CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Saturday, May 21, 2011

MU special: CITY WORSHIP KC UNITED


Priatelia pozývame vás na ďalší zo série CITY WORSHIP večerov!
Čakajú nás skvelé chvály a vynikajúci speaker Vlado Žák.
Vlada Žáka môžete poznať z Exitu /BA/ a momentálne má na starosti mládež v Apoštolskej cirkvi.
Všetci ste veľmi vítaní, už teraz sa tešíme na požehnanie, ktoré tento večer prinesie.

Vidíme sa 24. mája o 18:18 v MediaHause! :)

Wednesday, May 18, 2011

Mozaika Unplugged (17.5.2011)

Pamätáte si ten príbeh o Pavlovi a Sílasovi? To sú tí dvaja, čo sedeli vo väzení za šírenie evanjelia. Keď tam sedeli, nemohli robiť nič iné, iba chváliť Boha. A to aj robili. Takisto ako Peťo Slaný, ktorý keď sedel vo väzení, chválil Boha, pretože to bolo to jediné, čo mohol.


A Boh Ho nenechal samého a bez milosti. Zázračne bol prepustený na slobodu. Ako Boh nenechal Pavla a Sílasa, nenechal ani Peťa a nenechá ani nás. V akýchkoľvek putách sme, v čomkoľvek žijeme – VŽDY JE CESTA VON! Vzdaj v tom Bohu chválu. A očakávaj na Neho.


Peťo Drago prišiel s otázkou – ČO OČAKÁVAŠ? Čo očakávaš od života? Od nového rána? Od Boha?
V Lukášovi 2, 25+ je písaný príbeh o Simeonovi. O Simeonovi vieme 4 veci:
1.bol spravodlivý
2.bol bohabojný
3.očakával útechu Izraela
4.Duch Svätý bol v ňom

V súčasnosti je veľmi populárny trend pozitívneho myslenia. Máme vidieť to dobré, myslieť pozitívne, veriť v dobrú budúcnosť. Problém je však v tom, že pozitívne myslenie samo od seba nemá moc zmeniť povahu, charakter človeka, nemení jeho podstatu. Pozitívne myslenie ti nedokáže pomôcť v kritických chvíľach tvojho života, nestačí vtedy len pozitívne myslieť. Pozitívne myslenie samé nestačí, nemá moc.


Simeon mal nejaké očakávania, ale tie sa narodili z jeho vzťahu s Bohom, nebolo to iba pozitívne myslenie, že sa v budúcnosti niečo dobré stane.
Simeon očakával ÚTECHU.
Čo bolo podstatou jeho očakávania?
1.Jeho očakávanie vychádzalo z Písma. Nevedel kedy, ako, kde, ale vedel ŽE.
Možno aj ani ty vo svojej situácii netušíš ako, kedy, kde a prečo - ale ver a očakávaj. Na základe toho, čo je v Biblii, my môžeme očakávať! Ak v živote nič neočakávame, ideme iba zo dňa na deň. My však môžeme očakávať, že deň, do ktorého sa zobudíme prinesie niečo! A nielen niečo, ale maximum! Že dnes získam všetko čo Boh pripravil. Kto nič nečaká, nič ani nezíska.
Napriek tomu, čomu čelíš, môžeš nechať Božie slovo, nech vryje pozitívne myslenie do tvojho srdca.
Simeon bol vo fakt nepriaznivých podmienkach. No On veril Písmu, aj keď realita „hrala proti“. Slovo bolo vryté do jeho srdca.
Máš nejaké očakávania, ktoré nevyzerá byť naplniteľné? Ak vychádza z Písma (a nie je v rozpore), tak je naplniteľné. Nevadí ako vyzerá realita, ver v Písmo, naplní sa to.

2.Jeho očakávanie bolo potvrdené Duchom Svätým.
Dve najcennejšie veci, čo máme na zemi sú: Božie slovo a vzťah s Duchom Svätým. Pokiaľ poznáš Písmo, ľahšie rozpoznáš hlas Ducha Svätého. Prečo? Lebo Duch Svätý je vždy v súlade s Písmom. Duch Svätý ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá je proti Písmu. Aby sme vedeli rozlíšiť vedenie Ducha Svätého, potrebujeme poznať Písmo.
Farizeji ho tiež poznali, ako aj Simeon. Rozdiel však bol v tom, že Simeon žil v svätosti.
Naše očakávania musia vychádzať z Písma a byť spojené so životom vo svätosti.

Ďalej v Simeonovom príbehu bolo, že vzal na ruky cudzie dieťa cudzích rodičov. To dieťa bol Mesiáš. Simeonovi bolo zasľúbené, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Ako mohol Simeon vedieť a spoznať, že to dieťa je Mesiáš? Simeon netipoval. Bol vedený Duchom Svätým. A Simeon prorokoval, hovoril o Ježišovi z Ducha.

Vo verši 36 sa dočítame o žene menom Anna a vo verši 38 sa dozvedáme, že v tej istej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a rozprávala o dieťati. Ako je to možné? Načasoval to Duch Svätý. Anna poznala Boha, pretože mu slúžila vo dne v noci pôstom a modlitbami a dokázala rozpoznať Jeho vedenie. Anna hovorila o dieťati ľuďom, ktorí „očakávali vykúpenie Jeruzalema“ (verš 38)

Čo očakávaš? Máš nejaké očakávania? Ak si doteraz nemal – MAJ!
Očakávaj víťazstvo nad hriechom, nad pokušeniami, očakávaj expanziu tvojho duchovného života, očakávaj napredovanie. Najlepšie pre nás je očakávať duchovné veci: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.“ Matúš 6, 33
Teda všetko, čo potrebujeme sa nám pridá, my však máme hľadať Božie kráľovstvo ako prvé. Hospodin v Jeremiášovi 29, 11 hovorí


Očakávaj od Boha dobrú budúcnosť, nemusíš sa spoliehať na pozitívne myslenie, ktoré ťa prenesie len cez prítomnosť, môžeš očakávať na to, čo ti Boh zasľúbil a chce to splniť.
Čo Boh zasľúbil, to splní. Nech plameň viery spáli tvoju frustráciu. Nevzdávaj sa. Očakávaj stále. Ver Bohu ďalej.

Thursday, May 12, 2011

Mozaika Unplugged (10.5.2011)

Viete čo je najvzácnejšie na planéte Zem?
..........
....Božia prítomnosť :)

A skvelý spôsob ako sa dostať blízko k Bohu je chvála :)
Miro sa rozhodol pre interaktívnu kázeň, do ktorej sme sa všetci zapojili v troch skupinách. Každá skupina predstavovala jedno obdobie v Dávidovom živote. (prečítať si o ňom môžete v 2. Samuelovej, 15)


Úloha pre skupiny bola diskutovať o tom, čo sa počas každého obdobia v Dávidovi dialo a čo sa naučil.

1. obdobie - DÁVID ako PASTIER.
-v tomto období pásol ovce, poslúchal svojho otca, bol v tieni, robil banálne veci, nebol známy
V tomto období Dávid ešte len sníval svoj sen. (V 17. rokoch ho prorok Samuel pomazal a Dávid mal zasľúbenie, že bude kráľom.)


2. obdobie – DÁVID ako UTEČENEC
-v tomto období Dávid čelil smrti, utekal pred Saulom, musel si chrániť život a utekať, aby sa zachránil.
V tomto období bol Dávidov sen testovaný, istým spôsobom pochovaný.


3. obdobie – DÁVID ako KRÁĽ.
Toto obdobie ešte delíme na dve etapy – 7 rokov vládol iba nad provinciou
-neskôr sa stáva kráľom nad celým Izraelom
V tomto období Dávid žije svoj sen.V prvom období, ako PASTIER, sa Dávid naučil:
1. SLÚŽIŤ – čo otec povedal, to Dávid urobil
2. PORÁŽAŤ OBROV – keď prišiel problém, Dávid nerezignoval; snažil sa porážať svojich obrov
3. SPIEVAŤ – bol sám a naučil sa chváliť Boha, v samote sa naučil spievať

Musíš sa najskôr naučiť byť malý, aby si mohol byť veľký, uspokojiť sa s málom, aby si mohol mať viac, žiť v tieni, aby si mohol stáť na pódiu.

V druhom období, ktoré trvalo 13 rokov, kedy nežil ani v dome svojho otca, ani ako kráľ na tróne, ale ako UTEČENEC, sa naučil:
1. že to, čo ťa prenesie cez ťažké obdobie je ZMLUVNÝ VZŤAH S ĽUĎMI. Potrebuješ mať priateľov, čo ťa podržia, budú stáť za tebou
2. ÚCTE. Mohol zabiť Saula, ale neurobil to. Ctil si človeka v autorite, ctil si autority, ktoré ustanovil Boh.
3. POUŽÍVAŤ TO, ČO MÁ. Čo mal, to použil, to dal Bohu. Začal s 5 kameňmi pri Goliášovi a Boh ho požehnal.

Tretie obdobie trvalo najviac, 40 rokov. Svoj sen žil dlhšie ako ho sníval, či ako bol testovaný. A paradoxne práve v tomto období Dávid zlyhával. Predchádzajúce obdobia boli podstatne ťažšie a náročné, avšak Dávid zlyháva práve v období, kedy žije svoj sen.
Zlyhal pri Arche zmluvy a jej prinesení do chrámu. Zlyhal keď scudzoložil s Betšabe. Zlyhal, keď jeho vojsko zabilo jeho vlastného syna Absolóna, ktorý proti nemu povstal – teda zlyhal ako otec.
Dávid však nikdy nestratil schopnosť urobiť pokánie. Mohol skončiť v prachu, ale šiel k Bohu a On ho z prachu pozdvihol.
3 najsilnejšie lekcie z tohto obdobia, ktoré sa Dávid naučil:
BÁZEŃ, POKÁNIE, PLAKAŤ

Otázka pre nás:
V akej úsečke svojho sna sa nachádzaš?
Uvažuj o tom a uč sa. Nevzdávaj sa a dotiahni to k tomu, aby si žil svoj sen, zasľúbenia, ktoré máš. Začni snívať, vytrvaj a ži svoj sen! Buď požehnaný a nech je Boh tým, ktorý vkladá do tvojho srdca všetky sny!

Peťo Drago pridal ďalšiu „liturgickú formulku“:))))))
Nezabúdaj na to, že kdekoľvek si, S BOHOM TO ZVLÁDNEŠ!

Monday, May 9, 2011

Mozaika Unplugged (3.5.2011)

Prvý májový utorok bol hneď od začiatku plný akčných chvál a vo vzduchu bolo cítiť niečo zvláštne. Pre niektorých to bola výzva zastaviť sa, obrátiť sa a začať od znovu, pre iných chvíľa plná očakávaní nového, no zároveň to bol pre nás všetkých skvelý čas spoločne trávený s Tým, ktorý nás pozná najlepšie.
Peťo Drago začal v slove rovnako akčne. „Daj Bohu všetko, čo máš!“ zaznelo po pár slovách na úvod. A tieto slová neboli adresované iba služobníkom, od ktorých by sme v prvom rade očakávali absolútne oddanie sa Bohu. Takisto ako Drago tieto slová neadresoval iba služobníkom pripravujúcim Mozaiku Unplugged, tak ani Pavol neadresoval slová v Rim 12,1-2 iba učeníkom, ale všetkým, ktorí žili a uznávali štýl Ježišovho kríža. „Prosím Vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ V živote kresťana sú kľúčové 2 veci:
1. obrátenie sa - to je to, keď sme prešli zo smrti do života
2. posvätenie - to je to, keď sa môj charakter mení podľa Božieho srdca.


Drago sa viac zameral práve na posvätenie, ktoré vysvetľuje ako obnovenie mysle. Biblia nás vyzýva: ZMEŇ SVOJE MYSLENIE. To sa dá docieliť pokáním. Pokánie však nie je nejaký cirkevný rituál. Je to práve obnovenie mysle. Keď sa obrátime, sme ako škaredá húsenica. Nikto nepredpokladá, že z nej niekedy bude niečo pekné. Avšak práve premenením sa z nej stáva krásny motýľ. Nebuď znechutený, ak dnes vyzeráš ako škaredý červík. Obnovením mysle sa z teba raz stane krásny motýľ. Avšak táto premena závisí len a len od nás. Budeme natoľko premenení, nakoľko sa Bohu necháme premeniť. Zakukli sa, prijímaj potravu, výživu, obklop sa Božím slovom zo všetkých strán. Jedine ten, kto má obnovenú myseľ, dokáže Bohu dať to, čo má k dispozícii. A tu opätovne zaznela výzva. DAJ BOHU TO, ČO MÁŠ!

V Jánovi 6, 4-7 sa hovorí príbeh o Ježišovi, ktorý nasýtil zástup z 5 chlebov a 2 rybičiek. Často sa spomína tento zázrak, omnoho menej sa spomína jeho druhý účastník, Filip, ktorého Ježiš vyzýval, aby zabojoval za ľudí, zaprel sám seba. No Filip videl iba to, že na nasýtenie zástupu majú toho málo. Máš svoje srdce zlomené pre ľudí, ktorým slúžiš? Ježiš nás nežiada o nemožné veci. Chce len, aby sme sa mu dali k dispozícii.

V Jánovi 6, 8-13 pokračuje príbeh o Andrejovi, ktorý sa na problém nepozeral cez to, čo nemajú, ale cez to, čo majú. Čo je to málo, čo máš ty? Čo môžeme priniesť Ježišovi tak, ako Andrej? Modlitby za druhých, zlomené srdcia za ľudí. Ježiš má moc to rozmnožiť. Tu končí tvoja zodpovednosť a nastupuje Boh. Božia prítomnosť je tá, ktorá rozmnožuje naše dary, talenty. To, čo Mu prinášaš, nestačí na naplnenie Božích plánov, ale bez toho, aby si Mu to priniesol sa Božia vôľa nenaplní. To, čo máme stačí na to, aby v spojení s Jeho mocou sa naplnili potreby druhých. Čo dával Ježiš ľuďom? To, čo mu učeníci doniesli. Všetko, čo máme je dôležité.

ZAHOĎ SVOJE AMBÍCIE

„Bude vykorenená každá ambícia, ktorá nemá korene v Bohu.“


Rob to, čo nám dáva Boh na srdce, keď sa modlíme a nie čo si sami myslíme, že je najlepšie.“ V Skutkoch 9 kapitole sa píše o „nejakom“ učeníkovi, Ananiášovi, vďaka ktorému Saul začal vidieť, bol naplnený Duchom a dal sa pokrstiť. Ananiáš mal srdce pre Boha, dal mu, čo mal a Boh si ho použil. Keď sme šťastní v Bohu, nepotrebujeme mať veľkú službu, ale sme šťastní z Božej prítomnosti. V Galaťanom, kde sa píše o daroch Ducha Svätého je jedným z darov RADOSŤ, ktorá nás sprevádza, keď žijeme v Božej prítomnosti.

Preto to, čo máme, dajme Bohu a naše túžby budú naplnené Jeho Duchom.