CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, March 5, 2013

Pôda v srdci a oblasti života

Mt 13, 3: Hovoril im veľa v podobenstvách: Hľa, rozsievač vyšiel siať.

Hovorí sa tu o 4 typoch pôdy, ktoré predstavujú 4 typy ľudského srdca. 


Toto  je základné podobenstvo; od jeho porozumenia sa odvíja porozumenie ostatných podobenstiev.
Môže toto podobenstvo niečo povedať kresťanom, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša; teda tým, o ktorých sa predpokladá, že majú štvrtý typ pôdy?

Pozrime sa na to:
4 typy srdca môžeme zameniť za 4 oblasti života znovuzrodeného kresťana - n a 4 druhy prístupov k Slovu v rôznych oblastiach život
     
      1. Oblasť – „kraj cesty“
Boh k nám stále hovorí Slovo. Naše životy by mali stáť na Slove...no sú oblasti, v ktorých Slovu nerozumieme a tak ho odsúvame na „kraj cesty“. Oblasť, v ktorej nemáme víťazstvo – „prileteli vtáci a pozobali ho“  - Ježišove vysvetlenie: MT 13, 19 – k tomu, kto nerozumie prichádza ten zlý a ukradne slovo zasiate do srdca.
Nejde tu o neporozumenie Slovu kvôli tomu, že ho nemáme šancu spoznať v jeho plnosti. Ide tu skôr o to, že Písmu v niektorých oblastiach života neprikladáme význam, ktorý mu náleží...Potom sme ukracovaní a okrádaní o požehnanie.              
     
      2. Oblasť – „skalnatá pôda“
Problém skalnatej pôdy – nemá mnoho zeme (v.5) Toto je oblasť našich duševných túžob, snov a vízií, ktorým sme nedali dostatok času, aby v nás dozreli a hneď sa do nich púšťame. Sme oslovení slovom, konferenciou....zrodí sa nápad (môže byť aj od Boha), ale skôr ako ho premodlíme a premeditujeme v Božej prítomnosti, snažíme sa do neho vojsť a naplniť ho. „Kto verí, nebude sa náhliť“, „Kto beží rýchlo, zmýli cestu...“ V Písme je mnoho varovaní pred prirýchlym jednaním. Nemáš čo zmeškať, pokiaľ je to vízia od Boha. Ale ak sa do nej vrhneš na vlastnú päsť, veľa vecí môžeš pokaziť.
Ježišove vysvetlenie: „Nemá koreň v sebe, je chvíľkový“ zapamätaj si, že ak je niečo od Boha, On sa postará aj o naplnenie. Bude ťa viesť krok za krokom – nikdy nie dva kroky naraz. Nikto z Božích služobníkov nevošiel do svojho povolania za jeden deň – ani Mojžiš – 40 rokov „premárnených“ na púšti, ani Jozef – 13 rokov „premárnených“ vo väzení, ani Pavol – roky strávené v arabskej púšti skôr, ako vystúpil verejne – do služby bol oddelený počas toho, ako žil každodenný poctivý život s Bohom
       
      3. Oblasť – tŕnie
Tŕnie je prekážkou samo o sebe – starosti, klam bohatstva, rozkoše života.
Sú veci, s ktorými sme ako kresťania povinní jednať. V opačnom prípade prídeme nielen o požehnanie života s Bohom, ale aj o spasenie. Odpoveď na tŕnie – Mt 6, 19 – 34 – je tam slovo o ustarostení, o čistote, výstraha pred mamonou...a známy verš Mt 6,33.
Nedovoľ aby tŕnie zrástlo s tvojím srdcom – aby si tvoje srdce obľúbilo hriech..

      4. Oblasť – dobrá pôda
Oblasti, v ktorých prinášaš ovocie – môže byť 30, 60, 100 násobok. V niečom máš 30, 60 a v niečom 100 násobok. Povzbudenie je v tom, že Boh očisťuje tých, ktorí už prinášajú ovocie, aby prinášali viac ovocia (J 15,2). J 15, 16 – vyvolení a ustanovení prinášať mnoho ovocia, ktoré bude trvalé. Ako na to? Očisťovať sa – v zjavení je verš: kto hreší, nech hreší ďalej, ale kto je čistý, nech sa očistí ešte...

0 komentárov: