CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, April 15, 2010

Mozaika Unplugged 6

V poradí už šiestu Mozaiku Unplugged Peťo začal pozvaním do chvály a radou, ako sa tešiť na dni, ktoré sú pred nami - ráno vstať, pozrieť sa do zrkadla a povedať si: BUDE DOBRE!


S kamarátkou sme to začali robiť a naozaj to funguje! :)
Božie Slovo je veľmi silné, tak isto chvála. Úprimnou chválou zo srdca sa dostávame do neba, sme tým, čím naozaj sme. Zažívame Božiu prítomnosť a chvála premenená na modlitbu má silu.Miro začal novú tematickú sériu - OSOBNÉ VÍŤAZSTVÁ.


Ak chceme, aby Boh mohol robiť niečo veľké CEZ nás, musí najskôr robiť niečo veľké V nás.
Najskôr musíme vyhrávať osobné víťazstvá.
Každý z nás prechádza rôznymi pokušeniami a skúškami v živote.
Minca má vždy dve strany, situácia v našom živote je:
SKÚŠKA z Božieho pohľadu - to, čo Boh dopustí, aby sa dialo; má nás to budovať; musíme sa naučiť ako sa nepoddávať
POKUŠENIE od diabla, ktoré spôsobuje diabol; má nás zničiť; musíme sa naučiť vzoprieť
Medzi skúškou a pokušením je obrovský rozdiel.

Diabol používa stále rovnakú taktiku. Mal ten istý "akčný plán" pri Adamovi a Eve, pri Ježišovi, keď ho pokúšal a má ho aj pri nás. Ježiš to zažil, vie aké to je, preto nám rozumie úplne dokonale a je schopný a pripravený nám pomôcť!

"Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej.


Na základe týchto slov (1. Jána 2, 15 - 17) môžeme povedať, že bojujeme na 3 frontoch, cez ktoré neprešli Adam a Eva, ktorými prešiel Ježiš a ktorými prechádzame aj my:

1. Žiadosť tela - diabol apeluje na naše ZMYSLY, POCITY
-pozná zraniteľné miesta, poukazuje na rýchle riešenia
Ježiš v takejto situácii berie do rúk Božie Slovo a odvoláva sa naň.

2. Žiadosť očí - diabol apeluje na našu VôĽU
-chce aby sme zlyhali v rozhodnutiach, ponúka nám rôzne skratky, používa polopravdy
-okamih pokúšania je veľmi príťažlivý, my neobstojíme, ak nestojíme pevne na Božom Slove
Ježiš hovorí v takejto situácii diablovi - choď za mňa. To môžme povedať len vtedy, ak vieme, kto je pred nami, za kým kráčame (za naplnením Božej vôle).

3. Pýcha života - diabol apeluje na ROZUM
-chce nás vyprovokovať, vzbudiť v nás pýchu, túžbu po uznaní
-používa Písmo, imituje Boha
Ježiš v takejto situácii reaguje stručne. Nedáva sa s diablom do polemiky, prikáže mu, aby odišiel.

Žiadne víťazstvo neznamená, že už máme pokoj. Musíme byť ostražití neustále.
Diablov plán je zlikvidovať nás, Boží plán však je zmocniť nás.
V čomkoľvek sa práve nachádzaš, s čímkoľvek zápasíš, Boží plán pre teba je, aby si z toho VYŠIEL AKO VÍŤAZ.
Keď ideme v Jeho sile, vyjdeme ako víťazi. Ak však ideme v našej vlastnej sile, sme ľahkým terčom.Možno už po toľkých zlyhaniach nepovažuješ za reálne osobne víťaziť.
Ale v mene Ježiš si víťaz!
Si nezničiteľný a neporaziteľný.
Jeho vojsko je väčšie ako vojsko nepriateľa.
ZABOJUJ.
Keď vyhráš súkromne, začneš vyhrávať aj verejne - Boh ťa zmocní, posilní, vzbuduje a použije si ťa. Amen!

Tešíme sa na teba ďalší utorok, budeme pokračovať v téme OSOBNÉ VÍŤAZSTVÁ!

0 komentárov: