CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, November 24, 2010

Mozaika Unplugged (23. 11.)

Chvály tentokrát síce v menšej zostave..ale stále v moci Ducha boli osviežujúce..:))Peťo na nás hneď vyvalil otázku: Aký ste mali týždeň? Aký ste mali začiatok tohto týždňa? Dobrý, zlý? A čo keď má niekto zlý celý život..? A tu už začína príbeh Bartimea.
Bartimeus bol človek, ktorý celý život videl iba jednu jedinú farbu – čiernu.
V Marekovi 10, 46-52 čítame jeho príbeh.


Ježiš keď prišiel do nejakého mesta, celé bolo hore nohami. Spravil tam svoju kampaň, misiu a potom odišiel. Práve s Bartimeom sa však stretol až po takejto „evanjelizačnej kampani“, keď už odchádzal z mesta.
Bartimeus-slepý žobrák sedel na ceste. Zobral svoj život do svojich rúk a využil šancu. Začal kričať.
Bartimeus upútal pozornosť Ježiša. Bartimeus počul Ježiša, že ide a jeho srdce zahorelo túžbou po Ňom. V tej chvíli VERIL, že Ježiš je Mesiáš.

Ľudia okolo ho umlčovali. Človek, ktorý kričí s vierou vždy vyrušuje svet, ktorý stratil nádej.
Nevkladaj svoju nádej do ľudí, ktorí sú okolo teba. Potrebujeme povzbudenie blízkych, ale nesmieme na tom byť závislí.
Bartimeus ľudí nepotreboval, veril Ježišovi. Sám, bez pomoci ľudí, zhodil svoj slepecký plášť a šiel za Ježišom.


Sú veci, ktoré musíš v živote zvládnuť sám, ísť si po zázrak. Nečakať na pomoc inde a od iných, ale vstať, s vierou vykročiť a prísť do Božej blízkosti.

Máme na sebe aj my plášte, ktoré potrebujeme zahodiť? Plášte, do ktorých skrývame svoju sebaľútosť, zlozvyky, zranenia,..?
Plášť reprezentuje tvoj starý život, bez Boha, bez zázraku.
MUSÍŠ HO ZHODIŤ!Bartimeus sa musel vyrovnať s tým, že:

1. Ježiš už skončil svoju misiu a vychádzal z mesta.
Mohol mať pocit, akoby všetci okolo neho boli požehnaní, zažili uzdravenie, a on zostal zabudnutý. Mohol si myslieť, že Boh s ním neráta, že pre neho zázrak nemá.

2. Ježiš si ho nevšímal hneď na prvý krát.
Máte skúsenosť s nevypočutými modlitbami? Sú vaše modlitby založené na Božom slove?
Tá Bartimeova bola. A Ježiš si ho aj tak na prvý krát nevšimol.

Máš v živote veci, ktoré ťa podporujú, aby si si nechal svoj plášť?
Bartimeus nerozmýšľal. Zahodil plášť a vyskočil.

Bol Bartimeus uzdravený okamžite, keď zahodil svoj plášť? Niekedy chceme odpoveď hneď – ale Boh chvíľku skúša našu trpezlivosť, našu vieru. Nesmieme sa vtedy vracať k svojmu plášťu! Bartimeus vedel, že ten starý plášť mu už nepatrí.

Mnohí ľudia už zahodili svoj plášť, ale znovu si ho obliekli. Nevracaj sa k svojmu plášťu!

Ak ideš za Ježišom, zahoď plášť, je ti zbytočný.

Vo verši 51 Bartimeus hovorí vyznanie z hĺbky srdca: Majstre môj, nech vidím.
Ježiš sa ho priamo pýta, čo chce.
Boh sa spýta, čo chceme a chce od nás počuť odpoveď.

Bartimeus bol úprimný, vedel v čom je jeho problém. Vieš ty, kde je tvoj problém? Si ochotný do neho pustiť Ducha Svätého?
Priznaj si problém, ktorý máš a Boh príde a bude uzdravovať. Ak ťa budú bolieť rany, znamená to, že sa hoja. Nechaj Boha, aby ťa uzdravoval. Skúmaj svoje srdce.

Ak máš pocit, že Ježiš odchádza z tvojho života, zavolaj na neho.

HLAS VIERY ZASTAVÍ JEŽIŠA!.


Priatelia Mozaikáči, odhadzujme svoje plášte! A potom sa o svoje víťazstvá môžme podeliť aj medzi sebou :))

Budúci týždeň, 30. novembra 2010 bude Mozaika Unplugged opäť bilingválna, evanjelizačný večer povedie hosť: Wayne Simmonds.


Tešíme sa na vás a vašich priateľov! :)

Friday, November 19, 2010

Mozaika Unplugged (16. 11.)

Chvály a povzbudenie - tým sme začali ďalšiu bilingválnu Mozaiku Unplugged :))
Sheldon Armitage (Kanaďan žijúci na Slovensku, v Nitre) rozobral
PROBLÉMY, KTORÉ MÁME S JEŽIŠOM.

Keď si myslíme, že Ježiša už poznáme, spraví niečo, čo nás zmätie.
Máme o Ňom vytvorený určitý obraz...


..ale v zásade Ho vôbec nedokážeme definovať, nie je predvídateľný, vymyká sa všetkým definíciám.


Prečo?

1. SPÔSOBUJE PROBLÉMY
Lukáš 14, 30 – Ježiš spôsobuje vzburu v chráme. Nepáčilo sa mu status quo v danej dobe. Možno nám tým chce povedať, že systémy a štruktúra môžu byť menené. Máme vyjsť do ulíc, mimo stien našich cirkevných budov.

2. JE PRIATEĽOM NESPRÁVNYCH ĽUDÍ
Ježiš láme stereotypy.
Rozpráva sa so ženou Samaritánkou, ktorá je navyše známa ako cudzoložnica.
Stretáva sa s hriešnikmi aj farizejmi.
Jemu sa páčilo stretávať s tými „nesprávnymi ľuďmi“. Nemyslí si, že sa stáva vinníkom, lebo sa stretáva s vinníkmi. Nevadilo mu, ako bol kvôli tomu označovaný a ako ho vnímali iní – ďalej sa stretával s tými, ktorí ho potrebovali.
Pre neho nebolo dôležité, čo si mysleli iní, pretože vedel, kde má byť, s kým má byť a tiež vedel, čo pre nich môže spraviť – priniesť im ŽIVOT.
Bol tým, čo ovplyvňuje, nie tým, ktorý bol ovplyvňovaný.
Jeho slovo je silnejšie ako bolesť, strach, smrť, trápenie, temnota ľudí – mal zodpovednosť sa s nimi stretávať, lebo On bol ten pomazaný.

otázka: S kým chce Ježiš aby sme sa stretávali? Ako nám záleží na mienke iných a ako nás to zastavuje?

3. VŽDY PRÍDE NESKORO
Lazar bol Ježišov priateľ. Keď ochorel, čakali by sme, že Ježiš naskočí na prvú ťavu a pôjde ho uzdraviť. Ale Ježiš čakal.
Ján 11, 4: Keď to Ježiš počul, povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.
Ježiš vlastne hovorí, že Boh bude oslávený práve tým, že on príde neskoro.
Naše časovanie a Božie časovanie je úplne rozdielne.
Naše časovanie má odstrániť bolesť, nepohodlie, chcem čím skôr skončiť.
Ježišove časovanie je iné, záležalo mu na tom, aby priniesol Bohu slávu; posúva limity, my mu musíme dôverovať a spätne potom vidíme Božiu slávu.
Ján 11, 40: Ježiš jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?
Keby Ježiš prišiel hneď, Boh by nemal maximum slávy za vzkriesenie Lazara.

otázka: Čomu teraz čelíš, v čom potrebuješ, aby Boh zasiahol? A ako dlho si ochotný čakať (na to, aby bol Boh oslávený)?4. HOVORÍ NESPRÁVNE VECI
Na to, že sa snažil ľudí presviedčať a viesť k niečomu dobrému, mal určitý spôsob, ktorým odpudzoval ľudí od seba. Hovoril veci, ktoré ľudí odpudzovali.
Napríklad také slová, ako: je ľahšie prejsť ťave cez ucho ihly ako boháčom do kráľovstva Božieho, alebo: ak chceme nasledovať Ježiša, nemáme milovať svoju rodinu viac ako Boha..
Nie vždy pôsobili jeho slová citlivo. Bol priamy, jasný a rázny.
To však preto, že Jeho slová mali odrádzať ľudí od hriechu, preto boli tvrdé. Tí, ktorí potrebovali útechu, dostali ju; tí , ktorí potrebovali reálny obraz o svojom živote – na tých to vysypal.
Keď používa tvrdé slová, tak nás volá, vyzýva, aby sme skúmali svoje srdcia, spochybňovali svoju samospravodlivosť. Chce, aby sme žili ako ľudia Božieho kráľovstva.

otázka: Aké ťažké vecí nám teraz Ježiš hovorí?

5. NEDODRŽUJE PRAVIDLÁ
-dotýkal sa nečistých, robil dobré skutky počas sviatkov, bavil sa s hriešnikmi, menil vodu na víno, kráčal po vode, nakŕmil tisíce ľudí zopár chlebmi, nadobro zničil zákony smrti – proste nezostal mŕtvy, aj keď pre to spravili všetko čo mohli, ale on proste nedodržal pravidlá!
To, čo si myslíme, že je predvídateľné, je len tieňom reality, ktorú máme žiť, Božie plány sú oveľa viac, my vidíme len vŕšok ľadovca.

Ježiš nás pozýva do života, ktorý je párty - zmenené životy, uzdravenia, zázraky, zmenené status quo, oslobodzovaní ľudia – to má byť bežnou realitou!
Ježiš nám hovorí, že choroba, bolesť, utrpenie nie sú normálne, sú súčasťou starého poriadku.
Zmŕtvychvstanie je norma, spasenie je norma, večný život je norma! Toto má byť našou realitou!

otázka: Aké nadprirodzené veci v tebe Ježiš urobil a aké žiada, aby si robil ty?


Ježiš dokázal, že mu môžeme veriť, dôverovať mu a nasledovať ho.
On však pôjde na miesta, ktoré nie sú bezpečné. Pôjde do temnoty, lebo on je svetlo. Ak sme jeho nasledovníci, ideme tam tiež.
Hoci Ježiš nie je bezpečný, je dobrý.
Ak ho nasledujeme, tiež sme nebezpeční, ale sme dobrí.
Ježiš je pripravený vziať nás na nové miesta.


Stretni sa dnes s Ježišom - novým spôsobom.

Wednesday, November 10, 2010

Mozaika Unplugged (9.11.)

Mozaikáči sa po dvoch týždňoch znovu stretli, síce tentokrát bez návštevy worship kapelky BCC, ale znovu so srdcom plným chvály :)


Boh hovorí, že dokážeme pohnúť horou, ak máme čo len malú vieru.
Keď zavrieme svoje oči a uprieme zrak na Ježiša (Žid 12,2) a vykročíme - Boh vidí naše kroky viery a usmerní nás.
Ale nesmieme stáť! Krok po kroku, a takto budeme KRÁČAŤ VO VIERE!
Keď Boh vidí našu vieru v akcii, odpovie nám zázrakmi svojej spravodlivosti. (Ž 65,6)
A my môžme povedať: Pane, máme vieru, poďme hýbať horami!
Celý večer sa niesol v atmosfére autentickej inšpirácie :))
Miro robil interview s piatimi ľuďmi z teamu Mozaika Unplugged.
Bolo úžasne silné počuť, ako si Ježiš získal týchto ľudí - láskou, vernosťou, cez rôzne životné okolnosti a situácie. Počuli sme príbehy ľudí, ktorí zažili pády a vzlety, ale vytrvali a majú celú hromadu svedectiev o tom, aký je život, keď ho žijeme s Bohom.


A počuli sme aj, aké je dôležité veriť a snívať. Walt Disney raz povedal:
JE CELKOM ZÁBAVA ROBIŤ NEMOŽNÉ VECI!

Tak chceme aj vás povzbudiť, nebojte sa vykročiť vo viere, Boh vás usmerní a povedie; nebojte sa snívať, Boh vidí túžby vášho srdca a nebojte sa túžiť po nemožných veciach, pretože Boh je veľký Boh a je Bohom zázrakov!
Poďme kráčať vo viere, hýbať horami, snívať a robiť nemožné veci! Veď Bohu nie je nič nemožné :)

Tuesday, November 2, 2010

Mozaika Unplugged - CITY WORSHIP s BCC (26.10.)
Séria CITY WORSHIP koncertov začala perfektným koncertom bratislavskej kapely BCC worship. Myslím, že tí, čo ste boli na koncerte môžete súhlasiť, že bola úžasná atmosféra a bol to veľmi požehnaný prvý CITY WORSHIP večer :)

Dôvod, prečo sme sa rozhodli robiť uctievacie večery CITY WORSHIP je, že Boh je zvyknutý žiť v atmosfére, kde ho uctievajú a je hodný vziať slávu, česť i moc.
Ježiš Kristus je Kráľ Kráľov a Pán Pánov, hodný uctievania.
Žalm 24:
Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa,
svet i tí, čo ho obývajú.
Veď on ho založil na moriach
a upevnil na vodných prúdoch.
Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina?
Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste?
Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté;
ten, kto sa neobracia k márnosti,
ani falošne neprisahá.
Ten si odnesie požehnanie od Hospodina
a ospravedlnenie od Boha svojej spásy.
To je pokolenie tých, čo sa na neho vypytuje;
čo ťa vyhľadávajú, Bože Jákoba.
Brány, zdvihnite hlavice!
Prastaré vchody, zdvihnite sa,
aby mohol vojsť Kráľ slávy!
Kto je ten Kráľ slávy?
Hospodin, silný a mocný,
Hospodin, vojnový hrdina.
Brány, zdvihnite hlavice!
Prastaré vchody, zdvihnite sa,
aby mohol vojsť Kráľ slávy!
Ktože je ten Kráľ slávy?
Hospodin zástupov,
On je ten Kráľ slávy!


Ďalší zo série CITY WORSHIP koncertov bude 7. decembra, medzitým sa vidíme každý utorok (s výnimkou 2. novembra) na Mozaike Unplugged v MediaHause, o 19:00!
Všetky informácie a program sa včas dozviete, sledujte Facebook - MOZAIKA UNPLUGGED.

Majte požehnaný týždeň!