CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, November 23, 2011

Mozaika Unplugged (22.11.2011)

Mali sme unplugged chvály!!!! Dve gitarky a flauta…jajaaaaaj : ))))))) Príjemná zmena..predtým nás ešte Ivo namotivoval tým, že sme BOŽÍ ĽUD a tak sme Ho ako Boží ľud išli aj chváliť :)
Peťo si vybral tému hriechu a žiadostivosti. Čo s nimi?!

Odpichneme sa od 1. Mojžišovej 4, 6 – 7
"Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?"

Boh Kainovi povedal, že má OVLÁDAŤ HRIECH, PANOVAŤ NAD NÍM! Väčšinou je to naopak, nechávame hriech, aby nás zotročoval. Nemá to tak byť! Kain bol prvý vrah na svete a Boh mu hovorí – ovládaj svoju žiadostivosť. Čo platí pre Kaina, to platí aj pre mňa. Boh to hovorí aj nám, a keď nám to hovorí, znamená to, že je to možné!

Hriech číha neustále pri našich dverách..
Žiadostivosť zbavuje človeka dôstojnosti a zatemní mu myseľ. Boh hovoril ku Kainovi, no Kain aj tak šiel a zabil svojho brata Ábela. Mal zatemnenú myseľ.
Žiadostivosť rozkladá všetko, čo ovláda.
Vo svete je porušenosť – kvôli žiadostivosti.
Máme v sebe „háčik“, na ktorý sa žiadostivosť vie zavesiť – naša stará prirodzenosť. Ak dá kresťan voľný priebeh žiadostivosti, môže robiť ešte horšie veci ako nejaký iný pohan.
Môžeme to povedať aj prísloviami: „Umyté prasa do kaluže blata.“ „Vrátil sa pes ku svojim vývratkom.“
Veľký pozor, aby sme nedávali priechod žiadostivosti! Staneme sa tak ľuďmi, ktorých ani nepoznáme. Sami sa budeme vedieť spoznať.
Žiadostivosť aj z hrdinu urobí nedôstojný úbožiaka.

SAMSON bol zasvätenec Boží. Jeho sila nebola vo vlasoch, ale v jeho zasvätení sa Bohu. Vlasy boli iba znak tejto sily. Bol odmalička zasvätený Bohu a obdarovaný nadprirodzenou silou. Bol Boží nástroj k tomu, aby súdil Filištínsky národ, ktorý stál proti Izraelu.

S veľkou silou ide veľká zodpovednosť – mal zodpovednosť za to, ako žije on sám, zodpovednosť voči národu /ako sudca/ a zodpovednosť voči Bohu.
Samson sa ale nechal zviesť svojou žiadostivosťou.
V knihe Sudcov 14, 3 sa píše:
"Ale otec a matka mu povedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných Filištíncov? Samson povedal otcovi: Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči."
Ako Izraelita mal zakázané brať si cudzozemku. Avšak len pretože sa mu páčila, rozhodol sa porušiť tento príkaz a vzal si ju. Neposlúchol Boha. Bol SVOJVOĽNÝ.

Nie sme niekedy svojvoľní? Nevykladáme si slovo podľa seba tak, aby nám vyhovovalo? Neupravujeme si pravdu podľa seba a dúfame, že nám to prejde?

Samson, aj keď mal trhlinu v charaktere: bol svojvoľný – bol Bohom používaný.
Môžeme sa dostať na scestie, Boh nás napriek tomu môže používať.

Ďalším Samsonovým prešľapom bolo, že vošiel k neviestke a strávil s ňou noc. Znovu bol svojvoľný, myslel si, že keď ho Boh používal, tak si môže aj teraz robiť čo chce. Boh ho však znovu použil, jeho silu, aj napriek ďalšiemu zlyhaniu.

Najskôr Samson zhrešil, lebo sa mu PÁČILA žena, potom bol ŽIADOSTIVÝ po neviestke a nakoniec ho dostali EMÓCIE z lásky:

Tretím prešľapom bolo, že sa zaľúbil do Dalily, ktorá však bola zaplatená, aby ho zradila. Samsonova duša panovala nad jeho duchom. Jeho ego vládlo v jeho srdci. Dalile sa podarilo zistiť, v čom je Samsonova sila, sám jej to na jej naliehanie nakoniec prezradil.
V knihe Sudcov 16, 17 čítame:
"..otvoril jej celé srdce a povedal: Britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvätencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila. oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia."

Z ČOHO PRAMENÍ NAŠA SILA A VITALITA? ZO ZASVäTENIA SA BOHU.
Otázkou teda je: Je naše zasvätenie radikálne, silné?Povedzme si niečo o Eve.
Poďme do 1. Mojžišovej 3, 6:
"Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol."

Žiadosť po niečom, čo nemáš mať. – spoločná chyba Samsona aj Evy.
Vo chvíli pokušenia obaja pripustili možnosť zhrešiť. Čakali, či sa bude niečo diať.
Samson hrešil, Boh ho stále používal, tak hrešil ďalej.
Keď pokračujeme v hriechu a zahrávame sa s ním – zničí nás.
Eva bola vyhnaná z raja a stratila úplne všetko – všetko, čo dovtedy žila a neskôr aj syna. Samson stratil svoju silu. Prečo? Lebo nebojovali so svojou žiadostivosťou.

Vráťme sa k Samsonovi.
Dalila ho x-krát skúšala a oklamala. On jej aj napriek tomu prezradil svoje tajomstvo a ona ho v noci ostrihala. Ráno, keď na neho išla armáda, myslel si, že ich porazí tak ako vždy. Nevedel však, že Hospodin od neho odstúpil, ako to čítame v knihe Sudcov 16, 20:
"Vtom zvolala: Filištínci idú na teba, Samson! Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: Vyviaznem z toho ako dosiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho."
Všetko to začalo žiadostivosťou. Postupne sa zahrával s pokušením a hriechom stále viac, až od neho Hospodin odstúpil.

Ako teda ale môžeme panovať nad hriechom?

Máme tu vzor Ježiša. ROZHODNOSŤOU. Musíme byť rozhodní.
To Samoson ani Eva neboli. Ježiš, ešte skôr, ako pokušenie prišlo, odmietol ho. Nehral sa s ním.
Samson bol pripravený zhrešiť – sám šiel za neviestkou.
Ježiš ani nepripustil myšlienku na pokušenie. Bol radikálny a hriech odmietol.
Možno si myslíte, že Ježišov vzor je nedosiahnuteľný, lebo bol Boh. Ale to, čo robil Ježiš v ľudskom tele, môžeme robiť aj my. Do toho sme povolaní a uschopnení aj my.

Všetko to však začína ROZHODNOSŤOU. Odmietnutím hriechu ešte skôr ako nás začne pokúšať.


Moja rozhodnosť zatvára diablovi a hriechu dvere. On pri nich stojí, ale ty nimi treskni. Rozhodne ho odmietni.

Samson a Eva flirtovali s hriechom, neboli odolní, radikálni. Satan si ich dal na raňajky.

Musíš vopred vedieť, že hriech odmietneš!

Moja rozhodnosť uberá hriechu príťažlivosť!

Okrem ROZHODNOSTI je dôležitá SEBADISCIPLÍNA.
V 2. Timotejovi 1, 7 je napísané:
"Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania."
Keď chcú športovci uspieť, sú veci, ktoré proste nesmú robiť. Krasokorčuliarka jednoducho nebude jesť hamburger. Ak sa chceme v duchovnej oblasti niekam posunúť a niečo v nej dosiahnuť, niektoré veci jednoducho nemôžeme robiť, musíme odmietnuť „duchovný hamburger.“
Je potrebné mať cieľ pred očami, ako Pavol píše vo Filipanom 3, 14:
"..cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi."
Robíme to preto, aby bola na nás zjavená Božia sláva.

A nakoniec..môžeme mať aj rozhodnosť aj sebadisciplínu. Ale odkiaľ na to budeme mať SILU?

Pavol v Rimanom 8, 2 hovorí:
"Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti."

Takže tretia vec - ako ovládať hriech –je BYŤ POD VPLYVOM DUCHA ŽIVOTA– bez toho ti je rozhodnosť aj sebadisciplína zbytočná. Ak nemáš ducha života, nemáš silu.

Keď chodíme dušou, konáme podľa nej – konáme emočne.
Keď cítime hnev, konáme v hneve. Keď cítime lásku – ajajajaaaaj :)
Buď chodíme dušou – ktorá nedokáže korigovať do Božieho plánu, alebo chodíme duchom – ktorý koriguje našu myseľ, naše srdce a my ideme podľa Božieho plánu.
Ak nechceš vykonávať žiadosti tela, musíš mať vyšší zákon – musíš chodiť duchom.

Hriech je pri tvojich dverách, číha na teba žiadostivosť, ale ty vládni nad ním skrze rozhodnosť, sebadisciplínu a duchom života!


Nemôžeme však teraz ísť domov a zostať pasívni. Potrebujeme byť s Bohom sami. Našou najväčšou silou je náš čas s Bohom. V spoločenstve sa veľa naučíme, upevňujeme sa, ale hlavné ťažisko je v našej komôrke, kde sme sami s Bohom. On je našou silou.
Tak do toho! : )

0 komentárov: