CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, November 19, 2010

Mozaika Unplugged (16. 11.)

Chvály a povzbudenie - tým sme začali ďalšiu bilingválnu Mozaiku Unplugged :))
Sheldon Armitage (Kanaďan žijúci na Slovensku, v Nitre) rozobral
PROBLÉMY, KTORÉ MÁME S JEŽIŠOM.

Keď si myslíme, že Ježiša už poznáme, spraví niečo, čo nás zmätie.
Máme o Ňom vytvorený určitý obraz...


..ale v zásade Ho vôbec nedokážeme definovať, nie je predvídateľný, vymyká sa všetkým definíciám.


Prečo?

1. SPÔSOBUJE PROBLÉMY
Lukáš 14, 30 – Ježiš spôsobuje vzburu v chráme. Nepáčilo sa mu status quo v danej dobe. Možno nám tým chce povedať, že systémy a štruktúra môžu byť menené. Máme vyjsť do ulíc, mimo stien našich cirkevných budov.

2. JE PRIATEĽOM NESPRÁVNYCH ĽUDÍ
Ježiš láme stereotypy.
Rozpráva sa so ženou Samaritánkou, ktorá je navyše známa ako cudzoložnica.
Stretáva sa s hriešnikmi aj farizejmi.
Jemu sa páčilo stretávať s tými „nesprávnymi ľuďmi“. Nemyslí si, že sa stáva vinníkom, lebo sa stretáva s vinníkmi. Nevadilo mu, ako bol kvôli tomu označovaný a ako ho vnímali iní – ďalej sa stretával s tými, ktorí ho potrebovali.
Pre neho nebolo dôležité, čo si mysleli iní, pretože vedel, kde má byť, s kým má byť a tiež vedel, čo pre nich môže spraviť – priniesť im ŽIVOT.
Bol tým, čo ovplyvňuje, nie tým, ktorý bol ovplyvňovaný.
Jeho slovo je silnejšie ako bolesť, strach, smrť, trápenie, temnota ľudí – mal zodpovednosť sa s nimi stretávať, lebo On bol ten pomazaný.

otázka: S kým chce Ježiš aby sme sa stretávali? Ako nám záleží na mienke iných a ako nás to zastavuje?

3. VŽDY PRÍDE NESKORO
Lazar bol Ježišov priateľ. Keď ochorel, čakali by sme, že Ježiš naskočí na prvú ťavu a pôjde ho uzdraviť. Ale Ježiš čakal.
Ján 11, 4: Keď to Ježiš počul, povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.
Ježiš vlastne hovorí, že Boh bude oslávený práve tým, že on príde neskoro.
Naše časovanie a Božie časovanie je úplne rozdielne.
Naše časovanie má odstrániť bolesť, nepohodlie, chcem čím skôr skončiť.
Ježišove časovanie je iné, záležalo mu na tom, aby priniesol Bohu slávu; posúva limity, my mu musíme dôverovať a spätne potom vidíme Božiu slávu.
Ján 11, 40: Ježiš jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?
Keby Ježiš prišiel hneď, Boh by nemal maximum slávy za vzkriesenie Lazara.

otázka: Čomu teraz čelíš, v čom potrebuješ, aby Boh zasiahol? A ako dlho si ochotný čakať (na to, aby bol Boh oslávený)?4. HOVORÍ NESPRÁVNE VECI
Na to, že sa snažil ľudí presviedčať a viesť k niečomu dobrému, mal určitý spôsob, ktorým odpudzoval ľudí od seba. Hovoril veci, ktoré ľudí odpudzovali.
Napríklad také slová, ako: je ľahšie prejsť ťave cez ucho ihly ako boháčom do kráľovstva Božieho, alebo: ak chceme nasledovať Ježiša, nemáme milovať svoju rodinu viac ako Boha..
Nie vždy pôsobili jeho slová citlivo. Bol priamy, jasný a rázny.
To však preto, že Jeho slová mali odrádzať ľudí od hriechu, preto boli tvrdé. Tí, ktorí potrebovali útechu, dostali ju; tí , ktorí potrebovali reálny obraz o svojom živote – na tých to vysypal.
Keď používa tvrdé slová, tak nás volá, vyzýva, aby sme skúmali svoje srdcia, spochybňovali svoju samospravodlivosť. Chce, aby sme žili ako ľudia Božieho kráľovstva.

otázka: Aké ťažké vecí nám teraz Ježiš hovorí?

5. NEDODRŽUJE PRAVIDLÁ
-dotýkal sa nečistých, robil dobré skutky počas sviatkov, bavil sa s hriešnikmi, menil vodu na víno, kráčal po vode, nakŕmil tisíce ľudí zopár chlebmi, nadobro zničil zákony smrti – proste nezostal mŕtvy, aj keď pre to spravili všetko čo mohli, ale on proste nedodržal pravidlá!
To, čo si myslíme, že je predvídateľné, je len tieňom reality, ktorú máme žiť, Božie plány sú oveľa viac, my vidíme len vŕšok ľadovca.

Ježiš nás pozýva do života, ktorý je párty - zmenené životy, uzdravenia, zázraky, zmenené status quo, oslobodzovaní ľudia – to má byť bežnou realitou!
Ježiš nám hovorí, že choroba, bolesť, utrpenie nie sú normálne, sú súčasťou starého poriadku.
Zmŕtvychvstanie je norma, spasenie je norma, večný život je norma! Toto má byť našou realitou!

otázka: Aké nadprirodzené veci v tebe Ježiš urobil a aké žiada, aby si robil ty?


Ježiš dokázal, že mu môžeme veriť, dôverovať mu a nasledovať ho.
On však pôjde na miesta, ktoré nie sú bezpečné. Pôjde do temnoty, lebo on je svetlo. Ak sme jeho nasledovníci, ideme tam tiež.
Hoci Ježiš nie je bezpečný, je dobrý.
Ak ho nasledujeme, tiež sme nebezpeční, ale sme dobrí.
Ježiš je pripravený vziať nás na nové miesta.


Stretni sa dnes s Ježišom - novým spôsobom.

0 komentárov: