CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, May 24, 2010

Mozaika Unplugged INFO

Ahojte!
Máme pre vás skvelú správu: Mozaika Unplugged v týždni
25. - 29. máj bude odpeckovaná každý večer!
Misijné team-y z USA prišli spolupracovať s organizáciou ACET a každé doobedie majú prednášky o drogovej závislosti na školách a poobede sa všetci stretneme v MediaHaus-e! To znamená, že si môžete užiť Mozaiku Unplugged klasicky v utorok o 18:18 a potom aj tie ostatné dni pod názvom SUPER NATURAL! :)
Tešíme sa na vás!

Thursday, May 20, 2010

Mozaika Unplugged 11


My ľudia často žijeme kresťanský život bez Boha. Zabúdame na to, že potrebujeme Jeho slovo každý deň - ako chlieb. Potrebujeme rozhovory s Ním. Potrebujeme Ho hľadať a tráviť čas v Jeho prítomnosti. Čím viac Ho budeme poznávať, tým viac Ho budeme púšťať do nášho života, do situácií, tým viac Ho budeme milovať. Túžime Ho poznávať, ale zabúdame pre to niečo spraviť. Stačí urobiť prvý krok. Boh túži po našej pozornosti, túži sa nám dať nájsť a chce nás žehnať. Božie Slovo hovorí, že keď sa priblížime k Nemu, on sa priblíži k nám.
Po chválach sme sa oboznámili s výsledkami hokeja... :D


..a Peto hneď aj premostil do slova, ktoré mal pre nás pripravené.

Meno Šimon znamená "rákos". Niečo nestále, čo sa ohýba pod vplyvom vetra.
Meno Peter znamená "skala".
Ježiš vedel, aký je Šimon, ale povedal mu, že bude skalou - Petrom.

Ako sa vidíš? Čo vidíš v zrkadle? Čo si o sebe myslíš?
Boh vidí premenu zo Šimona-rákos na Petra-skalu.
Dnes si možno nestály, labilný, ale Boh v tebe už teraz vidí Skalu.
Utkal ťa v matkinom lone, pozná ťa. Vidí v tebe potenciál. Vie, že z teba niečo bude, pretože do teba veľa vložil a chce, aby to slúžilo na Jeho slávu.

V každom Šimonovi drieme Peter!

Peter bol rybár. Lovil ryby, čistil siete. Možno mal veľa chýb, bol temperamentný.
Ale keď ho Ježiš povolal, rozpoznal Boží hlas a išiel za Ním. Jeho srdce rozpoznalo Božie volanie.
Zažil toho s Ježišom strašne veľa. Viac ako sa my dočítame v Biblii. Bol jeho blízkym učeníkom, zažil Jeho premenenie na vrchu, chodil po mori, zaútočil na jeho obranu.
Aj napriek tomu - zaprel ho. Peter aj napriek tomu všetkému, čo s Ježišom zažil, zlyhal. Lebo bol človek.

Keď spadneš, nezostaň ležať. Nepozeraj sa na minulosť, pozeraj sa na budúcnosť.

Peter si uvedomil, že mal byť Skalou, ale zlyhal. Dostal veľké povolanie od Boha, a on zlyhal.
Je možné, že sa Božie slovo nenaplní, že zasľúbenie dané Bohom sa nenaplní?


Boh čo povie, to splní.

Na ceste, kým sa naplní Božie slovo, môžeme zlyhať..ale ak sa postavíme, sme znovu v hre! Božie slovo sa môže znovu napĺňať.

Petrove srdce zachytilo Božie volanie. Peter je zlomený pred Bohom a hovorí mu - Pane, ty vieš všetko. Vieš že ťa milujem. A Ježiš mu dáva veľké poverenie - choď a pas moje ovečky.

Veľké povolanie nezastavilo ani veľké zlyhanie!

Peter dostal druhú šancu, aby naplnil povolanie.
Ako sa dostaneme zo zlyhania? Keď budeme mať úprimné srdce.
Tvoje pády nemusia mať dosah na tvoju budúcnosť.
Si Šimon, ale môžeš byť Peter.


Nech je tvoj pád akokoľvek veľký, nie je taký veľký, ako bol Petrov.
My sme neboli s Ježišom ako Peter, naše zlyhanie nemalo za následok Ježišovo mučenie.
Keď tu bola milosť pre Petra, je tu aj pre teba.

Nestrácaj vieru a odvahu a..


Ježiš dokáže dať dokopy aj tvoj život. Choď za Ním, hovor s ním, priblíž sa mu a On sa priblíži k tebe!

Thursday, May 13, 2010

Mozaika Unplugged 10

Desiata Mozaika Unplugged bola vlastne už od začiatku o hľadaní Božej vôle. Už na chválach sme spievali prosbu:
Peťo v úvode povedal, že nemáme žiť vlastnú všednú realitu, ale tú Božiu realitu.
A Ľudka vo svojom svedectve hovorila o tom, aby sme naplnili Božiu vôľu v tom, že budeme slúžiť ľuďom, ktorí sú v našom živote, kým na nich máme vplyv a dosah.

Téma večera, ktorá zároveň ukončila tematickú sériu o víťazstvách bola -
ZVÍŤAZIŤ SÁM NAD SEBOU

Niekedy jednoducho musíme zabiť svoje ego.


1.PŠENIČNÉ ZRNO JE VÁŽNA VEC
"PÁN ZŔN" - je to živiteľ celého sveta, chlebodarca zemegule; je v ňom obrovský potenciál.
TY si zrno. Máš v sebe obrovský potenciál, Boží vklad, si špeciálne zrno.

2. ČAKÁ HO NEPRÍJEMNÁ EPIZÓDA - SPADNE DO ZEME
"PÁN ZŔN" vníma svoju dôležitosť. A zrazu ho chcú hodiť do zeme. Idú plytvať jeho potenciálom, hádzať ho do zeme, znevažujú jeho dôležitosť chlebodarcu.
Boh si nájde spôsob, ako ťa pokoriť, zhodiť z tvojho trónu, zlomiť pýchu, dotknúť sa tvojho ega.
Prvá voľba zrna - bojuješ proti Bohu, jeho pokoreniu..
Druhá voľba zrna - zomrieš a prinesieš osoh. Čo urobíš, keď si povalený, ignorovaný, ponížený, jednajú s tebou neférovo..? Školou pokory musí prejsť každý, aby mohol prinášať požehnanie.

3. AK ZRNO NEZOMRIE, ZOSTANE SAMO
Ak v procese zlomenia nepovolíme, tak nás to izoluje. Ak nie je tvoja pýcha zlomená, nevybojuješ to v sebe, zostaneš sám, izolovaný. Potrebuješ dovoliť Bohu, aby ťa zlomil.

4. AK ZRNO ZOMRIE, PRINESIE MNOHO ÚŽITKU
Ak sa zrno podvolí procesu, nechá sa zahodiť, zahrabať, je schované v zemi - začína v ňom nový život.
Tento proces bolí. Ale vtedy začína niečo nové! Moje JA najprv musí zomrieť.


Reaguj pred Bohom, buď úprimný..
"Som síce Pán Zŕn, ale dávam svoj život Tebe na oltár, Bože. Nechám sa Tebou zlomiť. Prosím, nech vo mne začne rásť nový život."

Wednesday, May 5, 2010

Mozaika Unplugged 9

Čo môže byť lepšie, ako vzdať chválu a úctu Tomu, ktorý slovom stvoril zem, ktorý miluje bez podmienok a má moc nad všetkým.. :))
Chválami sme hneď na začiatok vyvýšili živého Boha, ktorý je prvý aj posledný, alfa a omega, nekonečný a úžasný..


Do atmosféry uctievania sme pripojili aj svedectvá zo života a úryvok z filmu Vzoprieť sa obrom, kde tréner povzbudzuje hráčov futbalu k výkonom, o ktorých ani nesnívajú, že by mohli dosiahnuť. Záleží však na ich postojoch.

Paralela, na ktorú Betka poukázala je jednoduchá - Boh stojí v každej ťažkej chvíli pri tebe a povzbudzuje ťa. Nikdy nechce, aby si sa vzdal, vždy bude stáť pri tebe, pomáhať ti a fandiť ti!


Miro hovoril práve o momentoch, kedy je ťažké sa nevzdať.
V Izaiášovi 54, 14-15 sa píše:
"V spravodlivosti budeš upevnená, ďaleko sa drž od ÚTLAKU, aby si sa nemusela báť, a od HRôZY, aby sa nepriblížila k tebe. Pozri, ak ťa napadnú, nemá to nič spoločné so mnou, kto proti tebe ZAÚTOČÍ, padne pred tebou."

3 zbrane, ktoré diabol používa na nás:
1. ÚTLAK
-je to dlhotrvajúce násilné potláčanie slobody
-ide o situáciu, v ktorej sa ani nedá identifikovať, čo nám robí problém; niečo na nás tlačí, valí sa na nás, nejaká hrozba, mrak, ťarcha
-v duchovnom živote je to zbraň nepriateľa, ktorá ťa chce prinútiť k úpadku, letargii, slabosti, rezignácii, neschopnosti; výsledok toho je pocit, že nič nezvládneš, nič nedokážeš, stratíš vitalitu, pomazanie a žiješ zlomený

2. ÚZKOSŤ
(strach, hrôza, des)
-pocit skľúčenosti, neistoty, tiesne
-vyhrotenejšia, ostrejšia zbraň ako útlak
-zaútočí a nechá ťa v šoku
-napáda rovno stred človeka - srdce; odzbrojuje ťa
-ak pustíš úzkosť do života, ochromí to tvoju vieru, nebudeš vedieť bojovať, robiť kroky viery, prestaneš dôverovať Bohu

3. ÚTOK
-prudké, náhle napadnutie s cieľom zničiť
-najstrategickejšie; diabol naplánoval útok a bez varovania zaútočí s cieľom zlikvidovať ťa
-ide o priame napadnutie cez pokušenie, démonický útlak, útok cez ľudí, ktorí slúžia jeho zámerom; fyzické, duchovné, psychické napadnutie
-diabol je špinavý protihráč, nepozná zľutovanie

My sa však týchto zbraní nemusíme báť, pretože jeho šípy nás nezasiahnu, ak budeme žiť pod ochranou krvi Ježiša Krista.


Diabol vie, že má málo času. Ty máš niečo, čo on už nebude mať nikdy - večnosť a spoločenstvo s Bohom.
Ži v Ježišovi - On je prístav pre utláčaných, pre tých, čo sú v úzkosti, pre napadnutných.

Ďalej sme pokračovali nielen modlitbami, ale aj chválou a vyvýšením Boha, ktorý má moc nad našimi životmi a má moc zničiť diablove šípy vystrelené na nás a prehlasovaním
Žalmu 34, 20:
Keď sústredíš svoju myseľ, chváliš Ježiša a nepozeráš sa na to, čo robí diabol - zostane zabudnutý, ignorovaný a stratí svoju moc!

Saturday, May 1, 2010

Mozaika Unplugged 8


Návrat do vynovených priestorov MediaHausu, kde je novootvorené fórum mladých, sprevádzalo trošku menšie meškanie, pretože sme sa v prerobenej a o dosť väčšej miestnosti striedali s prednáškou SaS :).. ale my sme aj tento čas dokázali efektívne využiť - nielen rozhovormi na schodoch :))
Televízia LUX prišla natočiť Mozaiku Unplugged a pred jej začatím vyspovedala niektorých z nás o tom, čo Mozaika Unplugged je, prečo tam chodíme a čo nám to dáva :)
Dúfam, že ste všetci svorne tvrdili, že je to PECKA! :D

..a tak sme po rýchlom rozložení techniky koncentrovali svoje mysle a srdcia a konečne odpálili chvály!!:))
Miro začal tvrdením, že Biblia je naozaj inšpirované Božie Slovo, pretože sa v ňom môžeme dočítať aj o zlyhaniach.
V Lukášovi 22, 31 sa píše: "Šimon, Šimon, hľa satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.."

A pokračoval tromi bodmi:
1. AA = AGRESÍVNA AMBÍCIA
Satan si nás vyžiadal, má zálusk na náš život.
Ján 10, 10: "Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, ay mali život, a to v hojnej miere."
Boží plán je dobrý; diablov plán je zničiť nás.
Kedykoľvek diabol útočí na tvoj život, Boh o tom vie a nedovolí mu viac, ako zvládneš. Boh pri tom ráta s tvojou vernosťou!
Aj keď diabol útočí, je to len preto, aby z teba vytĺkol to zlé a zostalo v tebe to dobré, to Božie. Diabol nás nešetrí, ale Boh mu vymedzuje hranice tak, aby tieto útoky formovali náš život a boli v konečnom dôsledku pre naše dobro.

2. MM = MODLITEBNÁ MISIA
Lukáš 22, 32: "..ale ja (Ježis) som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla.."
Ježiš sa za nás modlí!
Aj keď idem cez peklo, viem, že Ježiš stojí za mnou a modlí sa za mňa.
Prímluvná modlitba nám dodáva silu.

3. PP = POZITÍVNY PÁD
Ak si zlyhal a spadol, slúž tým iným, posuň svoju skúsenosť ďalej.
Povstaň a slúž iným.
JEŽIŠ NIKDY NEODPÍSAL TÝCH, ČO ZLYHALI.
Boh hovorí, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí.


Keď ideš zlým smerom, musíš sa obrátiť - k Ježišovi.
1. fáza: ZASTAVENIE SA - -ideš zlým smerom - zastav sa
2. fáza: ZMENA SMERU - -otoč sa o 180°, čiň pokánie
3. fáza: SPRAVIŤ PRVÝ KROK
Konečný efekt: tvoj pád sa stane požehnaním pre iných, môžeš im slúžiť.
Tvoja druhá šanca je šancou aj pre iných.
Prejdi cez skúšku, bojuj, nevzdávaj sa! Svojou skúsenosťou potom slúž iným.

A nezabúdaj:
AK TI DIABOL PRIPOMENIE TVOJU MINULOSŤ, TY MU PRIPOMEŇ JEHO BUDÚCNOSŤ!V prípade, že potrebujete modlitby, nebojte sa niekoho z organizátorov požiadať o ne, veľmi radi vám budeme slúžiť.

Vidíme sa budúci utorok, vezmite aj svojich priateľov! :)