CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, June 9, 2011

Mozaika Unplugged (31.5.2011)

Peťo pred chválami prečítal Žalm 139 a skonštatoval – „často mám odvrátený zrak od kríža.“ A vie to priniesť také problémy! Je tak dôležité dať si pozor, aby sme sa nezabudli a po čase nezistili, že náš zrak vôbec nie je upretý na kríž.


Boh často hovorí o smäde, ktorý dokáže uhasiť. Človek je často tak veľmi smädný. A pritom voda je tu, stačí len zájsť k prameňu. Preto vás povzbudzujeme Mozaikáči, upierajte svoj zrak na kríž a nechajte sa občerstvovať z Jeho prameňa! :)
Drago hovoril o svätosti.
Hovoríme meno Ježiš aj pri potknutí. Meno Ježiš však má obrovský cveng! V duchovnej oblasti má obrovský vplyv a význam. Hovoríme veľa svedectiev o tom, ako sa nám podarili skúšky, dostali sme prácu a pod. V Biblii máme veľa duchovných svedectiev. Napr. Saulovi sa zjavil Ježiš a totálne sa mu zmenil život. Aj my sa potrebujeme posunúť v duchovnom živote. Potrebujeme víťazstvá a svedectvá o posvätení.

Rim 7, 22-25
Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu.

Človek vybojuje nejaký boj, po čase zistí, že poľavil a musí tým prejsť znovu. Nedal si pozor a musí to poraziť ešte raz.
Stojíme voči zákonu hriechu – ktorý pôsobí v našich údoch – teda v nás. Chceli by sme žiť tak a tak, no nie vždy nám to vydá.. V prirodzenosti máme iné sklony.

Dá sa žiť posvätený život, život v svätosti aj na zemi?
Natoľko budeš žiť svätý život, nakoľko sa necháš prepáliť. Na to, aby si sa stal svätý – musíš zomrieť. Nie fyzicky – ale svojmu telu. Prísť ku krížu, kapitulovať, vzdať sa Bohu. Boh dá nové srdce. To je sväté a chce plniť Božiu vôľu.


Kresťanský život nie je šprint. Ten ja nadlho! Je to maratón.
Maratónec sa pripravuje zodpovedne a poctivo, má nabehané oveľa viac km, ako má samotný maratón. Je si vedomý toho, že prídu problémy, kríza, veľa kríz! Nie je reálne odbehnúť maratón v šľapkách a plážovým tempom.
Kresťanský život ale nie je o krízach, ale o tom, že ťa v nich niekto podrží, dá ti silu, potiahne ťa.

Rim 8, 1-2
Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.

Ako by som ja mohol zvíťaziť nad svojou prirodzenosťou?!
Existujú dva zákony:
GRAVITAČNÝ. Predstavuje ťah k našej prirodzenosti, ktorá nás ničí a je deštruktívna.
AERODYNAMICKÝ. Je silnejší ako gravitačný. Niekoľko tonové lietadle je schopne vzlietnuť.
Je to možné?! No nie je. Ale je, ak funguje aerodynamický zákon! :)
Čiže:
Je možné žiť svätý život, bez hriechu, bolestí, .. ak zafunguje Kristov zákon.
Boh vzkriesil Ježiša. Porazil smrť. Nedá sa to, ale Jemu sa to dalo.

Aký máš dôvod pokračovať v živote?

Funguje silnejší zákon, ako ten, podľa ktorého klesáš ku dnu. Zákon, ktorý ťa pozdvihne.
Čo je väčšie ako Boh? Nič.
Pavol hovorí – ak je Boh za nás, kto je proti nám?!
Zákon ducha života v Kristovi ťa oslobodí.

Prečo je na zemi hriech? Lebo tajne pôsobí zákon hriechu a smrti. Ale keď sa obrátiš k zákonu ducha života, si vyslobodený. Vo svete je porušenie kvôli žiadostivosti. Tá je živnou pôdou pre zákon hriechu a smrti.

Rim 8, 3
Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech.
Zákon hovorí nepokradneš, nescudzoložíš, ne.., ne.., ne.... Pavol keď sa dozvedel, čo nesmie, zatúžil po tom. Žiadostivosť. Zákon nestačil na zmenu jeho charakteru. Dobré skutky nemenia charakter, dobré skutky ťa nezbavia zákona hriechu a smrti.
Musíš vedieť jedno. Nieto odsúdenia pre teba. Boh ti povie – na Golgote za teba zomieral môj Syn. Nemám pre teba odsúdenia. Mám pre teba nový život. Maj istotu spasenia!
Volaj na Ježiša a On ti odpovie.

Sú dva spôsoby ako aktivovať zákon ducha života:
1. myseľ Kristova. Máš ju? Máš! Skrze čítanie Písma. Je plné zasľúbení, keď ich prijmeš, dokážeš víťaziť. Keď vyznáš Božie slovo ústami a s vierou, Boh pohne tvojou horou.
Myseľ Kristova ťa nasmeruje správne - v živote budeš mať správny smer a nezablúdiš. Opri svoju myseľ o Boha a budeš žiť v pokoji.

2. pohľad viery. Keď sa pozeráš na svoj život, čo dokážeš vidieť? Dokážeš vidieť, čo môže byť z tvojho života? Pozeraj sa duchovným pohľadom. Viď sa uzdraveného, s problémom vyriešeným. Viď sa Božími očami, používaj myseľ Kristovu!

Mozaikáči, buďte požehnaní a posvätení, nech je Božia priazeň s vami!

0 komentárov: