CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, April 22, 2010

Mozaika Unplugged 7

Zmena je život! A tiež treba rátať s tým, že v živote sa dejú aj neočakávané veci a my musíme byť flexibilní a správne sa rozhodovať. V utorok sme sa dozvedeli, že priestory MediaHausu sa prerábajú, takže Mozaika Unplugged sa tam konať nemôže. Utorok bez Mozaiky Unplugged?! No to určite! Presunuli sme dejisko na Kupeckú 6, do kancelárií Mozaiky a odpeckovali ďalší skvelý večer!


Miestnosť bola totálne plná ľudí očakávajúcich nejakú tú pecku do ich života.
A nezabudnem podotknúť, že tentokrát sme boli naozaj unplugged, keďže chvály viedla Ľudka s Michalom a jeho gitarkou :)Tento večer sme boli aj trochu osobnejší a otvorenejší a povedali aj zopár svedectiev - ozajstných peciek zo života. O tom, čo robí Boh, aké víťazstvá nám pomohol vyhrať a ako riadi každú drobnosť a situáciu v živote, aj keď zo začiatku to vyzerá úplne inak..

Peťo hovoril o tom, čo robiť, keď chodíš s Ježišom, ale zrazu ťa niečo zvalí na kolená. Veľa ľudí sa v tomto bode vzdáva. Ty však nedovoľ satanovi, aby ti hatal cestu k Bohu. Boh je tvojim útočiskom.

Ak sa stane niečo, čo si nečakal:

1. neupadni do sebaľútosti
Keď chceš ísť za Ježišom, musíš byť pripravený aj niečo obetovať.
Za Ježišom môžeš prísť so žiadosťou o pomoc iba ak máš VIERU.
Boh nie je pohnutý našimi problémami, ale naša VIERA pohne Bohom!
Tvoja viera aktivuje Božiu moc v tvojom živote.

..čo spravíš, keď nádej, ktorú v sebe živíš sa zlomí?

2. pokračuj vo viere! NEVZDÁVAJ SA!
Aj keď nádej zhasla, ver tomu, čo ti Ježiš povedal.
365x je v Biblii písané - NEBOJ SA.

A tu Peťo pridal k "zrkadlovej liturgii" (keď ráno vstaneš a pozeráš sa do zrkadla, povedz si: BUDE DOBRE) ďalšiu frázu..


Neboj sa, treba veriť ďalej!

Skrze vieru sa ustanoví Božia vôľa.
Skrze strach sa ustanovia diablove plány.

So strachom sa vysporiadaš Božím Slovom. Ak si plný Božieho Slova - nebojíš sa zlej správy.3. Kde je tvoja viera? Čomu veríš?
Ver konkrétne, maj KONKRÉTNU VIERU. Máš konkrétneho Boha, tak aj ver konkrétne.

Vo svojich slabostiach vyhľadávaj Ježiša.
Viera keď sa spojí s Božím Slovom, príde obrovská moc do tvojho života.
Znova budeš odhodlaný veriť, akýkoľvek veľký je nápor.

Modli sa jednoduchú, konkrétnu modlitbu viery.


Na začiatok blogu som úmyselne napísala, že zmena je život; súvisí to so slovami, ktorými Betka ukončila Mozaiku Unplugged:
v akejkoľvek ste situácii, rátajte s tým, že sa ZMENÍ!


Tak buďte silní a majte vieru, keď vás zastihne niečo nečakané.
A buďte silní, ak vám zhasína nádej. Nájdite vieru a uvoľnite Božiu moc vo vašom živote!
NEBOJTE SA, situácia sa určite zmení! :)

..môžeme sa o tom porozprávať, alebo sa spolu modliť budúci utorok v MediaHause!

Thursday, April 15, 2010

Mozaika Unplugged 6

V poradí už šiestu Mozaiku Unplugged Peťo začal pozvaním do chvály a radou, ako sa tešiť na dni, ktoré sú pred nami - ráno vstať, pozrieť sa do zrkadla a povedať si: BUDE DOBRE!


S kamarátkou sme to začali robiť a naozaj to funguje! :)
Božie Slovo je veľmi silné, tak isto chvála. Úprimnou chválou zo srdca sa dostávame do neba, sme tým, čím naozaj sme. Zažívame Božiu prítomnosť a chvála premenená na modlitbu má silu.Miro začal novú tematickú sériu - OSOBNÉ VÍŤAZSTVÁ.


Ak chceme, aby Boh mohol robiť niečo veľké CEZ nás, musí najskôr robiť niečo veľké V nás.
Najskôr musíme vyhrávať osobné víťazstvá.
Každý z nás prechádza rôznymi pokušeniami a skúškami v živote.
Minca má vždy dve strany, situácia v našom živote je:
SKÚŠKA z Božieho pohľadu - to, čo Boh dopustí, aby sa dialo; má nás to budovať; musíme sa naučiť ako sa nepoddávať
POKUŠENIE od diabla, ktoré spôsobuje diabol; má nás zničiť; musíme sa naučiť vzoprieť
Medzi skúškou a pokušením je obrovský rozdiel.

Diabol používa stále rovnakú taktiku. Mal ten istý "akčný plán" pri Adamovi a Eve, pri Ježišovi, keď ho pokúšal a má ho aj pri nás. Ježiš to zažil, vie aké to je, preto nám rozumie úplne dokonale a je schopný a pripravený nám pomôcť!

"Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej.


Na základe týchto slov (1. Jána 2, 15 - 17) môžeme povedať, že bojujeme na 3 frontoch, cez ktoré neprešli Adam a Eva, ktorými prešiel Ježiš a ktorými prechádzame aj my:

1. Žiadosť tela - diabol apeluje na naše ZMYSLY, POCITY
-pozná zraniteľné miesta, poukazuje na rýchle riešenia
Ježiš v takejto situácii berie do rúk Božie Slovo a odvoláva sa naň.

2. Žiadosť očí - diabol apeluje na našu VôĽU
-chce aby sme zlyhali v rozhodnutiach, ponúka nám rôzne skratky, používa polopravdy
-okamih pokúšania je veľmi príťažlivý, my neobstojíme, ak nestojíme pevne na Božom Slove
Ježiš hovorí v takejto situácii diablovi - choď za mňa. To môžme povedať len vtedy, ak vieme, kto je pred nami, za kým kráčame (za naplnením Božej vôle).

3. Pýcha života - diabol apeluje na ROZUM
-chce nás vyprovokovať, vzbudiť v nás pýchu, túžbu po uznaní
-používa Písmo, imituje Boha
Ježiš v takejto situácii reaguje stručne. Nedáva sa s diablom do polemiky, prikáže mu, aby odišiel.

Žiadne víťazstvo neznamená, že už máme pokoj. Musíme byť ostražití neustále.
Diablov plán je zlikvidovať nás, Boží plán však je zmocniť nás.
V čomkoľvek sa práve nachádzaš, s čímkoľvek zápasíš, Boží plán pre teba je, aby si z toho VYŠIEL AKO VÍŤAZ.
Keď ideme v Jeho sile, vyjdeme ako víťazi. Ak však ideme v našej vlastnej sile, sme ľahkým terčom.Možno už po toľkých zlyhaniach nepovažuješ za reálne osobne víťaziť.
Ale v mene Ježiš si víťaz!
Si nezničiteľný a neporaziteľný.
Jeho vojsko je väčšie ako vojsko nepriateľa.
ZABOJUJ.
Keď vyhráš súkromne, začneš vyhrávať aj verejne - Boh ťa zmocní, posilní, vzbuduje a použije si ťa. Amen!

Tešíme sa na teba ďalší utorok, budeme pokračovať v téme OSOBNÉ VÍŤAZSTVÁ!

Thursday, April 8, 2010

Mozaika Unplugged Party!


Veľkonočné sviatky nám pripomenuli triumf porazenia smrti a hriechu, tak prečo si nespraviť párty! :)
Je dobré nadväzovať a prehlbovať vzťahy a jednorazová zmena miesta konania Mozaiky Unplugged nám umožnila stráviť s ľuďmi, ktorých každý utorok stretávame v MediaHause viac času a trochu zábavy.
Na začiatok sa treba uvoľniť...trafíte sa do vrchnáka od flaše s vystretou rukou a s rozbehom? Že v pohodičke?! ..to sme si mysleli viacerí..


..ale predsa sa to dá..


..jednoznačný ťahačom večera bola hra ACTIVITY! Nielen herci majú svoju partičku, my sme boli tiež riadna partička, ešte teraz sa smejem na tých prejavoch našich talentov na pantomímu a kreslenie :D
Po precvičení svojich schopností a brušných svalov sa Peťo podelil s tým, ako v škole nepodvádzal a aký na to mal dôvod..


Z tohto verša pre nás vyplývajú 3 dôležité veci:


Jozue sa dostal do zasľúbenej zeme a jeden z predpokladov, ktoré musel spĺňať bol, že mal vyformovaný Boží charakter. Ako je možné ho dosiahnuť?

HOVOR - Slová, ktoré počúvame nás ovplyvňujú. Tak isto slová, ktoré hovoríme, ovplyvňujú veci a ľudí okolo nás. Slovo je veľmi mocné, preto si musíme strážiť svoje ústa. Čítajme a hovorme Božie Slovo.
MYSLI - uvažuj nad Božím Slovom. Božie Slovo má v sebe radosť, pokoj, požehnanie..uvažuj nad ním, a stane sa tvoju súčasťou, sám budeš radostný, pokojný, požehnaný. Naše myslenie má byť v súlade s Bohom a s Jeho Slovom.
KONAJ - Ak budeme čítať Božie Slovo a hovoriť ho, a ak budeme nad ním premýšľať, to spôsobí, že ho budeme aj konať. Stane sa to pre nás prirodzené a samozrejmé.


Keď si Peťo pred skúškou čítal Božie Slovo, zistil, že na ňu nemôže ísť s prácou, ktorú sám nenapísal. Rozhodol sa pre čestnosť, prácu napísal a skúšku spravil :)
..takže dôvod, prečo v škole nepodvádzal bol ten, že žil to, čo je písané v Božom Slove - pretože si ho čítal a uvažoval nad ním. To spôsobilo, že bol schopný podľa neho aj konať.


Ďakujeme celej zúčastnenej partii za perfektnú zábavu a Peťovi za inšpiratívne slovo:)

Tešíme sa na vás budúci týždeň v už známych priestoroch MediaHausu!

Saturday, April 3, 2010

Mozaika Unplugged INFO

Dôležité veľkonočno-prázdninové info:
jednorazová zmena priestorov konania MU!
Nasledujúca Mozaika Unplugged - 6. apríla 2010 - bude v priestoroch kancelárií kresťanského centra Mozaika na Kupeckej ulici č. 6 v nezmenenom čase o 18:18!
Všetci, ktorí ste v tomto čase v Nitre a máte voľno /alebo si ho dokážete spraviť;D/ - príďte na Mozaika Unplugged party! :)