CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, October 10, 2012

Mozaika Unplugged (9.10.2012)

Čas 18:18 sa naplnil a nás bolo v miestnosti vyše tridsať! Nesmierne ma teší, že polovicu z vás som ani nepoznala! :) To znamená, že Nitra sa plní novými ľuďmi, ktorí sú hladní po Bohu a chcú sa na neho napájať ako na najväčší, najvyšší a najsilnejší ZDROJ VŠETKÉHO.

Ivo&team odpeckovali chvály a Drago nás viedol k prehlasovaniu Božieho slova, ktoré je živé a aktívne v našich životoch, keď sa naň postavíme a veríme mu..privlastni si slová Žalmu 23 pre svoj život:
"Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní."

Peťo začal krásnou otázkou – čo vieme o srdci? Viacerí z nás sa chytili a pospomínali sme si, čo všetko hovorí Biblia o srdci. (mimochodom, ja osobne vám odporúčam  vyhľadať si všetky verše z Biblie  o srdci, cez toto leto som urobila to isté a bolo to veľmi krásne i smutné, veľmi ma to budovalo a vovádzalo do pravdy..)
SRDCE je najdôležitejší orgán tela. Jeden z najznámejších, pravdepodobne ten úplne najznámejší verš o srdci znie: 


Príslovia 4, 23
Dokonca aj v ľudskom tele je srdce chránené – hrudným košom.

Život, to, čo žijeme a čo na nás vplýva – sa dá nazvať BOJOM O NAŠE SRDCE.
Tvoje srdce rozhoduje o tom, kadiaľ sa bude tvoj život uberať. Podľa túžob vidíme aj ovocie života. To, čo získa tvoje srdce, to získa aj tvoj život.
Celý duchovný svet sa snaží získať tvoje srdce. Komu/čomu sa to podarí, to získa aj tvoj život.

 
V Ezechielovi 36, 26 je napísané: „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.“
Ide vlastne o zázrak znovuzrodenia. Keď sa znovuzrodíš, Boh ti dáva nové srdce.
Prečo potrebujeme nové srdce? Pretože srdce sa vie búriť, vie v ňom byť veľa špiny a potrebuje posvätenie.


V starom zákone dostali ľudia zákony, ktoré mali dodržiavať, avšak ich srdcia týmto zákonom neboli naklonené.
V novom zákone ľudia prichádzajú k Ježišovi a on im dáva nové srdce a do neho vkladá nové túžby.
Prečo si potrebujeme toto nové srdce chrániť? Lebo vo svete sme vystavení rôznym vplyvom.

V 1.Jána 2, 16 čítame: „Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.“
Vo svete je teda: žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha.
To, že máme nové srdce, neznamená, že sme vyhrali.  Často sa aj znečistí. Avšak použiteľní sme ďalej.
Takéto znečistenie pramení zo žiadostivosti. Žiadostivosť je najväčší problém.
Spomeň si na oblasti, v ktorých si bol žiadostivý.  Zrazu z týchto oblastí vymizla Božia prítomnosť.
Žiadostivosť je jedom pre tvoj život.
Akonáhle dáme priestor žiadostivosti, žiadostivosť ničí náš život.
Dokonca zničila aj vyvolený národ.

1.Kor 10, 1-6: „Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni.“

Problém Židov bol, že Boh sa ich dotkol, no oni zostali nedotknutí.
Dotkol sa ťa už Boh? Človek, ktorého sa dotkol Boh sa stáva absolútne zmenený. Ak sa ťa Boh dotkne, tvoj život je úplne zmenený.


Židia odišli z Egypta víťazne a bohato. Videli zázraky. Biblia však hovorí, že vo väčšine z nich Boh nemal zaľúbenie. Ako je to možné? Zostali nedotknutí. Zažili Boží dotyk a zázraky, ale s nimi to nič neurobilo. Dokonca reptali.

Nezáleží na tom, koľko si toho s Bohom zažil, aké veľké máš svedectvá. Dôležité je: zmenilo to tvoje srdce?
Ak nie, nič ti tie zázraky neosožia.

Židia boli žiadostiví zlého. Z ich sŕdc nezmizla túžba po hriechu. Nejednali s ňou otvorene. Pozor na hriešnu túžbu, lebo sa ťa môže zmocniť. Žiadostivosť ničí a rozkladá všetko, celý tvoj život.
Možno nerobíš zjavné hriechy, ale čo tvoje srdce? Nie je v ňom žiadostivosť? Ak v sebe živíš žiadostivosť, ona bude rásť.
Chrániš svoje srdce od žiadostivosti?
Vieš o tom, že keď máš zdravé srdce, môžeš uzdravovať chorých a vyháňať démonov..? Máš posvätené srdce?
Pokiaľ pustíme do svojho srdca žiadostivosť, diskvalifikujeme sa z Božích plánov.
Čo môže byť žiadostivosť? Tvoje vlastné ego a napĺňanie jeho potrieb, akákoľvek modla – čokoľvek staviaš pred Boha, tvoja služba – keď ju máš radšej ako samotného Boha.

Ďalej Židia prepadli modloslužbe – dávaj si pozor, aby nič nevstúpilo medzi teba a Boha.

Vstúpili dokonca do otvoreného hriechu. Pokiaľ niekto dlhodobo žije v hriechu a nejedná s ním – je to akoby pokúšal Boha, dokedy to bude tolerovať. Dokedy ti dovolí sedieť na dvoch stoličkách.
Židia boli neustále neuspokojení.
Žiadostivosť je hrdlo, ktoré je neuspokojiteľné. Hriech rastie a rastie a ty si stále aj tak nespokojný.

Židia reptali. Si náchylný reptať, keď si spokojný? Reptanie je znak nespokojnosti.
Zbožnosť a spokojnosť sú obrovský ziskom.
Spokojnosť neprichádza s uspokojením žiadostí.

Niektorí ľudia nazývajú život v hriechu slobodou. Robím si čo chcem.
Avšak život v hriechu je otroctvom žiadostivostí. Sloboda znamená to, že nemusím robiť to, čo nechcem.

Vyvolený národ prepadol žiadostivosti.
Dávaj si pozor, aby si neprepadol žiadostivosti – chráň si srdce.
Židia sú pre nás výstrahou.

Väčšina Židov to celé nezvládla, ale boli aj takí, čo áno. Józua a Káleb. Józua bol povolaný Bohom, aby dokončil to, čo Mojžiš nezvládol. Stál pred tou istou výzvou, ako predtým Mojžiš.
A Boh hovorí Józuovi:
Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím.
Buď silný a udatný! Lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičného vlastníctva krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám.
Len buď silný a veľmi udatný! Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš! Neodchyľuj sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!" (Joz 1)

Potrebujeme žiť v Božej prítomnosti. Vtedy je ľahké naplniť Jeho vôľu. Lebo On je s nami. Stretávaj sa s Ježišom denne.

Potrebuješ, aby sa Boh dotýkal tvojho srdca.
A potom si to srdce chráň!

0 komentárov: