CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, February 20, 2013

Počuj Boží hlas (22.1.2013)

..a dávam všetko, to čo mám, Tebe dám.. Slová piesne, ktoré sú veľmi nebezpečným vyznaním. Pretože ak to myslíš vážne, Boh ťa vezme vážne.

Bohu stačí aj 12 ľudí, s ktorými zmení svet. Ježiš mal 12ich ľudí, s ktorými zmenil svet, lebo dali všetko.
Na to sa Miro usmial a hlasom plným viery a očakávania hovorí: „Verím vo vás!“
Takéto rozhodnutie, ako sme spievali dnes večer, mení život. Toto nie je obyčajný večer, ale môže zmeniť život tak, že prežiješ skvelé dobrodružné roky – rozhoduješ o tom ty! : ) Čo ty na to? Necháš sa adrenalínovo použiť Bohom...?


Aby si to zažil, potrebuješ sa naučiť počúvať Boží hlas - túžiť ho počuť, nevedieť bez neho žiť. Ak chceš zažiť super roky s Bohom, nebude to v ignorácii Boha, ale v počutí jeho hlasu a riadením sa ním.

Existujú dva  však druhy komunikačných problémov:
Buď je problém na strane vysielača – ten, kto má hovoriť, nehovorí alebo na strane prijímača – ten, kto má počuť, nepočuje.  Buď Boh nič nehovorí, alebo ja nič nepočujem. Zádrhel musí byť na jednej, alebo na druhej strane.

Žalm 17, 1: Dávidova modlitba. Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť, venuj pozornosť môjmu volaniu! Nakloň sluch k mojej modlitbe plynúcej z perí, čo neklamú. 

Každý sme prešli tým, čím aj Dávid: Bože, ja kričím, ale asi to ide iba po plafón! Pýtaš sa, modlíš, hľadáš odpovede...a ticho. Deň, týždeň, mesiac...
Rada pre také obdobie: ŽI Z TOHO, ČO TI BOH POVEDAL NAPOSLEDY. To sa nezmenilo. Udržuj to, čo ti Boh povedal.  Často Boh ďalej nehovorí, lebo sme ešte neurobili to, čo povedal predtým. To je jedna z možností, kedy sa zdá, že je problém na Božej strane.

Habakuk 1, 2: Dokedy ešte budem volať o pomoc, Hospodin, a ty ma nevypočuješ? Volám na teba: Násilie!, ale nepomáhaš.

Izaiáš 59, 1-2: Pozri, ruka Hospodina nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, žeby nepočulo. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje..

Ďalší prípad, keď sa zdá, že je problém na Božej strane – akoby Boh nepočul volanie, lebo tolerujem veci v živote, ktoré bránia Bohu komunikovať, robím kompromisy, ktoré mu bránia ku mne hovoriť. Ak máš v sebe veci, ktoré sú Bohu nepríjemné a bolia ho, kompromisy, ktoré toleruješ, Boha zraňujú a bránia mu vypočuť ťa. 
Izaiáš 58, 9: Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie, budeš volať o pomoc a on ti povie: Tu som! Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyseľné reči.

Keď dáš preč prekážky-kompromisy, Boh je pripravený počuť.

2. Kronická 7, 14: ..avšak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.

Odstránenie prekážky Bohu dovolí vypočuť.
To boli príklady pre situácie, kedy kompromisy a iné prekážky nabudzujú dojem, že problém je na Božej strane.
Potom sú tu situácie, kedy my nepočujeme, keď sa Boh snaží hovoriť.

Izaiáš 55, 3: Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi.

Izaiáš 42, 18-20: Počúvajte hluchí, slepí otvorte oči, aby ste videli. Kto je slepý, ak nie môj služobník? Kto je hluchý ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý ako môj obľúbenec a hluchý ako služobník Hospodina? Videl si mnohé veci, ale nevšimol si si ich, a pri otvorených ušiach si nepočul.

Boh sa snaží niečo povedať, dať ti indície priamo i nepriamo a narazí na to, že jeho služobník je hluchý ako peň.
Pre náš je ŽIVOTNE DÔLEŽITÉ POČUŤ BOŽÍ HLAS. Ak chceš pre svoj život to najlepšie od Boha, tak potrebuješ jeho navigáciu. Počuť – rozoznať – poslúchnuť Boží hlas. Ak chceš niekam dôjsť – Boh ťa bude denno-denne navigovať.Matúš 4, 4: On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Pri každej zákrute/rozhodnutí, potrebuješ počuť navigáciu od Boha. Boh k tebe hovorí priamo, križovatka od križovatky, denno-denne.

Ján 10, 27: Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.
Pastier je tu ako navigátor. Pastier išiel pred stádom a ovce boli naučené nasledovať pastiera. Buď ho videli alebo počuli; mal palicu, ktorou búchal o zem a oni ho nasledovali. Ak si zvykneš na životný režim, kedy očakávaš, že Boh ti bude hovoriť, viesť ťa, dávať indície, tak si zvykneš Boha počuť a čakať na to, čo bude hovoriť. Potom to bude tvoj životný rytmus, Boh bude tvojim GPS; bude hovoriť do tvojich križovatiek, situácií, ty budeš počuť jeho hlas a nasledovať ho.
Potrebuješ si vycvičiť sluchové orgány, aby si rozoznal a počul Boží hlas. Učiť sa počuť ho je taká celoživotná škola.

Izaiáš 50, 4-5: Pán, Hospodin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. Pán, Hospodin mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil.
Keď ti vyčistí sluch, nemusí hulákať, ale hovorí a dokáže ťa navigovať.

Žalm 32, 8-9: Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš.

Niekedy nepočuješ slabý, silný, silnejší signál, tak ťa Boh „preplieska“, lebo ťa miluje.
Buď ťa bude viesť tak, že to bude tvrdé (prizabiješ sa), ale uvedomíš si, čo sa deje, alebo bude stačiť, že ťa bude viesť svojim pohľadom. VYBER SI.

Ak chceš prísť tam, kde ťa Boh chce mať, nedostaneš sa tam vlastnou cestou a múdrosťou, ale tak, že budeš mať vedľa seba navigátora, ktorého budeš počuť a poslúchneš ho. Boh má to najlepšie pre teba.

My máme jednu ľudskú tendenciu, a to prispôsobiť Boží hlas svojej potrebe. Je ľahké otočiť Božie slovo tak, aby znamenalo to, čo ty chceš. Nemôžeme ale manipulovať Božie slovo tak, ako my chceme, aby hovorilo.
Tu sú 4 praktické rady, akým spôsobom ťa Boh chce viesť:
1.PRI ČÍTANÍ PÍSMA – Boh ťa nikdy nebude viesť tak, že to bude protirečiť jeho slovu. (Biblia je plné a definitívne zjavenie Božej vôle). Písmo je prvotný nástroj, primárny, ako Boh hovorí, ostatné sú sekundárne.
2.PRI VYUČOVANÍ, KÁZANÍ – kedy Boží ľudia odkrývajú Božie zámery; sú to skúsení ľudia, ktorí ti môžu hovoriť do života, dokážu ťa posunúť, keď sa vykoľajíš
3.VNÚTORNÉ VNUKNUTIA – nevieš ako, nevieš to umelo vytvoriť; ide o vnútorný hlas, prorocký, cítiš, že Boh ti niečo hovorí v tvojom vnútri; Boh k tebe hovorí cez deň (no nikdy to nebude mimo parametrov Písma)
4.PROROCKÉ OBRAZY – Boh ti dá akoby obraz, symbolický obraz, alebo sen, ktorým ťa usmerní, povzbudí; je to ale kontrolované tým, čo Boh hovorí v Biblii

5 oblastí, v ktorých potrebuješ počuť Boží hlas:
1.OSOBNÉ SMEROVANIE: Kde ma chceš mať.
2.RODINA A MANŽELSTVO: výber partnera a množstvo ďalších rozhodnutí
3.POVOLANIE A SLUŽBA: ako využiť dary, talenty, pomazanie pre Božie kráľovstvo
4.DÁVANIE: ďalšie finančné dobrodružstvá s Bohom okrem desiatkov
5.DUCHOVNÉ DARY: nadprirodzený život, do ktorého ťa Boh chce viesť – čo je priamo závislé od toho, ako budeš počuť Boží hlas

Verím, že o keď sa stretneme o 20 rokov, budeš mať život plný Božích zázrakov. Zaznamenávaj si, čo si s Bohom zažil. Dobré aj zlé. Zapíš si všetko, čo si s Bohom zažil vďaka tomu, že si počul jeho hlas.

Božie kráľovstvo (4.12.2012)Hľadaj najskôr kráľovstvo Božie a spravodlivosť – to ostatné ti bude pridané.
Boh vie, ŽE potrebuješ, aj ČO potrebuješ. Ver, že sa o teba postará. Ver a hľadaj kráľovstvo Božie.
Ako sa hľadá Božie kráľovstvo? Tak, že ho uprednostňujeme pred vecami všedného života. Sústredením sa na Božie veci, ktoré uprednostňujeme pred inými.
(napríklad ak ťa Duch Svätý volá k modlitbe, nemáš dilemu, či sa ísť modliť, alebo ísť pozerať X-factor;)
Nie je zlé všímať si bežné veci v živote, ale je zlé, ak nás odtŕhajú od Božích veci, ak ich uprednostňujeme pred Božím kráľovstvom.
Potrebujeme si určiť správne priority. Máme čas na internet, na TV, na šport, na nákupy...a vždy máme čas na to, aby sme hľadali kráľovstvo Božie.
V Lukášovi 10, 38-42 je písané o Márii:
„Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.“
Mária čerpala silu od Ježiša, naučila sa od neho ako zvládať situácie a zostať v pokoji.
Ak Bohu dávaš, investuješ, slúžiš mu – rob to s VIEROU; bez viery sa len vyšťavíš.
Hybnou silou je VIERA. Naša duša je unaviteľná, preto investovať do Božích vecí musíme s vierou.
Takže čo robíš, rob s vierou, nie bez nej. Bez viery totiž nie je aktivovaná Božia moc.
Boh je odplatiteľom (vráti, vynahradí) tým, ktorí ho hľadajú (obetujú mu) s VIEROU.