CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, December 7, 2011

Mozaika Unplugged (6.12.2011)

Na poslednej klasickej Mozaike Unplugged v tomto roku a semestri zaznela hneď na začiatku výzva, aby sme sa zahĺbili a vkročili do Božej prítomnosti..

V Žalme 150 je zase výzva k chvále:
Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za jeho činy mohutné chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ako Betka povedala - v našej zostave bolo niekoľko nástrojov - my ho môžeme chváliť gitarou, môžeme ho chváliť klavírom, chváliť ho flautou a basgitarou..máme hlasy a máme ruky.. a náš Boh je hoden vziať chválu, česť i moc; naveky.
Drago reagoval na slová piesne a poznamenal, že Sláva Božia = to je Božia prirodzenosť. Kde sa zjavil Boh, tam sa vždy zjavila Jeho sláva.

V Matúšovi 11, 12 sa píše:
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
Iný preklad hovorí:
A odo dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho.
Sú dve odpovede na to, kto sú títo násilníci.
Jedna skupina ľudí hovorí, že ide o farizejov. Ale farizeji nič neuchvátili. V ich srdciach žiadna zmena nikdy neprebehla, Božie kráľovstvo nepreniklo do ich srdca. Sami do neho nekráčajú, ešte ho aj zatvárali pred inými.
Táto skupina hovorí zle.

Týmito „násilníkmi“ sme MY.
My, veriaci ľudia, ktorí majú „agresívnu vieru“, radikálnu vieru. Agresívna viera sa nikdy nevzdá. Viera, ktorá nemá prvok agresivity sa poddá nátlakom, ktoré prídu a vzdá sa. Agresívna viera sa nevzdá nikdy.

Otázka potom je, čo nám, veriacim, bráni uchvátiť Božie kráľovstvo?
Sú to dve prekážky:
1. útoky od diabla.
Niekde bol uverejnený nadpis: Diabol neexistuje. Podpis: Satan.
On sa nebije férovo, drie na slabé miesto a keď si k.o., dorazí ťa úplne, už ležíš na zemi, a vtedy ešte tvrdšie udiera. Útočí prešpekulovane a nefér.

Musíš sa brániť jeho útokom. Ako sa to dá? Modlitbou. Jeho útok tým nebude miernejší, ale ty budeš silnejší. Potrebujeme si obliecť štít viery (Efezským 6) – ktorý nás celých skryje.
Potrebujeme veľké štíty = veľkú vieru.
Ježiš povedal aj učeníkom, keď ho prosili, aby im dal vieru: MAJTE vieru Božiu. O vieru sa neprosí, viera je jednoducho zo Slova. Ak chceš mať silnú vieru, potrebuješ poznať Božie slovo. Čítať ho, rozmýšľať nad ním a nechať ho pôsobiť v tebe. Tvoja viera musí byť založená na Božom slove.

2. nesprávne postoje srdca.
-Voči Bohu. „Bože, idem za tebou, lebo ty ma žehnáš.“ Nasledujem Boha pre to, kým je, alebo preto, že nám môže niečo dať? Toto je náboženský egoizmus. My máme mať iný postoj: Boh mi stačí, nič iné mi netreba. Boh nie je automat ani bankomat.
-Voči ľuďom. Zlé postoje, odsudzovanie či neodpustenie. To zatvorí nebo nad tebou. Požehnanie na teba nebude prúdiť.
Stretli sme sa už ale s tým, že - niekedy len také obyčajné modlitby nezaberajú.
Bola jedna žena...


Lukáš 8, 43 - 48:
Ako šiel, tlačil sa naňho zástup. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať. Ježiš sa spýtal: "Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: "Učiteľ, veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!" Ale Ježiš povedal: "Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila." Žena, vidiac, že sa neutají, prišla s chvením, padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela. A on jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"

Kedy táto žena za Ježišom prišla? Keď o ňom počula. Viera vzniká z počutia slova. Počula o ňom a ona plná viery šla za ním.

Táto žena mala rôzne prekážky.
1. Už 12 rokov trpela a bola chorá. Žila 12 rokov v stereotype. Občas zažiarila nádej a znovu aj zhasla. Ľudia žijúci v takomto stereotype si naň zvyknú. Až nakoniec ani nie sú schopní prijať pomoc. Vyjsť z tejto komfortnej zóny, na ktorú si zvykli.
Boh tu dáva svoju výzvu: Ak chceš niečo zmeniť, niečo zmeň.


Musíš zmeniť cyklus, do ktorého si sa dostal. Vyjdi zo svojho stereotypu. Poď von.
Zvyk je železná košeľa – a železo sa dá zlomiť! (železo, keď je zamrznuté, zlomí sa)


2. Žila v sklamaní. Neustále bola jej nádej sklamaná. Minula majetok na rôznych lekárov. Krok vpred a dva kroky dozadu. Dva kroky pred a tri kroky dozadu. Takto niekedy žijeme. Mohla byť sklamaná a ztrpknutá, keď počula, že Ježiš je tam, mohla znechutene kývnuť rukou a odignorovať ho – v očakávaní sklamania. Ale jej viera bola agresívna. Predrala sa zástupom, čo nebolo vôbec ľahké. Prišla a dotkla sa Ježiša. Určite sa ho dotklo veľa ľudí, všetci sa na neho tlačili a chceli zázraky. Ale uzdravená bola IBA ONA. Dotkla sa ho S VIEROU.

Prekonala pre to dav ľudí. Ak chceš ísť za Ježišom, dav ľudí nesmie byť a nie je prekážkou. Nikto ťa neodradí, ak za Ježišom naozaj chceš ísť.

Žena získala svoj zázrak = násilník, ktorému patrí Božie kráľovstvo.

Skúmaj Boha. Jeho Slovo. Nechaj Jeho Slovo pôsobiť na teba a v tebe.
Boh je za nás; keď Boh je za nás, kto je proti nám?
JEDNODUCHÁ VIERA PREMÁHA SVET.

0 komentárov: