CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, March 31, 2010

Mozaika Unplugged 4

Svetlý bod môjho namáhavého školského týždňa - utorková Mozaika!! - tešila som sa ako vždy. Tentokrát som však mala pocit, že to bude riadna pecka. Nie iba kvôli profesionálnym výkonom /:))/, nie vďaka silným emóciám, nie kvôli atmosfére. Ale taká tá Božia pecka. Kedy cítite, že máte hruď naplnenú niečím silným, kedy vaše srdce bije v rytme toho Božieho a vo vás sa deje niečo, čo vás nenechá bez zmeny.

Že či to tak naozaj bolo..?!

"Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. Ty si veľký a konáš divy, ty jediný si Boh. [...] Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno."
Žalm 86, 9-10 a 12
A tak sme my, ako taká reprezentatívna vzorka národa :), začali Mozaiku privítaním jediného Boha. Sklonili sme sa pred Ním v chvále a modlitbe, ďakovali a velebili Jeho meno, lebo..
"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil."
Ján 3, 16-17Po pozretí filmu Most....mal Miro slovo, v ktorom sa zamyslel nad jedným z Ježišových výrokov, ktoré povedal na kríži:


Otec a Syn večne existovali v absolútnej, nedeliteľnej jednote a blízkom vzťahu.
Keď Syn zišiel dolu na zem, aby činil Otcovu vôľu, bol síce fyzicky oddelený, ale vnútorne boli stále spätí.
Ježiš však nielen že zobral náš hriech na seba, ale tento hriech sa v Ňom zhmotnil, skoncentroval - On sa stal hriechom za nás.
Boh Otec je tak svätý, že sa nemohol na tento hriech dívať, Jeho láska bola pri Ježišovi, ale Jeho svätosť tam byť nemohla. Otec sa nemohol pozerať na toľkú špinu, preto Ježiš hovorí: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Bola to chvíľa, kedy bola prerušená ich spätosť.
A v tomto momente, kedy Ježiš zakúsil odlúčenie od Boha, Mu jedna jediná vec prinášala radosť, motivovala Ho a inšpirovala... - POMYSLENIE NA TEBA.
Vedel, že bude znovu s Otcom v nebesiach, a že tam bude raz aj s tebou.


Požehnanie ktoré pre nás plynie z Ježišovho vyznania: Éli, Éli, lama sabachtani:

1. Ježiš zažil moment opustenia Otcom, preto to už nemusíme zažívať my.
2. Do kruhu, ktorý tvoril Otec a Syn, bol vrazený kríž, ktorý ho narušil. Moment tohto narušenia a oddelenia sa stal vstupnou bránou do kruhu pre teba!
3. Boh už raz od nášho hriechu svoju tvár odvrátil - keď za neho Ježiš zomieral na kríži, už ho raz potrestal. Otcova tvár sa na nás usmieva, miluje nás.
4. Stačí sa podpísať pod to, čo Ježiš urobil, prijať to.


Modlitba po týchto slovách naozaj vychádzala z hĺbky srdca.
Bola ´svätým momentom´ medzi Bohom Otcom a každým jednotlivcom, ktorého hriech už bol odsúdený a na ktorého sa Boh teraz pozerá s láskou.

Takže či to naozaj bola pecka?!


Pre mňa to bol moment uvedomenia, že ma niekto miluje tak veľmi, že za mňa krvácal. Že videl moju tvár a povedal: stojíš mi za to. Takú hodnotu mám ja, máš ty v Božích očiach. Láska niekoho tak úžasného je neustále prítomná v mojom živote.
Áno, pre mňa je toto úžasná Božia pecka!! :)Ak ste boli na tejto veľkonočnej Mozaike Unplugged, môžete dolu do komentárov napísať, či je toto pecka aj pre vás, povzbudíte tým aj všetkých ostatných! :)

..a vidíme sa budúci utorok!!

0 komentárov: