CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, November 6, 2013

AKO "STIAHNUŤ" BOŽIE RIEŠENIE PRE MOJU SITUÁCIU (29.10.13)

Vypálkovali sme na chválach jeden starý song, ale mal obrovskú silu! Je dobré uvedomiť si, že:

"Keby si dnes mal aspoň takú malú vieru, hory by si prenášal ..povedal by si tomuto vrchu presuň sa a vrch by sa presunul..v menej Pána Ježiša.." AJ VRCH BY SA PRESUNUL!!!


..a dnes to bude AJ o VIERE : )

Nadpis by mohol byť: Ako v praxi "stiahnuť" Božie riešenie/zázrak pre svoju situáciu

Existuje jeden príbeh, ktorý by sme mohli nazvať Cesta k veľkému víťazstvu/zázraku.
Je to príbeh napísaný v Marekovi  5 – príbeh Jairosa, ktorý mal dcéru, ktorá mu zomrela a bola vzkriesená.......

Ježiš chodil z mesta do mesta a v tej dobe nebolo až tak ľahké nájsť ho, nevedel si, v ktorom meste aktuálne je. To znamená, že Jairos možno hľadal Ježiša aj niekoľko dní, kým ho našiel...

PRE TEBA: Chceš ísť za Ježišom? Niečo ťa to bude stáť, vyžaduje si to nejaké úsilie. Nasledovať ho nie je vždy americký sen : )


O Jairosovi vieme, že bol predstavený synagógy, čo bola vysoká funkcia. Nemohol si dovoliť len tak hovoriť s Ježišom - rebelom. Mohlo ho to veľa stáť.

PRE TEBA: Hľadanie Ježiša ťa vždy niečo bude stáť.  Cesta za Ježišom je niekedy zdĺhavá a niekedy ťažká. Sú obdobia, kedy dlho nevieš Ježiša nájsť..ale vždy ho nakoniec nájdeš
A On hovorí - „Hľadajte ma a nájdete ma.“ Nič nedostaneme len tak, bez snahy a úsilia. Hľadajte – a nájdete. Klopte – a bude otvorené. Vyviň úsilie!

Jairos riskoval. Ježiš bol pre farizejov a zákonníkov nepohodlný. Ježiš ich provokoval.  
Jairos musel vyvinúť úsilie, riskovať, hľadať Ježiša.  Jeho dcéra je po celý ten čas chorá a umiera. Strávil nejaký čas tým, že hľadal Ježiša a konečne ho našiel. No do toho Ježiša „zdržuje“ žena, ktorá si od Ježiša pýtala uzdravenie a bola na mieste zázračne uzdravená. A v tomto zázračnom okamihu Jairusovi oznamujú, že jeho dcéra zomrela. ...Studená sprcha...

Predstav si to: Modlíš sa za niečo, vyvíja sa to dobre, máš nádej, že bude dobre. A odrazu príde nejaká studená sprcha. Jairos asi zostal zamrazený, neschopný slova, neschopný pohybu.
A v tom Ježiš hovorí: Neboj sa, len ver. Tieto slová majú hĺbku.

Jairos počul o Ježišovi a prišiel za ním s obrovskou vierou. Mal nádej a vieru, no zrazu sa udialo niečo, čo ho odzbrojilo. Ježiš mu ale hovorí aby sa nebál a veril.
Správa o tom, čo sa stalo doma zaútočila na jeho vieru. Jairos tu stráca vieru.

PRE TEBA: To, čo útočí na tvoju vieru je strach.


Ježiš ale svojim slovom útočí na Jairov strach: neboj sa, len ver!

PRE TEBA: Nikdy nenechaj strach, aby ťa obral o vieru. Nenechaj ho šíriť sa v tvojej mysli.

Žalm 112, verš 1 a 7 hovorí:
"Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina  a v jeho príkazoch má veľkú záľubu.
Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina."

Toto nie je stav, ktorý si vieme vynútiť, či vymodliť – je to následok života s Bohom a kráčaní v Jeho Duchu.

PRE TEBA: Tvoje srdce musí byť pevné v období mieru. Lebo keď príde boj, už je neskoro.
Ak si nebol vytrénovaný v čase mieru, tvoje srdce nebude pevné akonáhle sa dostaneš do kritickej situácie.
SRDCE  má byť pevné a utvrdené.
Natankuj svoje srdce Božím slovom! 


Viera ti otvára dvere do Božieho kráľovstva. 
Strach otvára dvere iného kráľovstva. 
Nikdy sa neboj. 
Neboj sa, len ver.

Pokračujme v príbehu - Ježiš išiel ďalej. Správa o smrti ho nezastavila.

PRE TEBA: Tvoje problémy na tvojej ceste za Ježišom nezastavia Ježiša v jeho ceste za tebou! Ježiš prichádza do Jairovho domu: „Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa aj tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: Talitha kum! Čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň!“ (Marek 5, 39-40)

PRE TEBA: Máš v živote niečo, čo je mŕtve, čo chradne? Zober do toho Ježiša. 

Máš niekedy tendenciu v ťažkej situácii vysmiať Božie slovo a zázraky?
Ježiš prišiel do Jairovho domu, aby oživil, čo zomrelo - a tak urobil. Tým, čo ho vysmiali však nedovolil, aby tento zázrak videli, vyhnal ich von. Ježiš pred nimi tento zázrak skryl.

PRE TEBA: Nikdy nespochybňuj Božie slovo, lebo sa ti môže zastrieť duchovný zrak a minieš sa zázraku, ktorý mal v tvojom živote byť!

Jairova viera bola na úrovni, ktorú vyslovil takto: DOTKNI sa jej a bude žiť. Ježiš sa jej DOTKOL a ona ožila. Ježiš odpovedal na takej úrovni, na akej bola Jairova viera.Boh vždy spolupracuje. Maj reálnu vieru, nastav svojej viere nejakú latku. Nech Božie slovo vyformuje vieru v tvojom srdci. A nikdy už latku nepodlez. Božie slovo funguje vždy.

Otázka pre teba:
KDE JE DNES TVOJA VIERA?
Určite máš konkrétne veci vo svojom živote, kde ti nestačí len všeobecná viera, ale kde sa musíš postaviť na Božie slovo a prehlásiť ho do tej situácie.
Viera nie je produkt ľudskej túžby, je výsledkom práce Božieho slova v tvojom srdci
Viera je výsledok Božieho slova – plň sa ním, čítaj ho a ver. Tvoja viera bude rásť a budeš ju vedieť aplikovať.

Ver v Božie slovo ako v Božie slovo, pretože to je Božie slovo! :)

Nikdy sa nevzdávaj, ničoho sa neboj, len ver!

Monday, October 28, 2013

ČO NIE/JE BOŽIA MILOSŤ (15.10.13)


Dnes to bude o Milosti :)


Často sa snažíme v živote o to, čo nijak nevieme dosiahnuť. Napríklad sa takto niekedy snažíme o bezhriešnosť. Nikto nebude spasený len tým, že chce robiť dobre. K tomuto sa hodí jedno príslovie: Bohu neprekáža čierna pleť, ale čierne srdce. Niekedy sa veľmi snažíme žiť podľa Božích prikázaní, ale nejako to nejde...

V Títovi 2, 11-15 vidíme „profil služobníka“:
„Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom,  ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne,  a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou naliehavosťou. Nech tebou nikto nepohŕda.“

Všetci sme povolaní k tomu, aby sme boli Boží služobníci. Keď nimi však chceme byť, najprv potrebujeme pochopiť, čo je to Božia milosť. Keď pochopíme Božiu MILOSŤ, úplne to zmení naše životy. 

Božia milosť je niekedy veľmi znevažovaná – myslíme si, že to znamená to, že keď zhrešíme, tak Boh nám odpusti. Je to veľmi „lacné“ chápanie Božej milosti: zhreším, ale Boh mi odpustí a nestratím spasenie; nejednám však s hriechom a slabosťami.

1. milosť Božia je zjavená – nepochopíš ju len tak, musí ti ju zjaviť Duch Svätý a urobí to vtedy, keď na neho budeš očakávať: budeš si čítať Božie slovo a Duch Svätý ti začne zjavovať Božie pravdy.

Uvedom si: Milosť Božia nie je lacná, stála život Božieho syna. 

Milosť Božiu sme zúžili iba na odpustenie hriechov. A je to aj o odpustení hriechov. Ale je to oveľa viac – nielen mi Boh odpustí hriech, ale aj ma naplní silou a pomôže mi vyjsť z mojich slabostí. Hriech nebude panovať nad nami, lebo nie sme pod zákonom, ale pod milosťou.

My sami nespasíme svet, ani ho nevieme celý zevanjelizovať..to dokáže len milosť Božia. Pavla poznáme ako veľkého apoštola; ale to, vďaka čomu sa stal apoštolom, bola milosť Božia, nie jeho vlastná schopnosť.

2. spásonosná všetkým ľuďom – v gréčtine poznáme dve slová – sozo a soteria – záchrana, spasenie, oslobodenie (napr. aj od búrky). Spasenie sa netýka len večnosti, ale hovoríme o ňom aj tu a teraz; pretože ak sme prijali Ježiša do svojho života, sme spasení  a to znamená, že sme novými stvoreniami. Milosť Božia prináša spasenie. Spasenie ti prináša život v plnosti a hojnosti.
Život kresťana je v pohybe, v dynamike, mení sa jeho osobnosť, chápanie, vnímanie, jeho život.  
Čím viac chodíš v Božej milosti, tým viac je premieňaný tvoj život.


Božia milosť prináša zmenu – záchranu, spasenie, oslobodenie – a to preto, lebo nás chce dostať niekam ďalej; napr. uzdravenie nie je samoúčelné, nie je cieľom, ale prostriedkom. Cieľ je priniesť Božiu moc, evanjelium, spasenie. Cieľom je zmena srdca a zmena života.
 
3. vychovávajúca nás – Božia milosť nás vychováva, aby sme sa odriekli bezbožnosti. Je to lákavé odrieknuť sa bezbožnosti? Pre tento svet to veľmi lákavé nie je, pre kresťana je to lákavé vtedy, keď spoznal život s Bohom. Bezbožnosť nemusí znamenať iba najťažšie hriechy, bezbožný je aj deň, kedy nezaradíš Boha do svojho života. Božia milosť nás vychováva, aby sme žili mierne, spravodlivo a pobožne – na tomto svete.

A aj keď sa zriekneme bezbožných vecí a žijeme zbožne – Božia milosť s nami neskončila.
Otázka na telo: Čo očakávaš vo svojom živote?
Keď ťa Božia milosť už vychovala k svätému životu, potom ťa vychováva k svätému očakávaniu.
Čo máme očakávať? Zjavenie Synov Božích. Keď naše životy oslávia Boha, vtedy je zjavená Božia sláva.Božia milosť je  viac ako len odpustenie hriechov. Je to životodarná sila. Ako ju spoznáš viac? Keď budeš doma tráviť čas s Bohom a dáš Bohu priestor, aby sa ťa dotýkal. Aby si pochopil Božiu milosť, potrebuješ tráviť čas s Bohom osamote, nestačia na to konferencie, stretnutia a pod. Ty potrebuješ mať vlastný kontakt s Bohom, pretože sila tvojho Ducha rastie vtedy, keď si sám s Bohom a počuješ priamo od neho, keď vyučuje teba, hovorí k tebe. Sprostredkované poznanie nám nestačí, potrebujeme vlastné skúsenosti s Bohom. Ak je tvoj duchovný život slabý, potrebuješ pridať  v čase, ktorý s Bohom tráviš sám. Duchovný svet neoklameš; duchovný svet ťa pozná: preto potrebuješ mať vzťah s Bohom ty sám, osobne.

Nech je tvoj začiatok akýkoľvek, ale nech je! Začni v mále, začni tráviť s Bohom chvíľu, ale celým srdcom. Božia milosť ťa potom bude ťahať ďalej.
Ide o to napojiť sa na Božiu prítomnosť.
Vezmi si apoštola Pavla:  Božia milosť ňom pracovala, ale on spolupracoval.
Nechaj Božiu milosť, aby v tebe pracovala.

Monday, October 7, 2013

MY MÁME ZOE! (1.10.13)

Nová sezóna začala! S prvým októbrom sme spustili Mozaiku Unplugged, aktuálne zameranú na učeníctvo a rast. Si očakávaný!Tento rok sme sa rozhodli, že Unplugged bude bývať každý druhý týždeň. V ten týždeň, keď Unplugged nebude, si vítaný na modlitbách, kde sa budeme modliť sa rôzne konkrétne veci, pretože veríme, že modlitba je dôležitá a mocná zbraň.

Najbližší kalendár:
8. október - modlitby
15. október - Mozaika Unplugged
22. október - modlitby
29. október - Mozaika Unplugged

Prvý Unplugged mal jednu „červenú niť“, jeden „guideline“, jeden „focus point“: 
BOŽIU PRÍTOMNOSŤ. 

Vedeli ste o tom, že Boh nie je para, dym, priehľadná hmota ani nič podobné, ale je to osoba?
Vedeli ste, že Duch Svätý nie je „to“, ale „on“? Boh je vždy prítomný tam, kde sa zídu ľudia v Jeho mene. Ale tiež je vždy prítomný v srdci toho, kto zo svojho srdca spravil Boží chrám, miesto určené pre Božiu prítomnosť. Boh chce byť súčasťou nášho bežného života a byť prítomný stále..a my sme odkázaní na Jeho prítomnosť. Drago hovoril o tom, čo robí Božia prítomnosť a prečo je dôležité žiť v Božej prítomnosti.

Keď si v Božej prítomnosti, mení sa tvoj charakter. Keď sa potrebuješ zbaviť  nejakých svojich zlých návykov, zvykov a charakterových vád, potrebuješ to robiť v Božej prítomnosti, nie sám, nie z vlastnej vôle a sily. Božia prítomnosť bude uzdravovať tvoju dušu.  Je ťažké snažiť sa žiť kresťanské princípy bez Božej prítomnosti. Nikdy neber veci viery ako bežnú rutinu. „To už poznám!“ Lebo vtedy môžeš naraziť. Vždy si zachovaj pokoru, volaj Boha do VŠETKÝCH situácií, aj tie, ktoré si myslíš, že už poznáš a niekedy si v nich zvíťazil a zotrvávaj v Božej prítomnosti.

Ján 10, 10
"Zlodej pri­chádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere."
Čo bol cieľ tvojho fyzického narodenia? ŽIVOT.  
Čo je potom cieľ tvojho duchovného narodenia a prečo Ježiš prišiel do tvojho života? Aby si mal ŽIVOT V HOJNOSTI.  ..To však neznamená materiálne bohatstvo. :)

Sú tri druhy života, o ktorých sa hovorí v novom zákone (z gr.): 
1. bios – biologický život; 
2. psyché – duševný život; naše vlastné ja, sebauvedomenie; 
3. zoe – duchovný život; život v nadprirodzenej kvalite. 
Rastlinka má len bios, je spokojná, keď ju poleješ a ona sa na slniečku rastie. 
Ale MY MÁME ZOE, DUCHOVNÝ ŽIVOT, KTORÝ MÁ BYŤ PLNÝ DUCHOVNÉHO OVOCIA : No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.“ (Gal 5, 22-23)


Ježiš prišiel preto, aby sme mali TENTO DRUH ŽIVOTA. A tento druh života NÁJDEŠ IBA V BOŽEJ PRÍTOMNOSTI. Preto keď sa ideš modliť, najskôr sa stíš. Ukľudni sa, stíš sa, vnímaj Božiu prítomnosť.
Cieľom nášho kresťanského života tu na zemi je zažívať Božiu prítomnosť. Život v Božej prítomnosti je plný duchovného ovocia. Keď na teba prídu stresové situácie a ty žiješ v Božej prítomnosti, dokážeš ich dobre zvládnuť, pretože ťa naplní Boží pokoj.


1. Sme teda povolaní žiť duchovný život.

2. Ako to však robiť?

Asi sme si všetci všimli, že sa nedá modliť 24 hodín denne.  Žijeme aj bežný život v tomto svete, kde sa na nás zo všetkých strán hrnú protikresťanské hodnoty. Avšak skôr, ako budeme čeliť nejakej opozícii, potrebujeme byť plní Božej prítomnosti, plní Ducha Svätého. Len vďaka tomu, že Štefan (Skutky 7) bol plný Ducha Svätého, dokázal čeliť prenasledovaniu a obstál. 
Ži v Božej prítomnosti, aby si dokázal čeliť opozícii.

Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. 1. Pt 3, 9-12
Na to ste povolaní, ABY STE ZDEDILI POŽEHNANIE. ŽEHNAJTE. Nedávajte priestor telesnosti, lebo príde veľký výbuch. Keď chceme žiť podľa Božích pravidiel, potrebujeme Božiu prítomnosť. Aby sme sa neodplácali zlým za zlé, potrebujeme byť plní Ducha Svätého.  
CHCEME MAŤ DOBRÝ ŽIVOT? 
ŽIME V BOŽEJ PRÍTOMNOSTI, V TEJ DOKÁŽEME REAGOVAŤ SPRÁVNE.
Boh nám dáva triumfovať všade – ak sme v Kristovi.  
POKIAĽ SI V KRISTOVI, POTIAĽ SI VÍŤAZ
Pokiaľ nie si, tam nie si víťaz. Ak chceme víťaziť, musíme byť v Kristovi.
ČO TO ZNAMENÁ BYŤ V KRISTOVI? ŽE SME PLNÍ JEHO DUCHA A ŽIJEME V JEHO PRÍTOMNOSTI
Chceš víťaziť a mať dobrý život? - viac buď zakorenený v ňom, viac ho spoznávaj.


Žalm 1 = Krátky návod na úspešný život tu na zemi.
„Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov,  ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.  Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.  Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.  Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.


Kľúč k požehnaniu a úspechu: záľuba v Hospodinovom zákone.
Čo sú tvoje záľuby? Ak máš záľubu v Hospodinovom zákone, tak s radosťou, s vášňou berieš Božie slovo; máš srdce, čo túži po Bohu.  „..o jeho zákone rozjíma dňom i nocou“ – rozjímať – znamená opakovať, dostávať Božie slovo do seba..potom ho budeš v rôznych situáciách vedieť použiť, budeš ním plný a pomôže v živote riešiť situácie.


Čiže:
1. Sme povolaní k životu v hojnosti – Ježiš prišiel, aby sme ho mali
2. Na to potrebuješ vojsť do Božej prítomnosti

Nech je Božia prítomnosť zrejmá, zjavná na našich životoch!