CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, March 26, 2010

Mozaika Unplugged 3
Týmito slovami zo Žalmu 84 bola odštartovaná Mozaika Unplugged a navodená atmosféra uctievania, v ktorej sme s postojmi "chváličov", akým bol Dávid, Bohu vzdávali chválu prameniacu z hĺbky srdca, ktorá Mu patrí a ktorej je hoden.


Miro pokračoval s načatou témou z minulej Mozaiky, kedy hovoril o radách, ktoré dával Pavol Timoteovi /ktoré môžme považovať aj za rady pre nás :))/.
Prvé tri rady boli - PLAČ: nauč sa pred Bohom plakať,
DEDIČSTVO: neuspokoj sa s tým, čo dosiahli tvoji rodičia a choď ďalej,
POKUŠENIE: udrž si čistý morálny štít.


Pokračovanie Pavlových rád (pre Timotea, aj pre teba):

4. VZORY - je dôležité nasledovať vzory, ktoré sú hodné nasledovania.
Naša kultúra je presiahnutá antivzormi, je dobré si uvedomiť, že NAŠE SKUTKY KRIČIA HLASNEJŠIE AKO SLOVÁ a vybrať si tie správne vzory.

5. KOMPAS - založ svoj život na tom, čo je nemenné, stále, večné - na Božom Slove.

6. SLUŽBA - INVESTUJ
Pavol hovorí Timoteovi: "Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo hlásateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu." 2. Tim 4, 5
Nečakaj na "potom", alebo na "niečo". Začni teraz.

Rady ako investovať:
- začni s tým, čo máš (aj Mojžiš mal iba palicu)
- rozvíjaj svoj dar
- investuj do druhých

Úžasnou chvíľou boli modlitby na záver. Vytvorili sme skupinky, modlili sa za Božie vedenie a múdrosť a žehnali jeden druhému. Veríme, že Boh mocne koná tam, kde sa Jeho deti zjednotia a spolu sa modlia v Jeho mene.


Slová na záver Mozaiky (tesne pred kávou a rozhovormi :)) boli inšpiráciou k tomu, aby sme s Bohom nemali len "utorkové prežívanie" na Mozaike, ale aby sme - ako žalmista Dávid - každé ráno a každý večer boli upriamení na Boha a ustavične Ho chválili.

Môžte sa v chvále pridať k nám - ďalší utorok o 18:18! :)

0 komentárov: