CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, May 20, 2010

Mozaika Unplugged 11


My ľudia často žijeme kresťanský život bez Boha. Zabúdame na to, že potrebujeme Jeho slovo každý deň - ako chlieb. Potrebujeme rozhovory s Ním. Potrebujeme Ho hľadať a tráviť čas v Jeho prítomnosti. Čím viac Ho budeme poznávať, tým viac Ho budeme púšťať do nášho života, do situácií, tým viac Ho budeme milovať. Túžime Ho poznávať, ale zabúdame pre to niečo spraviť. Stačí urobiť prvý krok. Boh túži po našej pozornosti, túži sa nám dať nájsť a chce nás žehnať. Božie Slovo hovorí, že keď sa priblížime k Nemu, on sa priblíži k nám.
Po chválach sme sa oboznámili s výsledkami hokeja... :D


..a Peto hneď aj premostil do slova, ktoré mal pre nás pripravené.

Meno Šimon znamená "rákos". Niečo nestále, čo sa ohýba pod vplyvom vetra.
Meno Peter znamená "skala".
Ježiš vedel, aký je Šimon, ale povedal mu, že bude skalou - Petrom.

Ako sa vidíš? Čo vidíš v zrkadle? Čo si o sebe myslíš?
Boh vidí premenu zo Šimona-rákos na Petra-skalu.
Dnes si možno nestály, labilný, ale Boh v tebe už teraz vidí Skalu.
Utkal ťa v matkinom lone, pozná ťa. Vidí v tebe potenciál. Vie, že z teba niečo bude, pretože do teba veľa vložil a chce, aby to slúžilo na Jeho slávu.

V každom Šimonovi drieme Peter!

Peter bol rybár. Lovil ryby, čistil siete. Možno mal veľa chýb, bol temperamentný.
Ale keď ho Ježiš povolal, rozpoznal Boží hlas a išiel za Ním. Jeho srdce rozpoznalo Božie volanie.
Zažil toho s Ježišom strašne veľa. Viac ako sa my dočítame v Biblii. Bol jeho blízkym učeníkom, zažil Jeho premenenie na vrchu, chodil po mori, zaútočil na jeho obranu.
Aj napriek tomu - zaprel ho. Peter aj napriek tomu všetkému, čo s Ježišom zažil, zlyhal. Lebo bol človek.

Keď spadneš, nezostaň ležať. Nepozeraj sa na minulosť, pozeraj sa na budúcnosť.

Peter si uvedomil, že mal byť Skalou, ale zlyhal. Dostal veľké povolanie od Boha, a on zlyhal.
Je možné, že sa Božie slovo nenaplní, že zasľúbenie dané Bohom sa nenaplní?


Boh čo povie, to splní.

Na ceste, kým sa naplní Božie slovo, môžeme zlyhať..ale ak sa postavíme, sme znovu v hre! Božie slovo sa môže znovu napĺňať.

Petrove srdce zachytilo Božie volanie. Peter je zlomený pred Bohom a hovorí mu - Pane, ty vieš všetko. Vieš že ťa milujem. A Ježiš mu dáva veľké poverenie - choď a pas moje ovečky.

Veľké povolanie nezastavilo ani veľké zlyhanie!

Peter dostal druhú šancu, aby naplnil povolanie.
Ako sa dostaneme zo zlyhania? Keď budeme mať úprimné srdce.
Tvoje pády nemusia mať dosah na tvoju budúcnosť.
Si Šimon, ale môžeš byť Peter.


Nech je tvoj pád akokoľvek veľký, nie je taký veľký, ako bol Petrov.
My sme neboli s Ježišom ako Peter, naše zlyhanie nemalo za následok Ježišovo mučenie.
Keď tu bola milosť pre Petra, je tu aj pre teba.

Nestrácaj vieru a odvahu a..


Ježiš dokáže dať dokopy aj tvoj život. Choď za Ním, hovor s ním, priblíž sa mu a On sa priblíži k tebe!

0 komentárov: