CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, May 5, 2010

Mozaika Unplugged 9

Čo môže byť lepšie, ako vzdať chválu a úctu Tomu, ktorý slovom stvoril zem, ktorý miluje bez podmienok a má moc nad všetkým.. :))
Chválami sme hneď na začiatok vyvýšili živého Boha, ktorý je prvý aj posledný, alfa a omega, nekonečný a úžasný..


Do atmosféry uctievania sme pripojili aj svedectvá zo života a úryvok z filmu Vzoprieť sa obrom, kde tréner povzbudzuje hráčov futbalu k výkonom, o ktorých ani nesnívajú, že by mohli dosiahnuť. Záleží však na ich postojoch.

Paralela, na ktorú Betka poukázala je jednoduchá - Boh stojí v každej ťažkej chvíli pri tebe a povzbudzuje ťa. Nikdy nechce, aby si sa vzdal, vždy bude stáť pri tebe, pomáhať ti a fandiť ti!


Miro hovoril práve o momentoch, kedy je ťažké sa nevzdať.
V Izaiášovi 54, 14-15 sa píše:
"V spravodlivosti budeš upevnená, ďaleko sa drž od ÚTLAKU, aby si sa nemusela báť, a od HRôZY, aby sa nepriblížila k tebe. Pozri, ak ťa napadnú, nemá to nič spoločné so mnou, kto proti tebe ZAÚTOČÍ, padne pred tebou."

3 zbrane, ktoré diabol používa na nás:
1. ÚTLAK
-je to dlhotrvajúce násilné potláčanie slobody
-ide o situáciu, v ktorej sa ani nedá identifikovať, čo nám robí problém; niečo na nás tlačí, valí sa na nás, nejaká hrozba, mrak, ťarcha
-v duchovnom živote je to zbraň nepriateľa, ktorá ťa chce prinútiť k úpadku, letargii, slabosti, rezignácii, neschopnosti; výsledok toho je pocit, že nič nezvládneš, nič nedokážeš, stratíš vitalitu, pomazanie a žiješ zlomený

2. ÚZKOSŤ
(strach, hrôza, des)
-pocit skľúčenosti, neistoty, tiesne
-vyhrotenejšia, ostrejšia zbraň ako útlak
-zaútočí a nechá ťa v šoku
-napáda rovno stred človeka - srdce; odzbrojuje ťa
-ak pustíš úzkosť do života, ochromí to tvoju vieru, nebudeš vedieť bojovať, robiť kroky viery, prestaneš dôverovať Bohu

3. ÚTOK
-prudké, náhle napadnutie s cieľom zničiť
-najstrategickejšie; diabol naplánoval útok a bez varovania zaútočí s cieľom zlikvidovať ťa
-ide o priame napadnutie cez pokušenie, démonický útlak, útok cez ľudí, ktorí slúžia jeho zámerom; fyzické, duchovné, psychické napadnutie
-diabol je špinavý protihráč, nepozná zľutovanie

My sa však týchto zbraní nemusíme báť, pretože jeho šípy nás nezasiahnu, ak budeme žiť pod ochranou krvi Ježiša Krista.


Diabol vie, že má málo času. Ty máš niečo, čo on už nebude mať nikdy - večnosť a spoločenstvo s Bohom.
Ži v Ježišovi - On je prístav pre utláčaných, pre tých, čo sú v úzkosti, pre napadnutných.

Ďalej sme pokračovali nielen modlitbami, ale aj chválou a vyvýšením Boha, ktorý má moc nad našimi životmi a má moc zničiť diablove šípy vystrelené na nás a prehlasovaním
Žalmu 34, 20:
Keď sústredíš svoju myseľ, chváliš Ježiša a nepozeráš sa na to, čo robí diabol - zostane zabudnutý, ignorovaný a stratí svoju moc!

0 komentárov: