CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, December 12, 2011

Mozaika Unplugged: XMAS PARTY

Mozaikáči, semester ukončíme perfektnou XMAS PARTY s punčom, kapustnicou a vianočným bingom!

Na party boli pozvané aj decká z evanjelizácií a POLUS dorast.

Budeme mať možnosť spoznať kopec ďalších ľudí, skvele sa zabaviť a hlavne hovoriť o tom, čo je pre nás vianočným Darom :)))

URČITE PRÍĎTE, VEĽMI SA NA TÚTO AKCIU TEŠÍME!

Wednesday, December 7, 2011

Mozaika Unplugged (6.12.2011)

Na poslednej klasickej Mozaike Unplugged v tomto roku a semestri zaznela hneď na začiatku výzva, aby sme sa zahĺbili a vkročili do Božej prítomnosti..

V Žalme 150 je zase výzva k chvále:
Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za jeho činy mohutné chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ako Betka povedala - v našej zostave bolo niekoľko nástrojov - my ho môžeme chváliť gitarou, môžeme ho chváliť klavírom, chváliť ho flautou a basgitarou..máme hlasy a máme ruky.. a náš Boh je hoden vziať chválu, česť i moc; naveky.
Drago reagoval na slová piesne a poznamenal, že Sláva Božia = to je Božia prirodzenosť. Kde sa zjavil Boh, tam sa vždy zjavila Jeho sláva.

V Matúšovi 11, 12 sa píše:
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
Iný preklad hovorí:
A odo dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho.
Sú dve odpovede na to, kto sú títo násilníci.
Jedna skupina ľudí hovorí, že ide o farizejov. Ale farizeji nič neuchvátili. V ich srdciach žiadna zmena nikdy neprebehla, Božie kráľovstvo nepreniklo do ich srdca. Sami do neho nekráčajú, ešte ho aj zatvárali pred inými.
Táto skupina hovorí zle.

Týmito „násilníkmi“ sme MY.
My, veriaci ľudia, ktorí majú „agresívnu vieru“, radikálnu vieru. Agresívna viera sa nikdy nevzdá. Viera, ktorá nemá prvok agresivity sa poddá nátlakom, ktoré prídu a vzdá sa. Agresívna viera sa nevzdá nikdy.

Otázka potom je, čo nám, veriacim, bráni uchvátiť Božie kráľovstvo?
Sú to dve prekážky:
1. útoky od diabla.
Niekde bol uverejnený nadpis: Diabol neexistuje. Podpis: Satan.
On sa nebije férovo, drie na slabé miesto a keď si k.o., dorazí ťa úplne, už ležíš na zemi, a vtedy ešte tvrdšie udiera. Útočí prešpekulovane a nefér.

Musíš sa brániť jeho útokom. Ako sa to dá? Modlitbou. Jeho útok tým nebude miernejší, ale ty budeš silnejší. Potrebujeme si obliecť štít viery (Efezským 6) – ktorý nás celých skryje.
Potrebujeme veľké štíty = veľkú vieru.
Ježiš povedal aj učeníkom, keď ho prosili, aby im dal vieru: MAJTE vieru Božiu. O vieru sa neprosí, viera je jednoducho zo Slova. Ak chceš mať silnú vieru, potrebuješ poznať Božie slovo. Čítať ho, rozmýšľať nad ním a nechať ho pôsobiť v tebe. Tvoja viera musí byť založená na Božom slove.

2. nesprávne postoje srdca.
-Voči Bohu. „Bože, idem za tebou, lebo ty ma žehnáš.“ Nasledujem Boha pre to, kým je, alebo preto, že nám môže niečo dať? Toto je náboženský egoizmus. My máme mať iný postoj: Boh mi stačí, nič iné mi netreba. Boh nie je automat ani bankomat.
-Voči ľuďom. Zlé postoje, odsudzovanie či neodpustenie. To zatvorí nebo nad tebou. Požehnanie na teba nebude prúdiť.
Stretli sme sa už ale s tým, že - niekedy len také obyčajné modlitby nezaberajú.
Bola jedna žena...


Lukáš 8, 43 - 48:
Ako šiel, tlačil sa naňho zástup. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať. Ježiš sa spýtal: "Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: "Učiteľ, veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!" Ale Ježiš povedal: "Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila." Žena, vidiac, že sa neutají, prišla s chvením, padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela. A on jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"

Kedy táto žena za Ježišom prišla? Keď o ňom počula. Viera vzniká z počutia slova. Počula o ňom a ona plná viery šla za ním.

Táto žena mala rôzne prekážky.
1. Už 12 rokov trpela a bola chorá. Žila 12 rokov v stereotype. Občas zažiarila nádej a znovu aj zhasla. Ľudia žijúci v takomto stereotype si naň zvyknú. Až nakoniec ani nie sú schopní prijať pomoc. Vyjsť z tejto komfortnej zóny, na ktorú si zvykli.
Boh tu dáva svoju výzvu: Ak chceš niečo zmeniť, niečo zmeň.


Musíš zmeniť cyklus, do ktorého si sa dostal. Vyjdi zo svojho stereotypu. Poď von.
Zvyk je železná košeľa – a železo sa dá zlomiť! (železo, keď je zamrznuté, zlomí sa)


2. Žila v sklamaní. Neustále bola jej nádej sklamaná. Minula majetok na rôznych lekárov. Krok vpred a dva kroky dozadu. Dva kroky pred a tri kroky dozadu. Takto niekedy žijeme. Mohla byť sklamaná a ztrpknutá, keď počula, že Ježiš je tam, mohla znechutene kývnuť rukou a odignorovať ho – v očakávaní sklamania. Ale jej viera bola agresívna. Predrala sa zástupom, čo nebolo vôbec ľahké. Prišla a dotkla sa Ježiša. Určite sa ho dotklo veľa ľudí, všetci sa na neho tlačili a chceli zázraky. Ale uzdravená bola IBA ONA. Dotkla sa ho S VIEROU.

Prekonala pre to dav ľudí. Ak chceš ísť za Ježišom, dav ľudí nesmie byť a nie je prekážkou. Nikto ťa neodradí, ak za Ježišom naozaj chceš ísť.

Žena získala svoj zázrak = násilník, ktorému patrí Božie kráľovstvo.

Skúmaj Boha. Jeho Slovo. Nechaj Jeho Slovo pôsobiť na teba a v tebe.
Boh je za nás; keď Boh je za nás, kto je proti nám?
JEDNODUCHÁ VIERA PREMÁHA SVET.

Friday, December 2, 2011

Pozvánka: Vianočný gospelový koncert


Pozývame vás na vianočný gospelový koncert v nitrianskej synagóge. Našim hosťom je bratislavská gospelová formácia The Hope Gospel Singers pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej (http://www.gospelsingers.sk/), asi jediné profesionálne gospelové teleso na Slovensku. Veríme, že tento večer bude inšpiratívny, plný skvelej vianočnej nálady a vianočného posolstva.

Nenechajte si ujsť túto skvelú predvianočnú príležitosť, prídite a pozvite svojich známych.

Predpredaj vstupeniek je na bohoslužbách a akciách Kresťanského centra, mailom na nitra@krestanskecentrum.sk, telefonicky 0905 476 382, alebo cez kanceláriu nitrianského infocentra NISYS na Štefánikovej ulici v Nitre.

Vstupné: dospelí 7€, študenti 4€, deti do 10 rokov zdarma

Mozaika Unplugged (29.11.)

Pod Lipou sa stretla prominentná spoločnosť! Ľudka Trenklerová viedla chvály, Majo Poljak hovoril slovo, boli sme tam my všetci a veľa z vás, ale hlavne tam bol Boh. A kde je Boh, tam je to vždy výnimočné, vždy prominentné. Boh má vždy túžbu sa s nami stretnúť a hovoriť k nám..vypočúvať naše modlitby a konať "Jeho" veci v našom živote..Majo čítal z 1. knihy Kronickej 4, 9-10:
Jabbéc bol vo väčšej úcte než jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabbéc so slovami: V bolesti som ho porodila. Jabbéc vyslovil Bohu Izraela želanie: Kiežby si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie! Boh jeho prosbu splnil.
Všetko, čo si Jabbéc žiadal, bolo okay. Nebolo to nič zlé, naopak. Proste sa modlil, aby mu dal Boh to, čo potrebuje. O čo viac sa môžeme modliť takúto modlitbu teraz, v tejto dobe, v novej zmluve!


Meno Jabbéc znamená syn bolesti. Celý život ho to meno sprevádzalo. „Hej, Bolesť! Ideš na párty?“ „Nejdem, Bolesť tam nechcú!“
Jabbéc patril do kmeňa Júdu. Meno Júda znamená chválu. Júda vždy chodil zo všetkých kmeňov prvý, keď išli do nejakého boja. To znamená, že aj my, v každej situácii, predtým, než sa vydáme na nepriateľské územie – máme najskôr chváliť. PRVÁ MÁ ÍSŤ CHVÁLA.
Chvála predchádza výstup z akejkoľvek situácie, z ktorej potrebuješ vyjsť. Kresťan musí CHVÁLIŤ.
Ak je kresťan niekde „zaseknutý“, problém je v osobnej chvále. Musíme ďakovať a chváliť Boha.

Ďakuj Bohu za uzdravenie skôr ako ho máš.
Ďakuj Bohu sa peniaze skôr ako ich dostaneš.
Ďakuj Bohu za záchranu tvojich blízkych, ktorí sú vo svete skôr ako sú zachránení.


Nie slepo, ale s VIEROU ďakuj.
Boh sa k tomu prizná a príde víťazstvo.
Musíš sa vo svojom živote stať CHVÁLIČOM. Chvál a ďakuj.

Chvála je mocná zbraň. Je to duchovný boj.
Keď budeš chváliť, chvála sa vráti tebe. Ty chváliš Boha, Boh bude chváliť a žehnať teba. Chvála príde na teba naspäť. Isto.
Chvála nie je spev, tanec, skákanie..je to duchovný boj – ničí démonov. Nie je to rutina ani mechanický návyk. My to reálne nevidíme, ale našou chválou sú démoni ničení a Boh oslávený.


Jabbéc – syn bolesti – bolo to ako jeho nálepka. Máš aj ty takú nálepku? Looser, trdlo, tučko, čokoľvek. Môže to mať dopad na tvoj život aj do budúcna. Ani pre Jabbéca to nebolo príjemné, niesol si stigmu. „Kiežby si ma požehnal..“ – Jabbéc postrádal požehnanie. Jabbéc ale pochopil, že BOH CHCE POŽEHNÁVAŤ. Chce vyliať svoje požehnanie na teba – vytiahnuť ťa z bahna, depky, strachu, beznádeje, ťažkostí, uzdraviť, potešiť, povzbudiť – ON CHCE.
Jabbéc išiel ešte ďalej..vypýtal si požehnane, no on dokonca chcel, aby požehnanie nikdy neprestalo. Ďakujem za úspechy, ale nechcem aby to skončilo, chcem to aj v budúcnosti.

My neslúžime Bohu, ktorý má zavretú päsť. Jeho dlaň je otvorená a chce žehnať.
Niekedy sa nič v modlitbe nedeje, pretože si nepýtame konkrétne. Aj dieťa, keď príde k rodičovi, povie presne, čo chce. Keď chce traktor, povie, že chce traktor. Aj my potrebujeme prísť k Bohu a KONKRÉTNE mu povedať, čo chceme.
Niekedy potrebujeme zmeniť svoju modlitbu, zamyslieť sa nad tým, kto je v jej centre a či nie je sebecká. Aj Anna dostala syna Samuela vtedy, keď trochu pozmenila svoju modlitbu a dodala, že keď jej Boh dá syna, dá ho Bohu, aby Mu slúžil.

Máme Boha, ktorý má otvorenú ruku, nie zavretú päsť.


Jabbéc sa modlil – zbav ma zlého – zlých ľudí, zlého vplyvu, zlých postojov, pýchy, ega, bolesti,... – lebo nechcel spôsobovať zármutok rodine, Bohu, ľuďom.. Sú určité miesta, na ktoré človek ako kresťan nepatrí. Jabbéc nemal byť Bolesťou a spôsobovať bolesť. Pýtal si iné a Boh mu to dal. Mal byť odpísaný, šíriť bolesť..ale on sa začal modliť a chváliť. To spôsobilo zmenu. A teraz je svedectvom aj nám.

Kdekoľvek si – ďakuj Bohu a chváľ Ho. Dostaneš sa do väčšieho požehnania.
Modli sa krátku a mocnú Jabbécovu modlitbu. Máš pred sebou väčšiu a lepšiu budúcnosť a požehnanie od Boha.