CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Saturday, May 1, 2010

Mozaika Unplugged 8


Návrat do vynovených priestorov MediaHausu, kde je novootvorené fórum mladých, sprevádzalo trošku menšie meškanie, pretože sme sa v prerobenej a o dosť väčšej miestnosti striedali s prednáškou SaS :).. ale my sme aj tento čas dokázali efektívne využiť - nielen rozhovormi na schodoch :))
Televízia LUX prišla natočiť Mozaiku Unplugged a pred jej začatím vyspovedala niektorých z nás o tom, čo Mozaika Unplugged je, prečo tam chodíme a čo nám to dáva :)
Dúfam, že ste všetci svorne tvrdili, že je to PECKA! :D

..a tak sme po rýchlom rozložení techniky koncentrovali svoje mysle a srdcia a konečne odpálili chvály!!:))
Miro začal tvrdením, že Biblia je naozaj inšpirované Božie Slovo, pretože sa v ňom môžeme dočítať aj o zlyhaniach.
V Lukášovi 22, 31 sa píše: "Šimon, Šimon, hľa satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.."

A pokračoval tromi bodmi:
1. AA = AGRESÍVNA AMBÍCIA
Satan si nás vyžiadal, má zálusk na náš život.
Ján 10, 10: "Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, ay mali život, a to v hojnej miere."
Boží plán je dobrý; diablov plán je zničiť nás.
Kedykoľvek diabol útočí na tvoj život, Boh o tom vie a nedovolí mu viac, ako zvládneš. Boh pri tom ráta s tvojou vernosťou!
Aj keď diabol útočí, je to len preto, aby z teba vytĺkol to zlé a zostalo v tebe to dobré, to Božie. Diabol nás nešetrí, ale Boh mu vymedzuje hranice tak, aby tieto útoky formovali náš život a boli v konečnom dôsledku pre naše dobro.

2. MM = MODLITEBNÁ MISIA
Lukáš 22, 32: "..ale ja (Ježis) som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla.."
Ježiš sa za nás modlí!
Aj keď idem cez peklo, viem, že Ježiš stojí za mnou a modlí sa za mňa.
Prímluvná modlitba nám dodáva silu.

3. PP = POZITÍVNY PÁD
Ak si zlyhal a spadol, slúž tým iným, posuň svoju skúsenosť ďalej.
Povstaň a slúž iným.
JEŽIŠ NIKDY NEODPÍSAL TÝCH, ČO ZLYHALI.
Boh hovorí, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí.


Keď ideš zlým smerom, musíš sa obrátiť - k Ježišovi.
1. fáza: ZASTAVENIE SA - -ideš zlým smerom - zastav sa
2. fáza: ZMENA SMERU - -otoč sa o 180°, čiň pokánie
3. fáza: SPRAVIŤ PRVÝ KROK
Konečný efekt: tvoj pád sa stane požehnaním pre iných, môžeš im slúžiť.
Tvoja druhá šanca je šancou aj pre iných.
Prejdi cez skúšku, bojuj, nevzdávaj sa! Svojou skúsenosťou potom slúž iným.

A nezabúdaj:
AK TI DIABOL PRIPOMENIE TVOJU MINULOSŤ, TY MU PRIPOMEŇ JEHO BUDÚCNOSŤ!V prípade, že potrebujete modlitby, nebojte sa niekoho z organizátorov požiadať o ne, veľmi radi vám budeme slúžiť.

Vidíme sa budúci utorok, vezmite aj svojich priateľov! :)

0 komentárov: