CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, November 10, 2010

Mozaika Unplugged (9.11.)

Mozaikáči sa po dvoch týždňoch znovu stretli, síce tentokrát bez návštevy worship kapelky BCC, ale znovu so srdcom plným chvály :)


Boh hovorí, že dokážeme pohnúť horou, ak máme čo len malú vieru.
Keď zavrieme svoje oči a uprieme zrak na Ježiša (Žid 12,2) a vykročíme - Boh vidí naše kroky viery a usmerní nás.
Ale nesmieme stáť! Krok po kroku, a takto budeme KRÁČAŤ VO VIERE!
Keď Boh vidí našu vieru v akcii, odpovie nám zázrakmi svojej spravodlivosti. (Ž 65,6)
A my môžme povedať: Pane, máme vieru, poďme hýbať horami!
Celý večer sa niesol v atmosfére autentickej inšpirácie :))
Miro robil interview s piatimi ľuďmi z teamu Mozaika Unplugged.
Bolo úžasne silné počuť, ako si Ježiš získal týchto ľudí - láskou, vernosťou, cez rôzne životné okolnosti a situácie. Počuli sme príbehy ľudí, ktorí zažili pády a vzlety, ale vytrvali a majú celú hromadu svedectiev o tom, aký je život, keď ho žijeme s Bohom.


A počuli sme aj, aké je dôležité veriť a snívať. Walt Disney raz povedal:
JE CELKOM ZÁBAVA ROBIŤ NEMOŽNÉ VECI!

Tak chceme aj vás povzbudiť, nebojte sa vykročiť vo viere, Boh vás usmerní a povedie; nebojte sa snívať, Boh vidí túžby vášho srdca a nebojte sa túžiť po nemožných veciach, pretože Boh je veľký Boh a je Bohom zázrakov!
Poďme kráčať vo viere, hýbať horami, snívať a robiť nemožné veci! Veď Bohu nie je nič nemožné :)

0 komentárov: