CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, March 31, 2010

Mozaika Unplugged 4

Svetlý bod môjho namáhavého školského týždňa - utorková Mozaika!! - tešila som sa ako vždy. Tentokrát som však mala pocit, že to bude riadna pecka. Nie iba kvôli profesionálnym výkonom /:))/, nie vďaka silným emóciám, nie kvôli atmosfére. Ale taká tá Božia pecka. Kedy cítite, že máte hruď naplnenú niečím silným, kedy vaše srdce bije v rytme toho Božieho a vo vás sa deje niečo, čo vás nenechá bez zmeny.

Že či to tak naozaj bolo..?!

"Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. Ty si veľký a konáš divy, ty jediný si Boh. [...] Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno."
Žalm 86, 9-10 a 12
A tak sme my, ako taká reprezentatívna vzorka národa :), začali Mozaiku privítaním jediného Boha. Sklonili sme sa pred Ním v chvále a modlitbe, ďakovali a velebili Jeho meno, lebo..
"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil."
Ján 3, 16-17Po pozretí filmu Most....mal Miro slovo, v ktorom sa zamyslel nad jedným z Ježišových výrokov, ktoré povedal na kríži:


Otec a Syn večne existovali v absolútnej, nedeliteľnej jednote a blízkom vzťahu.
Keď Syn zišiel dolu na zem, aby činil Otcovu vôľu, bol síce fyzicky oddelený, ale vnútorne boli stále spätí.
Ježiš však nielen že zobral náš hriech na seba, ale tento hriech sa v Ňom zhmotnil, skoncentroval - On sa stal hriechom za nás.
Boh Otec je tak svätý, že sa nemohol na tento hriech dívať, Jeho láska bola pri Ježišovi, ale Jeho svätosť tam byť nemohla. Otec sa nemohol pozerať na toľkú špinu, preto Ježiš hovorí: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Bola to chvíľa, kedy bola prerušená ich spätosť.
A v tomto momente, kedy Ježiš zakúsil odlúčenie od Boha, Mu jedna jediná vec prinášala radosť, motivovala Ho a inšpirovala... - POMYSLENIE NA TEBA.
Vedel, že bude znovu s Otcom v nebesiach, a že tam bude raz aj s tebou.


Požehnanie ktoré pre nás plynie z Ježišovho vyznania: Éli, Éli, lama sabachtani:

1. Ježiš zažil moment opustenia Otcom, preto to už nemusíme zažívať my.
2. Do kruhu, ktorý tvoril Otec a Syn, bol vrazený kríž, ktorý ho narušil. Moment tohto narušenia a oddelenia sa stal vstupnou bránou do kruhu pre teba!
3. Boh už raz od nášho hriechu svoju tvár odvrátil - keď za neho Ježiš zomieral na kríži, už ho raz potrestal. Otcova tvár sa na nás usmieva, miluje nás.
4. Stačí sa podpísať pod to, čo Ježiš urobil, prijať to.


Modlitba po týchto slovách naozaj vychádzala z hĺbky srdca.
Bola ´svätým momentom´ medzi Bohom Otcom a každým jednotlivcom, ktorého hriech už bol odsúdený a na ktorého sa Boh teraz pozerá s láskou.

Takže či to naozaj bola pecka?!


Pre mňa to bol moment uvedomenia, že ma niekto miluje tak veľmi, že za mňa krvácal. Že videl moju tvár a povedal: stojíš mi za to. Takú hodnotu mám ja, máš ty v Božích očiach. Láska niekoho tak úžasného je neustále prítomná v mojom živote.
Áno, pre mňa je toto úžasná Božia pecka!! :)Ak ste boli na tejto veľkonočnej Mozaike Unplugged, môžete dolu do komentárov napísať, či je toto pecka aj pre vás, povzbudíte tým aj všetkých ostatných! :)

..a vidíme sa budúci utorok!!

Friday, March 26, 2010

Mozaika Unplugged 3
Týmito slovami zo Žalmu 84 bola odštartovaná Mozaika Unplugged a navodená atmosféra uctievania, v ktorej sme s postojmi "chváličov", akým bol Dávid, Bohu vzdávali chválu prameniacu z hĺbky srdca, ktorá Mu patrí a ktorej je hoden.


Miro pokračoval s načatou témou z minulej Mozaiky, kedy hovoril o radách, ktoré dával Pavol Timoteovi /ktoré môžme považovať aj za rady pre nás :))/.
Prvé tri rady boli - PLAČ: nauč sa pred Bohom plakať,
DEDIČSTVO: neuspokoj sa s tým, čo dosiahli tvoji rodičia a choď ďalej,
POKUŠENIE: udrž si čistý morálny štít.


Pokračovanie Pavlových rád (pre Timotea, aj pre teba):

4. VZORY - je dôležité nasledovať vzory, ktoré sú hodné nasledovania.
Naša kultúra je presiahnutá antivzormi, je dobré si uvedomiť, že NAŠE SKUTKY KRIČIA HLASNEJŠIE AKO SLOVÁ a vybrať si tie správne vzory.

5. KOMPAS - založ svoj život na tom, čo je nemenné, stále, večné - na Božom Slove.

6. SLUŽBA - INVESTUJ
Pavol hovorí Timoteovi: "Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo hlásateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu." 2. Tim 4, 5
Nečakaj na "potom", alebo na "niečo". Začni teraz.

Rady ako investovať:
- začni s tým, čo máš (aj Mojžiš mal iba palicu)
- rozvíjaj svoj dar
- investuj do druhých

Úžasnou chvíľou boli modlitby na záver. Vytvorili sme skupinky, modlili sa za Božie vedenie a múdrosť a žehnali jeden druhému. Veríme, že Boh mocne koná tam, kde sa Jeho deti zjednotia a spolu sa modlia v Jeho mene.


Slová na záver Mozaiky (tesne pred kávou a rozhovormi :)) boli inšpiráciou k tomu, aby sme s Bohom nemali len "utorkové prežívanie" na Mozaike, ale aby sme - ako žalmista Dávid - každé ráno a každý večer boli upriamení na Boha a ustavične Ho chválili.

Môžte sa v chvále pridať k nám - ďalší utorok o 18:18! :)

Thursday, March 18, 2010

Mozaika Unplugged 2

Týždeň ubehol ako voda a my máme za sebou ďalšiu Mozaiku Unplugged.
Uvedomila som si jednu vec - u Boha to nie je len nejaké ďalšie stretnutie vo fialovo-žltej miestnosti..pre Neho je to ďalšia pecka, ďalšia možnosť ako byť v našej prítomnosti, stráviť s nami plnohodnotný čas plný Jeho lásky, milosti a žehnania.
Ak bude každá Mozaika peckou pre Neho a s Ním - ľudia my zažijeme niečo veľké :))

Po počiatočných technických trabloch nás chválospevka viedla k fakt úžasným chválam - ako hovorí náš plagát - živým chválam, so živým Bohom :)
Powerpoint prezentácia nás mala nabudiť a inšpirovať..možno to poznáte aj vy - stále máte pocit, že ste nedokonalí, málo schopní, nemáte dostatok talentu, veľa ste toho už spackali.. no, tak sa pozrite na toto:

Abrahám bol príliš starý.
Jeremiáš bol príliš mladý.
Izák bol prehnane dôverčivý.
Jakub bol úskočný.
Zachej bol malý, zakomplexovaný a živil sa daňovými podvodmi.
Pavol bol cholerik a občas si neudržal jazyk za zubami.
Noe sa občas opil do nemoty.
Timotej mával „žalúdočné ťažkosti", na ktoré pomáhalo iba víno.
Jonáš utiekol pred Hospodinom.
Gedeon mal strach a chcel utiecť.
Ježiš v puberte utiekol rodičom.
Jozef Egyptský prežil ťažkú šikanu.
Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny.
Dávid mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu.
Rachab a Mária Magdaléna boli prostitútky.
Žena zo Samárie bola niekoľkokrát rozvedená a žila neviazane.
Sára bola neplodná.
Lea bola nepekná.
Marta bola tak trochu workoholička.
Jej sestra Mária nebola zase veľmi „akčná".
Noemi bola vdova.
Jób prišiel o rodinu, o majetok a prepadol depresii.
Ján Krstiteľ bol bezdomovec a jedol hmyz.
Peter sa vystatoval a potom zaprel Krista.
Učeníci zaspávali pri modlitbe.
..tak sa nezľakni, keby Boh počítal aj s TEBOU!
Takže čo? Boh si nechce použiť iba čistých, zbožných, zdravých, bezchybných..


Miro potom pokračoval v slove..

Povedal zopár bodov o tom, čo a ako radil Pavol Timotejovi; a platí to rovnako aj pre nás:

1. PLAČ - Snaž sa mať svoje emócie pod kontrolou, ale zároveň sa neboj vyliať svoje srdce pred Bohom. Kľudne pred Ním plač, maj svoj čas s Bohom a vyplač Mu všetko, čo potrebuješ.

2. DEDIČSTVO - choď ďalej ako išli tvoji rodičia. Neuspokoj sa s tým, čo mali a dosiahli oni, hľadaj viac, dosiahni viac.

3. POKUŠENIE - Uteč od pokušenia, nauč sa udržiavať si čistý morálny štít. Buď silný už na cvičisku. Bojuj za to, na čom naozaj záleží a utekaj od toho, čo ťa pokúša a môže ti iba ublížiť.


Kočky z VBS nám dali info o 24/7, ktoré prebieha od 22. marca do 29. marca 2010 na intráku Nová Doba.


..a ako som spomínala, vždy máme skvelú kávu a jedlo! :)) ..čo vytvára super možnosti na zoznámenie sa s novými ľuďmi a na dobré rozhovory :)

..takže sa vidíme nasledujúci utorok o 18:18!

Prvá Mozaika Unplugged odpeckovaná!!!

MediaHaus na F. Mojtu sa 9. marca 2010 o 18:18 stal miestom mladých ľudí, miestom Božej prítomnosti, modlitby, chvály a uctievania živého Boha!
Fialovo-žltá miestnosť sa naplnila mladými Nitranmi a my sme odpeckovali prvú Mozaiku Unplugged.Témou večera bolo - Božie srdce pre mladých ľudí.

Po perfektných chválach sme dali jedno videjko:

http://www.youtube.com/watch?v=xVQf-joae5I

..a Miro pokračoval krátkym slovom o tom, ako......Boh počuje plač mladých ľudí.
Bez ohľadu na to, v akej situácii sú, čo zažili a zažívajú, aké sú ich životy. Jeho ucho počuje náš plač a reaguje naň. Nikdy sa neboj plakať a volať na Boha. Vždy príde odpoveď.
Ak vám niečo hovorí meno Izmael, tak práve Izmael je dôkazom toho, že Boh počuje, aj keď sa od vás celý svet odvrátil..aj vlastní rodičia.V prípade, že vám to nič nevraví..asi by som na vašom mieste prišla na ďalšiu Mozaiku a opýtala sa na to Mira! :)
Na Mozaike vždy nájdete útočisko, môžete sa pýtať a sledovať kresťanov, ktorí považujú život s Bohom za peckový. A okrem toho - vždy máme aj skvelú kávu a jedlo!
Vidíme sa ďalší utorok o 18:18!