CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, October 12, 2011

Mozaika Unplugged (11. 10. 2011)

Pred Bohom sme si všetci rovní! Tak Ho poďme spolu chváliť! Ivo nabudil atmosféru pred uctievaním a Ľudka dodala: dnes tu máme jediného diváka..a tomu poďme teraz venovať pozornosť a spievať Jemu na slávu.


Je možné nemožné!

Drago začal rozprávať o tom, čo bolo kedysi nemožné a v súčasnosti je to už prirodzená súčasť našich životov. Napríklad internet, mobilný telefón a pod. To, čo sme pred 10 rokmi pokladali za nereálne je teraz pre nás samozrejmé. Vtedy to bolo nemožné. A o pár rokov to možné je! Takže..čo je vlastne možné, či nemožné?!

Peťo hovoril o človeku, ktorý dokázal to, čo nikto iný pred ním ani po ňom.
Prenesme sa do r. 31. Existoval človek, ktorého ľudia tak dychtivo počúvali, keď rozprával, že aj zabudli, že dlho nejedli a sú hladní. Bol to Ježiš, ktorý nasýtil davy tým, že nadprirodzene rozmnožil jedlo. Po tomto zázraku poslal svojich učeníkov na druhú stranu rieky. Tí sa však dostali do veľmi nepríjemnej situácie. Matúš v 14. kapitole od 24 verša to popisuje takto:
Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: To je prízrak! A od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval: Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte sa! Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode! On povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi.


Ježiš niekam poslal svojich učeníkov – a dostali sa do problémov. Tak isto sa aj my dostávame do problémov. Učeníci, keď ich Ježiš povolal, zanechali všetko. Nasledovali ho, videli ho robiť úžasné zázraky, boli pri všetkých jeho predivných skutkoch. Aj napriek tomu sa však dostali do problémov – valili sa na nich vlny.
Stalo sa niekedy aj vám, že aj napriek tomu, že nasledujete Ježiša a milujete ho celým svojim srdcom, váš život sa vám začal vymykať z rúk, začali sa na vás valiť vlny?
Učeníci mali strach. Dôležité je, že Ježiš ide za nimi. Nezakýva im a nepovie aby prišli k nemu a budu v bezpečí. Ježiš prichádza do ich problémov, priamo do ich vĺn. Ježiš k nim kráča po vode. Hovorím im: Ja som. Nebojte sa.
Ty si nepotrebuješ myslieť, že Boh je s tebou. Ďalšou tvojou myšlienkou bude strach a znovu sa budeš báť. Ty potrebuješ veriť, že Boh je s tebou. Potrebuješ mať v srdci vyryté jeho slová: Ja som. Neboj sa.

Peter spoznal Ježiša. Potrebuješ poznať Boha, čítať jeho slovo a nechať sa ním naštartovať. Dostať novú nádej. Učeníci sa báli. No reakcia Petra bola iná. Peter vedel, že neporazí zákony prírody. Ale vedel, že Boh je väčší a pre neho nie je nemožné nič. Veril, že jeho slovo dokáže nemožné. Pýtal si od Ježiša slovo, on mu povedal “poď” a Peter chodil po vode.
Peter sa bál okolitých vĺn a chcel ich poraziť. Aj ty môžeš poraziť vlny okolo teba!

29. verš hovorí: On povedal: Poď!
Ak chcel chodiť po vode, tak musel vystúpiť z lode. To je prvý krok.A následne dôveroval Bohu.
Potrebuješ spraviť krok viery a potrebuješ dôverovať Slovu, ktoré ti Boh povedal!
Vykroč a dôveruj.

Musíme si uvedomiť, že Peter by sa nikdy neodvážil vystúpiť z lode, keby nepoznal Ježiša a nechodil s ním.
Potrebuješ:
poznať Ježiša
mať s ním obecenstvo
rozpoznať jeho hlas.

Niekedy chceme preskočiť tieto tri veci a hneď robiť veľké zázraky. Ale najskôr potrebujeme Ježiša poznať. A potom....
Až keď sa odhodláš vystúpiť, môže sa diať nemožné.
Až keď sa odhodláš zložiť ruky na chorého, môže byť uzdravený.
Nebude uzdravený vďaka tomu, že ty vieš že Boh uzdravuje a vie ho uzdraviť.
Poznaj Boha, maj s ním obecenstvo, rozpoznaj jeho hlas.....a potom vystúp z lode.

Viera má vždy iba jednu možnosť. Jednu odpoveď: ÁNO. Viera ti nedáva dve možnosti, nedáva ti alternatívu. Ak ideš vo viere, stane sa iba to, čo ti Boh povedal-aké slovo ti dal.
Keď zareaguješ na Božie slovo, je možné všetko. Hľadaj Božie slovo. A ver v nemožné!

0 komentárov: