CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, October 28, 2013

ČO NIE/JE BOŽIA MILOSŤ (15.10.13)


Dnes to bude o Milosti :)


Často sa snažíme v živote o to, čo nijak nevieme dosiahnuť. Napríklad sa takto niekedy snažíme o bezhriešnosť. Nikto nebude spasený len tým, že chce robiť dobre. K tomuto sa hodí jedno príslovie: Bohu neprekáža čierna pleť, ale čierne srdce. Niekedy sa veľmi snažíme žiť podľa Božích prikázaní, ale nejako to nejde...

V Títovi 2, 11-15 vidíme „profil služobníka“:
„Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom,  ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne,  a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou naliehavosťou. Nech tebou nikto nepohŕda.“

Všetci sme povolaní k tomu, aby sme boli Boží služobníci. Keď nimi však chceme byť, najprv potrebujeme pochopiť, čo je to Božia milosť. Keď pochopíme Božiu MILOSŤ, úplne to zmení naše životy. 

Božia milosť je niekedy veľmi znevažovaná – myslíme si, že to znamená to, že keď zhrešíme, tak Boh nám odpusti. Je to veľmi „lacné“ chápanie Božej milosti: zhreším, ale Boh mi odpustí a nestratím spasenie; nejednám však s hriechom a slabosťami.

1. milosť Božia je zjavená – nepochopíš ju len tak, musí ti ju zjaviť Duch Svätý a urobí to vtedy, keď na neho budeš očakávať: budeš si čítať Božie slovo a Duch Svätý ti začne zjavovať Božie pravdy.

Uvedom si: Milosť Božia nie je lacná, stála život Božieho syna. 

Milosť Božiu sme zúžili iba na odpustenie hriechov. A je to aj o odpustení hriechov. Ale je to oveľa viac – nielen mi Boh odpustí hriech, ale aj ma naplní silou a pomôže mi vyjsť z mojich slabostí. Hriech nebude panovať nad nami, lebo nie sme pod zákonom, ale pod milosťou.

My sami nespasíme svet, ani ho nevieme celý zevanjelizovať..to dokáže len milosť Božia. Pavla poznáme ako veľkého apoštola; ale to, vďaka čomu sa stal apoštolom, bola milosť Božia, nie jeho vlastná schopnosť.

2. spásonosná všetkým ľuďom – v gréčtine poznáme dve slová – sozo a soteria – záchrana, spasenie, oslobodenie (napr. aj od búrky). Spasenie sa netýka len večnosti, ale hovoríme o ňom aj tu a teraz; pretože ak sme prijali Ježiša do svojho života, sme spasení  a to znamená, že sme novými stvoreniami. Milosť Božia prináša spasenie. Spasenie ti prináša život v plnosti a hojnosti.
Život kresťana je v pohybe, v dynamike, mení sa jeho osobnosť, chápanie, vnímanie, jeho život.  
Čím viac chodíš v Božej milosti, tým viac je premieňaný tvoj život.


Božia milosť prináša zmenu – záchranu, spasenie, oslobodenie – a to preto, lebo nás chce dostať niekam ďalej; napr. uzdravenie nie je samoúčelné, nie je cieľom, ale prostriedkom. Cieľ je priniesť Božiu moc, evanjelium, spasenie. Cieľom je zmena srdca a zmena života.
 
3. vychovávajúca nás – Božia milosť nás vychováva, aby sme sa odriekli bezbožnosti. Je to lákavé odrieknuť sa bezbožnosti? Pre tento svet to veľmi lákavé nie je, pre kresťana je to lákavé vtedy, keď spoznal život s Bohom. Bezbožnosť nemusí znamenať iba najťažšie hriechy, bezbožný je aj deň, kedy nezaradíš Boha do svojho života. Božia milosť nás vychováva, aby sme žili mierne, spravodlivo a pobožne – na tomto svete.

A aj keď sa zriekneme bezbožných vecí a žijeme zbožne – Božia milosť s nami neskončila.
Otázka na telo: Čo očakávaš vo svojom živote?
Keď ťa Božia milosť už vychovala k svätému životu, potom ťa vychováva k svätému očakávaniu.
Čo máme očakávať? Zjavenie Synov Božích. Keď naše životy oslávia Boha, vtedy je zjavená Božia sláva.Božia milosť je  viac ako len odpustenie hriechov. Je to životodarná sila. Ako ju spoznáš viac? Keď budeš doma tráviť čas s Bohom a dáš Bohu priestor, aby sa ťa dotýkal. Aby si pochopil Božiu milosť, potrebuješ tráviť čas s Bohom osamote, nestačia na to konferencie, stretnutia a pod. Ty potrebuješ mať vlastný kontakt s Bohom, pretože sila tvojho Ducha rastie vtedy, keď si sám s Bohom a počuješ priamo od neho, keď vyučuje teba, hovorí k tebe. Sprostredkované poznanie nám nestačí, potrebujeme vlastné skúsenosti s Bohom. Ak je tvoj duchovný život slabý, potrebuješ pridať  v čase, ktorý s Bohom tráviš sám. Duchovný svet neoklameš; duchovný svet ťa pozná: preto potrebuješ mať vzťah s Bohom ty sám, osobne.

Nech je tvoj začiatok akýkoľvek, ale nech je! Začni v mále, začni tráviť s Bohom chvíľu, ale celým srdcom. Božia milosť ťa potom bude ťahať ďalej.
Ide o to napojiť sa na Božiu prítomnosť.
Vezmi si apoštola Pavla:  Božia milosť ňom pracovala, ale on spolupracoval.
Nechaj Božiu milosť, aby v tebe pracovala.

0 komentárov: