie slovo, je možné všetko. Hľadaj Božie slovo. A ver v nemožné!

Wednesday, October 5, 2011

Prvá Mozaika Unplugged v Lipe a v tomto semestri!

Čaute Mozaikáči! Tak sme to rozbalili, Unpluggedy sú odštartované v nových priestoroch!
Dôležitý poznatok hneď na začiatok: Nepríďte unavení, v Lipe máme skvelé kreslá! :D
A pre vašu lepšiu orientáciu - toto je kino Lipa:


A toto je vchod (zozadu, ktorým sa dostanete na prvé poschodie, k tým skvelým kreslám:))))


Drago nás veeeľmi srdečne privítal a potom nás voviedol do chvály slovami, ktoré sú v Žalme 84: „Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe..“
Prebývať v Božom dome znamená, že máme s Bohom úzky vzťah. Radi chodíme do Jeho domu a chválime Ho. Často bývame preťažení, unavení a potrebujeme si oddýchnuť. Pozrieme si film, zahráme futbal, skočíme na nákupy..tieto aktivity nám však poskytnú relax, nie silu. Je rozdiel nájsť silu, alebo sa zrelaxovať. Blahoslavení – teda šťastní, požehnaní – sú tí, ktorí sú v Božom dome a dostávajú silu od Boha.


Peťovi počas chvál napadli slová z Efežanom 1, 17-19.
„..aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí verím tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.“
A na ne potom nadviazal aj v slove. Hovoril o tom, čo znamená veriť a čo je to spasenie.
Vieme, čo vlastne v spasení máme? No VŠETKO! Ale ako to VŠETKO prenesieme do nášho života? Tak, že tomu UVERÍME.
Spasenie plus viera sa rovná spasenie v mojom živote.

Mnohí ľudia veria, že Boh je dobrý. Existuje všeobecná a konkrétna viera.
Všeobecná viera ale nestačí, my potrebujeme konkrétnu vieru. Nestačí len vedieť, že Boh uzdravuje.
Aby bola tvoja viera konkrétna, potrebuješ Božie slovo. Keď máš slovo do konkrétnej situácie, to slovo ťa dokáže previesť. Vie ťa usmerniť.
Boh môže veľa vecí, ale urobí len to, čo ti povie.
Petrovi povedal „poď“. Dostal slovo. Na základe slova mohol konať. Nestačí len všeobecná viera, že Boh niečo môže.
V nás pôsobí tá istá moc, ktorou Boh vzkriesil Krista! Znovu si prečítaj verše z Efežanom. Pôsobí v nás moc Jeho sily. Táto moc, spojená s Božím slovom mení životy, situácie, národy..

Naše očakávania môžu padnúť, lebo pochádzajú iba zo všeobecnej viery a všeobecného presvedčenia. Hľadajme Slovo! Potrebujeme založiť svoj život na Božom slove. Všetko bolo stvorené cez slovo a slovo všetko mení. Potrebujeme veriť slovu a postaviť svoje životy na viere. Moc slova tak bude pôsobiť v nás, aj cez nás.


Ako sme zo slova prešli znovu do chvál, modlili sme sa za jasné slovo do života, do našich konkrétnych situácií.
Ak máte pred sebou rozhodnutia, križovatky, ťažké obdobie, proste Boha, aby prehovoril do vašej situácie a dal vám jasné slovo.